Меню сайта

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 236 Любомирские

Опись 1 1566-1917 гг.
Количество дел 191

Фонд 236 Опись 1 Дело 2
Сумарії документів на маєтки брацлавської воєводини Людвіки-Гонорати Любомирської з Поцеїв: м-ка Устилуги [Розиямпіль] [Володимирського пов.], с.с. Залужжя, Тростянка [Луцького пов.] Волинського воєв. за 1559, 1567, 1583, 1687-1700 рр.; с.с. Стришів, Гусинне, Свершчів [Холмської землі] Руського воєв. за 1438-1463 рр., 1508-1779 рр.; с. Пушно (Годув) Лююблінського пов. і воєв. за 1546-1786 рр.; с.с. Мотишин, Пулганів, Рикани Луцького пов. Волинського воєв. за 1530, 1547, 1580-1633, 1698-1718, 1784 рр.; с. Суха Воля [Луцького пов.] Волинського воєв., радомишльських маєтків за 1553-1767 рр. Сумарії документів на маєтки Іванківського ключа кн. Любомирських за 1599-1779 рр. Сумарій документів на маєтки Городоцького староства, яким володіли великий литовський маршалок Марціан Волович, зголом V-й замойский ординат Томаш-Юзеф Замойский за 1556, 1596, 1600-1695, 1700-1748 рр. Сумарій документів на сс. Біскупичі, Золочівка, Лаврів, Ярославичі [Луцького пов.] Волинського воєв. за 1601-1798 рр. Сумарій документів на містечка Лабунь, Лешнів, Радзивіллів, Станиславів, Судилків [Кременецького пов.] Волинського воєв. за 1606, 1615, 1669, 1711-1789 рр. Сумарій документів на підляські і литовські маєткі Любомирських за 1572-1599, 1636-1694, 1711-1723 рр. Мова польска, латинська.

Фонд 236 Опись 1 Дело 18
Інвентар сс. Глибочок і Очеретне Савранського ключа Вінницького пов. Брацлавського воєв., які належали Олександру Любомирсьскому. Є печатка полковника польських військ Веселовського (овальна, червоний сургуч). 1794 р. 6 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 19
Інвентар с. Тарноватка Конецпольського ключа у Брацлавському воєв., яке належало Олександру Любомирському. 1794 р. 6 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 38
Матеріали до фінансових і маєткових справ брацлавького воєводи Станіслава Любомирського: Заставний контракт між Станіславом Любомирським та кременецьким підкоморієм Миколаєм Пясковським на м. Городище та с. Орловець Житомирського пов. Київського воєв.
Заставний контракт між Станіславом Любомирським та житомирським хорунжим Яном Ганьским на с. Верхівня Київського пов. і воєв.
Трансанція Станіслава Любомирського вінницькому стольнику Леонарду-Марціну Свейковському на маєтки у сс. Великі Каленичі, Малі Каленичі, Майдан (Кременецького пов.) Волинського воєв.
Заставний контракт між Станіславом Любомирським та белзькою каштеляновою Яніною Коморовською з Слугоцьких на маєтки у сс. Здолбинці та Здолбунів Луцького пов. Волинського воєв.
Заставний контракт між Станіславом Любомирським та Євстахієм Станіславом Закревським на с. Деренговичі (Гойницького пов. у Західній Прусії).
Угода Станіслава Любомирського з Марціном Георгіусом про [заставу] м. Кольбушова (Руського воєв.).
[еще 61 документ]
Квитаційний запис Станіслава Любомирського подільскій чашниковій Маріанні Ласці з Ольшевських на певну грошову суму за сс. Ворошилівка і Божків (Вінницького пов.) Брацлавського воєв.
Виписи з львівських гродських книг.
Мова латинська. 1766 р. 136 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 41
Орендні контракти між Костанцією Жевуською з Любомирських і Гершком Хаскеловичем та Абелем Пінхусовичем на с. Бахів з присілком Вербки та с. Гущин (Ковельського пов. Волинської губ.). 1817 р. 4 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 67
Інтерциза між виським (wiskiem) скарбником Мацеєм Ольшевським та Анджеєм Карніковським. Копія. 1636 р. 2 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 74
Інвентар Угринівської волості. Пошкоджений. Фрагмент. 1679 р. 2 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 75
Інвентра сс. Майдан Грузький, Майдан Голосковський, Гута Літинська Літинського староства за 1792, 1793 рр. н.р. 1793 р. 6 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 76
Інвентар сс. Майдан Грузький, Майдан Голосковський, Гута Літинська Літинського староства за 1792, 1793 рр. н.р. 1793 р. 6 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 77
Інвентарі сс. Демівка, Берізки, Гербіни Брацлавського воєв. сс. Новоселиця, Бруслинів Подільского воєв. 1792, 1793, 1794 рр. 40 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 78
Інвентар сс. Бруслинів, Майдан Грузький, Новоселиця, Сосни, Вонячин, Майдан Голосковський, Гута Літинська Літинського староства. 1794 р. 10 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 79
Люстрація с. Балин Літинського староства. 1798 р. 19 л.

Фонд 236 Опись 1 Дело 93
Комплянація між Марціном Говажевським, пленіпотентом коронного підкоморія Станіслава Любомирского і Яном Гулевичем у справі про 4 підданних втікачів Яна Гулевича. Є печатка з гербом «Новіна» (кругла, червоний сургуч). 1702 р. 2 л.

