Миргородский полк

Багацкая сотня
Белоцерковская сотня
Власовская сотня
Голтвянская сотня
Городищенская сотня
Кременчугская сотня
Омельницкая сотня
Остапьевская сотня
Миргородская сотня
Потоцкая сотня
Сорочинская сотня
Шишацкая сотня
Уцтивицкая сотня
Хорольская сотня
Цыбулёвская сотня
Яреськовская сотня

Институт рукописи

Фонд 1 Комплексный фонд «Литературные документы»
54476-54478 Ревизская книга Миргородского полка 1737 г. Перечневые табели, реестры, ревизии, ведомости о жителях Миргородского полка. 502 л.
54479 Компут полка Миргородского 1723 г. Компут всего полку Миргородского – старшины полковой, значкового полкового товариства, старшины сотенной, атаманов и рядовых казаков зревезованный року 1723. 314 л.

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 128
Відомість про повернення жителям Миргородського полку волів, зібраних для російської армії та про часткове їх повернення господарям після походу. 1739р. 40 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 136
Відомості про повернення жителям Миргородського полку волів, зібраних під час військових походів 1738 та 1739 рр. 1739р. 56 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 174-а
Відомість про чисельність населення м. Багачка Миргородського полку за 1729-1741рр. 1741р. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 203
Справа про потраву підданими лубенського полкового обозного Івана Кулябки посівів козаків та посполитих с. Білики Хорольської сотні Миргородського полку. 1741-1745 рр. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 208
Укази Канцелярії про спір миргородського полковника Василя Капніста з наглядачем описних посполитих Миргородського полку капітаном Абакумовим за підданих, жителів урочища Ломань, яке належало до полковничої маєтності м. Манжелії Омельницької сотні Миргородського полку. 1745 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 209
Справа про звинувачення козаками і старшиною Миргородського полку полковника Василя Капніста ц захопленні їх майна, грунтів та привернення у підданство. 1745-1767 рр. 293 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 213
Свідчення посполитих миргородського полковника Василя Капніста про приховування ним дійсної кількості дворів у маєтностях: с.с. Обухів, Обуховичка та с. Зуївці Сорочинської сотні Миргородського полку. 1745 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 354
Доклад Миргородської полкової канцелярії про розслідування незаконного скуповування військовими товаришами Прокопом і Мартином Трощинськими грунтів і дворів козаків і вільних посполитих Яреськівської сотні Миргородського полку. 1758 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 360
Справа про звинувачення старшиною і козаками Цибулівської сотні Миргородського полку сотника Давида Звенигородського в захопленні майна, грунтів та ін. утисках. 1749 р. 47 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 383
Перепис вільних військових маєтностей, вільних посполитих і козацьких дворів та їх майна в Миргородському полку. т. 1 січня-2 липня 1749 р. 165 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 565
Присяга і свідчення капралів і драгунів ландміліцьких полків, бувшого сотника Цибулівської сотні Миргородського полку Давида Звенигородського, бувших старшин і козаків його сотні про повідомлення ними чистої правди при розгляді спору цибулівських козаків і старшин з секунд-майором Танєєвим. 1751 р. 11 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 583
Справа про розслідування Канцелярією утисків чинених жителям Цибулівської, Кременчуцької і Крилівської сотень Миргородського полку ландміліцькою командою секунд-майора Венедикта Танєєва; про арешт, побої, захоплення майна і конец у козаків Цибулівської сотні Василя Одинця і Федора Рибченка польским рейментарем у м. Калниболото. 1751-1752 рр. 92 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 857
Справа про розслідування зловживань гадяцького полковника Петра Галецького при стягненні військового податку з млинів сотника і козаків Багацької сотні Миргородського полку на р. Пелы наданого йому у власність гетьманом Кирилом Розумовським. 17.08-12.09.1753 р. 11 л.
 
Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 1060
Справа про зобов'язання Лубенської полкової канцелярії прискорити розгляд судової суперечки удови гадяцького полковника Катерини Галецької з різними особами за привласнення грунтів у її маєтностях, мм. Богачка і Омельник Миргородського полку. 24.08.1754 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1569
Справа про надання сотнику Остапівської сотні Миргородського полку Федору Базилевському у підданство посполитих м. Остап’є та с. Болбасовка, які ще лишалися вільними. 1757 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1784
Донесення /миргородського полковника Федора Остроградського/ про причини переведення с. Тухи і хут. Молодиковщина з Миргородської у Яреськівську сотню Миргородського полку. 1758 г. 2 л.

Фонд 51 Опись 2 Дело 36
«Сказка» про проходження служби богацьким сотником Миргородського полку Иосипом Стефановичем. Оригінал. Універсал канцелярії про призначення Иосипа Стефановича богацьким сотником. Копія. 30.12.1760р., 12.12.1747р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2164
Реєстр, складений Омельницьким сотенним правлінням про майновий стан козаків сотні. 1726 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 3576
Супліка жителя м. Кременчук Миргородського полку Кирила Кондратенка гетьману Данилу Апостолу та указ гетьмана миргородському полковнику Павлу Апостолу про зняття арешту з млина на р. Дніпро. б/д - 3 липня 1730 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7115
Донесення Прилуцької полкової канцелярії та поіменна відомість старшини і козаків Миргородського полку, відправлених у військовий похід до Української лінії та на утримання установленої пошти від м. Нехвороща Полтавського полку до м. Лубни. 1738 р. 32 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 7973
Об учреждении между Российской империей и Оттоманскою Портой границ определенным комиссарам генерал-лейтенанту Репнину со стороны Азова и Кубани, а тайному советнику и киевскому губернатору Неплюеву от реки Буга до Днепра и от Днепра до Миюса, и о командировании к ним из регулярных Малороссийских и Слободских полков старшин и козаков, знающих тамошние положения и границы. 1740г. (472л.)
25об. Именной список бунч. тов. в походе, (командированных) для освидетельствования козаков
л. 33-34об. Командированные в поход, для освидетельствования козаков, для покупки скота (и лист 52) (именной список без указания откуда, звания)
л. 69 Именной список полку охочекомонного Старогочесникова компанейского… 1740 г.
л. 138 Список именной охочекомонного компанейского Григория Павлова полку…. 1740 г.
л. 210-211об. Ведомость кто имено з каких козаков какого имущества в Генер. артилерию и в компанейский часников полк поддались… а почему 1740 году мая 7 дня учинена. В прошлом 1736 году села Фастовец поддались в Енеральную артилерию по своей силе козаки виборние; л. 211 села Мартиновки козаки виборние; в прошлом 1739 году поддались в Енеральгую артилерию козаки виборние села Жлотовец по своей же воле.
л. 260-270 Полку Миргородского именние списки
л. 217-271об. Полку Миргородского ведомость (именная)
л. 274-283об. Именной список о виступивших внешних ко учреждению границ в поход Гадяцкого полку старшин, сотников, знач. тов. и виборних козаках …1740 г.
л. 318-318об. Ведомость сотни Новомлинской /виборние козаки г. Нових Млинов, с. Головенки, с. Шабалинова, с. Кнутово/

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10591
Про військово-адміністративну службу старшини і козаків Лівобережної України. 1750-1757 рр. 554 л.
л. 124 Миргородский полк
л. 134-134об. Стародубовский полк. Ведомость бунчуков. и войск. товарищей.

Фонд 103 Миргородский полковой суд
Единиц хранения 73, 1743-1773 гг.

Создание сайтов