Лубенский полк

Глинская сотня
Городиская сотня
Горошинская сотня
Жовнинская сотня
Константиновская сотня
Куриньская сотня
1-я Лохвицкая сотня
2-я Лохвицкая сотня
1-я Лубенская сотня
2-я Лубенская сотня
Лукомская сотня
1-я Пирятинская сотня
2-я Пирятинская сотня
Роменская сотня
1-я Сенчанская сотня
2-я Сенчанская сотня
Смелянская сотня
Снитинская сотня
Хмелевская сотня
Черноусская сотня
Чигирин-Дубровская сотня
Яблунивская сотня
Яншипольская сотня

Институт рукописи

Фонд 1 Комплексный фонд «Литературные документы»
54333 Ревизская книга Лубенского полка 1740 г. Книги ревизиональные, табели перечневые, реестры свободных дворов, мастеровых людей, посполитых, страшин и других чиновников. 762 л.

Фонд 10 Архив Академии Наук УССР
10207 Охранное письмо Лубенского полковника Димитрия Зеленского, данное жителю м. Лохвица Василию Лехненко об освобождении его от местных податей и сборов в связи с тем, что он строит своими средствами новую Покровскую церковь. 1707 г. 1 л.

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 123
Іменні списки старшини, козаків та погоничів Лубенського полку, відправлених у військовий похід 1739р. 08.05.1739 р. 26 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 203
Справа про потраву підданими лубенського полкового обозного Івана Кулябки посівів козаків та посполитих с. Білики Хорольської сотні Миргородського полку. 1741-1745 рр. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 204
Справа про шукання козацтва боярами прилуцького полковника Григорія Галагана жителями м. Веремиївка і с. Липове Чигрин-Добровської сотні Лубенського полку. 1745 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 355
Справа про звинувачення козаками м. Оржиця Горошинської сотні Лубенського полку сотника Іркліївської сотні Переяславського полку Олександра Требинського у привласненні луки і човнового перевозу через р. Ордицю, захоплення грунтів, лісу та ін. 1749 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 357
Справа про звинувачення жителями м. Молетенець Пирятинської сотні Лубенського полку родини бунчукового товариша Олександра Гамалії в захопленні грунтів, худоби та майна. 1749 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 468
Справа про передачу на розгляд білгородської губернської канцелярії скарги жителів с. Хоружівка Констянтинівської сотні Лубенського полку на козаків Недригайлівської сотні Сумського полку за напади. 1750 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 531
Справа про відсилку в Генеральний військовий суд виявлених в архіві канцелярії матеріалів про спір військового канцеляриста Луки Яснопольського з козаками м. Смілого Смілянської сотні Лубенського полку Борисом і Власом Мощенками за грунти. 1751 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 537
Справа про звільнення Лубенською полковою канцелярією козаків і посполитих Чорнуської сотні полку від ремонту Куренської греблі. 1751-1765 рр. 59 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 543
Сказки представників запорізьких козаків, які проживають у Лубенському і Гадяцькому полках, про примушення їх лубенським полковим обозним Іваном Кулябкою і гадяцьким полковником Петром Галецьким до приватних робіт і повинностей та реєстри запорожців, що проживають у цих полках. 1751 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 560
Справа про спір козака Чигрин-Дібровської сотні Лубенського полку Герасима Григоренка за половину хутора з своїм сотником Олександром Бутовським. 1751 р. 15 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 581
Справа про придушення виступу підданих дружини бунчукового товариша Марфи Маркович у с. Засулля Роменської сотні Лубенського полку. 1751 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 631
Справа про спір козаків с. Давидівка Яблунівської сотні Лубенського полку з державцею цього села, бунчуковим товаришем Андрієм Горленком за привернення їх у підданство. 1752-1755 рр. 9 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 633
Справа про передачу на розгляд Генерального військового суду судової суперечки козаків сс. Березоточі і Вовчка Снітинської сотні Лубенського полку з підполковником Семеновим за привласнення грунтів. 1752 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 1060
Справа про зобов'язання Лубенської полкової канцелярії прискорити розгляд судової суперечки удови гадяцького полковника Катерини Галецької з різними особами за привласнення грунтів у її маєтностях, мм. Богачка і Омельник Миргородського полку. 24.08.1754 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1592