Опись 2 1500-1837 гг.
Количество дел 409

Документи на право володіння та управління маєтками на українських землях

Фонд 236 Опись 2 Дело 20
Реєстри сплати подимного мешканцями м. Любар. 1715-1716 рр.

Фонд 236 Опись 2 Дело 31
Список селян, що втекли із с. Кальне Деражня Летичівського пов. Подільського воєводства за посесії Погрошовського. 1732 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 37
Книга прибутків і витрат грошових сум та продуктів з маєтків: Олексинець, Лисоводи, Сапежин, Бедриківці, Кремінна і Кунин Кам’янецького пов. Подільського воєв. 1738-1748 рр.

Фонд 236 Опись 2 Дело 41
Інвентар с. Уланівка (Брацлавського пов. і воєв.) та сумарій документів до цього маєтку. 1745 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 69
Інвентар с. Котелянка Кременецького пов. Волинського воєв. Документ без закінчення. 1758 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 73
Документи, що стосуються маєтку с. Волиця Кременецького пов. Волинського воєв.: реєстри прибутку і витрат збіжжя та ін. продуктів; квитінції різних осіб економові Катюжанському про одержання збіжжя, худоби та ін. з Волицького фольварку. Списки кріпаків. 1763-1772 рр.

Фонд 236 Опись 2 Дело 85
Інвентар с. Чемериси Волоськи. 1769 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 89
Інвентар с. Стара Гута (Житомирського пов. Київського воєв.). 1772 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 94
Забезпечувальний запис київського каштеляна Габріеля Стемпковського кн. Любомирським на маєтки Смілянського ключа: Шпола, Соболівка, Ступично, Будище і Майданівка у Брацлавському воєв., заставлені свого часу краківським воєводичем Каспром Любомирським овруцькому стольнику Станіславу Бучинському. 1774 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 101
Опис маєтків Смілянської волості із зазначенням їх власників і стану земельних суперечок на окремі з них. Не раніше 1776 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 104
Списки ремісників ковальського і шевського цехів в м. Любар Житомирського пов. Київського воєв. 1779 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 105
Квит про сплату подимного із с. Носівка Житомирського пов. Київського воєв. 1780 р.

Документи на право володіння та управління маєтками на території Польщі

Фонд 236 Опись 2 Дело 136
Інвентарі палацу кн. Любомирських у Кракові. 1714-1727 рр.

Фонд 236 Опись 2 Дело 137
Реєстри сплати податків підданими кн. Любомирських в м-ку Яновець, сс. Рудка, Мшадла, Лагушов, бабин, Лагов, Волька Замостська і Жалази. 1716 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 143
Свідоцтва про народження Андрія Курока, Агнєшки Дурниківни, Регіни Ковалівни та ін. мешканців с. Рихнув (Каліського воєводства). Мови польська, латинська. 1724 р.

Матеріали до судових процесів за спірні володіння і стягнення боргів, забезпечених на маєтках на украінських землях

Фонд 236 Опись 2 Дело 186
Матеріали до судових справ кн. Любомирських, Чарторийських, Сапег та ін. за право власності на маєтки Корецького князівства в Луцькому пов. Волинського воєв. Приватні акти, засвідчені виписи та виписи з луцьких, житомирських, кременецьких та ін. гродських і земських книг, сумарії документів. 1653-1762 рр.

Фонд 236 Опись 2 Дело 233
Сумарій документів до справ кн. Любомирських з Прушинськими, Курендовичами та ін. за борги. XVIII ст.

Матеріали до судових процесів за спірні володіння і стягнення боргів, забезпечених на маєтках на території Польщі

Фонд 236 Опись 2 Дело 234
Ухвала комісарського суду про затвердження кордону між землями Міраховського і Косцежинського староств в сс. Ліпуш і Каліш та Тушкова і Тшебонь Поморського воєв. Засвідчений випис з берентських гродських книг. Мова латинська. 20.09.1618 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 250
Позови Радомського гродського суду кн. Марціну Любомирському, Гонораті Стемпковській, кн. Адаму Понінському та ін. співвласникам Любарського ключа за скаргою кременецького підкоморія Миколая Юноші Пясковського про заставні суми на маєтках Яновецького і Любарського ключів. Мова латинська. 1781 р.

Документи надвірних гарнизонів

Фонд 236 Опись 2 Дело 251
Компут Білилівського полку кн. Любомирського, розташованого в м-ку Білилівка та с. Сестринівка Київського пов. і воєв. 1751 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 258
Реєстр капралів і солдатів, які залишились у с. Яновець. Мова польська. 1774 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 273
Рапорт /С. Вонсовича/ кн. Любомирському з Дубно. XVIII ст.

Листування

Фонд 236 Опись 2 Дело 274
Лист кн. Анни Любомирської до Богувольського. 1772 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 391
Листи невстановлених осіб до каноніка Старчевського. 1755 р.

Матеріали інших осіб, що відклалися у фонді

1.    Матеріали роду Ліпських

Фонд 236 Опись 2 Дело 392
Уступний запис Анджея і Франциска Ліпських вєлюньському войському Владиславу Кронковському на спустошені маєтки в сс. Ольшина і Будзіска Остшешовського пов. Серадзького воєв. Засвідчений випис із остшешовських земських книг. Мова латинська. 14.06.1721 р.

Фонд 236 Опись 2 Дело 409
Відомості до генеалогії роду Ліпських. Мова латинська. XVIII ст.

Создание сайтов