Меню сайта

Городнянский уезд Черниговской губернии
Велико-Щимельская волость - с. Великий Щимель
Дроздовицкая волость - с. Дрозовицы
Любечская волость - м. Любеч
Мощонская волость - с. Мощонка
Ново-Боровичская волость - м. Новые Боровичи
Петрушинская волость - с. Петруши
Репкинская волость (Репицкая волость) - м. Репки
Старо-Руднинская волость - с. Старая Рудня
Тупичевская волость - с. Тупичев
Хотивлянская волость - с. Хотивля
Хотуничская волость - с. Хотуничи
Ярыловичская волость (Яриловичская волость) - с. Новые Ярыловичи

Фонды различных архивов по Городнянскому уезду:

Центральний Державний Архів  Вищих Органів Влади та Управління України (ЦДАВО України)
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО)

Фонд 114 Земельний вiддiл Городнянського повiтового Виконавчого комiтету Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв, Чернiгiвської губернiї, м. Городня

Государственный архив Черниговской губернии

Фонд 70 Городнянська міська поліція, м. Городня Чернігівського намісництва

Фонд 71 Городнянська повітова державна скарбниця, м. Городня Чернігівської губернії

Фонд 425 Городнянська городова ратуша, м. Городня Чернігівської губернії    

Фонд 428 Городнянський повітовий предводитель дворянства, м. Городня Чернігівського намісництва   

Фонд 430 Городнянська повітова земська управа, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 431 Городнянська повітова переписна комісія, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 433 Городнянський повітовий суд, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 435 Товариш прокурора Чернігівського окружного суду по Городнянському повіту, м. Городня Чернігівської губернії    

Фонд 436 Член Чернігівського окружного суду по Городнянському повіту, м. Городня Чернігівської губернії  

Фонд 438 Чернігово-Городнянський з’їзд мирових посередників, м. Городня Чернігівської губернії 
     
Фонд 443 Городнянський повітовий межовий суд, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 445 Городнянське повітове поліцейське управління, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 446 Пристав 1 стану Городнянського повіту, м. Городня Чернігівської губернії
   
Фонд 675 Бакуринський Петро Якович (1793 – дата смерті невідома) – поміщик Городнянського повіту, учасник Вітчизняної війни 1812 р.
 
Фонд 874 Городнянський повітовий земський справник, м. Городня Чернігівської губернії     
   
Фонд 876 Судовий слідчий Городнянського повіту, м. Городня Чернігівської губернії     
   
Фонд 907 Городнянське повітове з військової повинності присутствіє, м. Городня Чернігівської губернії  

Фонд 941 Городнянська повітова комісія у справах виборів до IV Державної думи, м. Городня Чернігівської губернії    

Фонд 942 Городнянський повітовий з’їзд, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 943 Податной інспектор Городнянського повіту, м. Городня Чернігівської губернії     

Фонд 964 Земський начальник 1 дільниці Городнянського повіту, м. Городня Чернігівської губернії  

Фонд 975 Городнянська повітова землевпорядна комісія, м. Городня Чернігівської губернії 

Фонд 988 Силаков Микола Іванович (1850 – рік смерті невідомий) – поміщик Городнянського повіту, підпоручик 

Фонд 1036 Городнянська чоловіча гімназія, м. Городня Чернігівської губернії   
  
Фонд 1084 Городнянський сирітський суд, м. Городня Чернігівського намісництва      

Фонд 1087 Городнянська міська дума, м. Городня Чернігівського намісництва   

Фонд 1089 Городнянська повітова дворянська опіка, м. Городня Чернігівського намісництва     

Фонд 1783 Мировий суддя 1 дільниці Городнянського судово-мирового округу, м. Городня Чернігівської губернії

Создание сайтов