Листування з Лубенською полковою канцелярією про напади бунчукового товариша Данила Требинського на козаків Чигрин-Дібровської і Лукомської сотень Лубенського полку, побиття їх і захоплення їх майна. 1757 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1628
Справа про шукання козацтва жителями с. Давидівка Яблунівської сотні Лубенського полку Василем і Павлом Педяшевими, Грицьком Щегельським та Іваном Тяглом. 1757 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 603
Компут Лубенського полку на 1721р. 22.04.1721р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 935
Справа про продаж козаком с. Рогинець Роменської сотні Лубенського полку Грицьком Авраменком частини лісу свого сусіда Самійла Зайського. 1723-1725 рр. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1186
Реєстри козаків Роменської сотні Лубенського полку, готових до походу, та козаків, нездатних нести військову службу. 1723 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2341
Ревізія дворів посполитих селян і підсусідків Лохвицької сотні Лубенського полку. 1727 р. 30 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4166
Справа про захоплення лохвицьким сотником Лубенського полку Василем Стефановичем загальних грунтів козаків с. Жабки та притягнення козаків до повинностей. 1732-1735 рр. 18 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4368
Справа про привернення в підданство козаків с. Хоминці Глинської сотні Лубенського полку значковим товарищем Петром Билименком. 1733 г. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4802
Опреділення Канцелярії про постачання порцій і рацій для Архангелогородського полку, переміщеного з Лубенського в Полтавський полк. 1734 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6962
Відомості про купівлю волів для російського війська в Лубенському полку. 1738 р. 147 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7036
Особові відомості набору волів для російського війська у жителів Глинської сотні Лубенського полку. 15.03.1738 р. 20 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7037
Особові відомості набору волів для російського війська у жителів Городищенської сотні Лубенського полку. 28.03.1738 р. 56 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7056
Особові відомості про збір урожаю зернових культур і сіна козаками і посполитими міст і сіл Лубенського полку. 1738 р. 65 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7073
Особовий список жителів міст і сіл Сенчанської сотні Лубенського полку, які надали волів для російського війська. березня 1738 р. 35 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7132
Поіменна відомість козаків і посполитих міст і сіл Городиської і Чорнуської сотень Лубенського полку ті наявності у них волів. 1738 р. 19 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7338
Іменні списки козаків Гадяцького і Лубенського полків, відправлених у військовий похід до м. Азов. 16.04.1739 р. 21 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8230
Відомості про присягу Єлизаветі Петрівні козаків та духовництва Лубенського полку. грудня 1741р. 392 л.
Микрофильм в трёх частях.
Ч. 1 (листы 1-150)
Л. 26 Реестр полку Лубенского сотне Смеловской
Л. 64 Полк Лубенский сотня полковая Лубенская 1741г.
Л. 98-117 Список Лубенского полку Сотне Пирятинской 1741г.
Л. 118 Реестр Лубенского полку Лохвицкой сотне 1741г.
Л. 118об. города Лохвыц
Л. 123об. д. Млынов
Л. 124 с. Рыбь (Рысь?)
Л. 125 д. Вепслав
Л. 125об. с. Западинец
Л. 128 с. Безсаль
Л. 130об. с. Жабок
Л. 134об. д. Шмыглев
Л. 135 с. Ивахников
Л. 138 д. Стетук
Л. 138об. д. Ячныков
Л. 139 с. Токаров
Л. 140 с. Брысов, с. Песок
Л. 141об. с. Скоробагаток
Л. 142об. с. Юсковец
Л. 143 с. Голенкы
Л. 144 с. Свиридовкы
Л. 146 с. Белой Горелкы
Л. 148об. д. Ручок
Л. 149 с. Лукы

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9707
Справа про пересилку в Лубенську полкову канцелярію чолобитної козака с. Калинівка Роменської сотні Лубенського полку Максима Петрова про розслідування крадіжки школярем Кирилом Рудим сала і вишнівки і встановлення непричетності його до цієї крадіжки. 1749 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10591
Про військово-адміністративну службу старшини і козаків Лівобережної України. 1750-1757 рр. 554 л.
л. 76 Лубенский полк
л. 124 Миргородский полк

Фонд 98 Лубенская полковая канцелярия
Количество дел 411, 1711-1781 гг.

Фонд 99 Лубенский полковой суд
Единиц хранения 422, 1740-1765 гг.

Создание сайтов