Меню сайта

Государственный архив Черкасской области

Фонд 73 Журавское сельское управление, с. Журавка Звенигородского уезда Киевской губернии
Журавська сільська управа, с. Журавка Звенигородського повіту Київської губернії
Количество дел: 4; 1862–1898 гг.

Фонд 73 Опись 1 Дело 1
Уставна грамота с. Журавка Звенигородського повіту – володіння поміщика відставного поручика Петра Павловича Енгельгарда та документи до неї. 15 травня 1862 р.-15 серпня 1893 р. Іменний список домогосподарів села про розкладку викупних платежів. б.д. 104 л.

Фонд 73 Опись 1 Дело 2
Книга про натуральні повинності селян села Журавка Пединівської волості Звенигородського повіту (із зазначенням кількості використаних робочих днів на виконання цих повинностей). 1883 р. 48 л.

Фонд 73 Опись 1 Дело 3
Книга ухвал сільського сходу с. Журавка Пединівської волості Звенигородського повіту. 11 січня–27 листопада 1885 р. 43 л.

Фонд 73 Опись 1 Дело 4
Посімейний список селян села Журавка Пединівської волості Звенигородського повіту станом на 1 січня 1898 р. 100 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.