ЦГАОО (Центральный государственный архив общественных объединений Украины)
ЦДАГО (Центральний державний архів громадських об’єднань України)

Фонд 1 Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918-1991), 1917-1991 рр.

Фонд 5 Комісія з історії громадянської війни при ЦК КП(б)У, м. Київ (1931-1938), 1917-1938 рр.

Фонд 6 Центральний комітет Комуністичної партії Західної України (ЦК КПЗУ) (1923-1938), 1917-1936 рр.

Фонд 7 Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (Молодь за демократичний соціалізм) (ЦК ЛКСМУ (МДС)), м. Київ (1919-1991), 1919-1991 рр.

Фонд 8 Українська комуністична партія (УКП) (1920-1925) (об’єднаний фонд), 1920-1925 рр.

Фонд 9 Центральний комітет Комуністичної партії Галичини, м. Станіслав (1919-1921), 1919-1921 рр.

Фонд 16 Українська партія лівих соціалістів-революціонерів (борбистів) (УПЛСР (борбистів). Чернігівський губернський комітет (1919-1920), 1920 р.

Фонд 17 Комісія з історії Комуністичної партії і Жовтневої революції на Україні при ЦК КП(б)У (Істпарт), м. Харків (1921-1929), 1902-1939 рр.

Фонд 18 Особовий фонд Ф. Сергєєва (Артема) (1883-1921), 1902-1944 рр.

Фонд 22 Центральна контрольна комісія Комуністичної партії (більшовиків) України (ЦКК КП(б)У), м. Київ (1920-1934), 1923-1935 рр.

Фонд 23 Всеукраїнська рада Всесоюзного товариства політкаторжан і зсильнопоселенців, м. Харків (1921-1935), 1908-1935 рр.

Фонд 33 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) (РСДРП(б). Юзівський комітет (1917-1918), 1917-1918 рр.

Фонд 35 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) (РСДРП(б). Конотопський комітет (1917-1919), 1917-1919 рр.

Фонд 37 Галицький організаційний комітет КП(б)У (Галорком) (1920), 1920 р.

Фонд 38 Галицьке бюро при ЦК КП(б)У (Галбюро) (1919-1921), 1920-1921 рр.

Фонд 39 Інститут політичних досліджень ЦК КПУ (1929-1939 – Інститут історії партії і Жовтневої революції при ЦК КП(б)У; 1939-1953 – Інститут історії партії при
ЦК КП(б)У – філіал Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б); 1953-1956 – Інститут історії партії ЦК КПУ – філіал Інституту Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна при
ЦК КПРС; 1956-1974 – Інститут історії партії ЦК КПУ – філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС; 1974-1990 – Інститут історії партії при ЦК КПУ – філіал
Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС; 1990-1991 – Інститут політичних досліджень ЦК КПУ), м. Київ (1929-1991), 1895-1991 рр.

Фонд 41 Єврейські політичні партії і організації (об’єднаний фонд), 1902-1931 рр.

Фонд 43 Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР), Українська комуністична партія (боротьбистів) (УКП (боротьбистів) (1917-1920) (об’єднаний фонд), 1917-1920 рр.

Фонд 44 Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ) (1917-1920), 1918 р.

Фонд 51 Російська соціал-демократична робітнича партія (більшовиків) (РСДРП (б)). Київський комітет (1917), 1908, 1917 рр.

Фонд 52 Українська комуністична організація при Московському комітеті Російської комуністичної партії (більшовиків) (РКП (б)) (1918-1919), 1918-1919 рр.

Фонд 54 Комісія партійного контролю при ЦК ВКП(б) по УРСР, м. Київ (1937-1938), 1937-1938 рр.

Фонд 56 Колекція листівок періоду Великої Вітчизняної війни, 1941-1944 рр.

Фонд 57 Колекція документів з історії Комуністичної партії України, 1870-1965 рр.

Фонд 59 Колекція спогадів учасників революційних подій, громадянської і Великої Вітчизняної воєн, соціалістичного будівництва. Кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст., 1870-1988  рр.

Фонд 61 Партійні курси при ЦК КП(б)У, м. Саратов (РРФСР) (1943), 1943 р.

Фонд 62 Український штаб партизанського руху (УШПР) (1942-1944), м. Сталінград (18.07-12.08.1942), Середня Ахтуба (12.08-01.09.1942), м. Саратов, м. Москва (10.1942-09.1943),
м. Харків (з вересня 1943), м. Київ (з листопада 1943), 1941-1946 рр.

Фонд 63 Перша Українська партизанська дивізія ім. двічі Героя Радянського Союзу С. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання). (Командири С. Ковпак, П. Вершигора) (1942-1944), 1941-1945 рр.

Фонд 64 Чернігівсько-Волинське партизанське з’єднання. (Командир О. Федоров) (1942-1944), 1941-1945 рр.

Фонд 65 З’єднання партизанських загонів Житомирської області. (Командир О. Сабуров) (1942-1944), 1941-1944 рр.

Фонд 66 З’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів. (Командир М. Наумов) (1943-1944), 1942-1945 рр.

Фонд 67 Житомирська партизанська дивізія ім. М.Щорса. (Командир С. Маліков) (1942-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 68 Рівненське партизанське з’єднання № 2 “За Батьківщину”. (Командир І. Федоров) (1942-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 69 Рівненське партизанське з’єднання № 1. (Командир В. Бегма) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 70 Рівненський обласний штаб партизанського руху. (Начальник штабу В. Бегма) (1943-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 71 З’єднання партизанських загонів ім. Й. Сталіна. (Командир М. Шукаєв) (1943-1945), 1943-1945 рр.

Фонд 72 Партизанське з’єднання ім. І. Боровика. (Командир В. Ушаков) (1941-1943), 1941-1945 рр.

Фонд 73 Волинське партизанське з’єднання ім. В. Леніна. (Командир Л. Іванов) (1943-1944), 1941-1944 рр.

Фонд 74 Друге партизанське з’єднання ім. В. Леніна. (Командир А. Мечковський) (1944), 1944 р.

Фонд 75 Вінницьке партизанське з’єднання. (Командир Я. Мельник) (1943-1944), 1941-1945 рр.

Фонд 76 Партизанське з’єднання ім. М. Хрущова. (Вінницька область, командир О. Кравченко) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 77 Київське партизанське з’єднання ім. М. Хрущова. (Командир І. Хитриченко) (1943), 1942-1946 рр.

Фонд 78 Партизанське з’єднання ім. М. Хрущова. (Командир В. Чепіга) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 79 З’єднання партизанських загонів ім. М. Хрущова. (Тернопільська область, командир Д. Ніколайчик) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 80 Партизанське з’єднання ім. М. Хрущова. (Львівська область, командир Б. Шангін) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 81 Партизанське з’єднання ім. М. Хрущова Представництва УШПР при Військовій Раді 2-го Українського фронту. (Командир І. Даньшин) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 82 З’єднання партизанських загонів ім. С. Будьонного. (Командир В. Макаров) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 83 Партизанське з’єднання ім. С. Будьонного. (Командир І. Артюхов) (1944), 1944 р.

Фонд 84 З’єднання партизанських загонів ім. В. Чапаєва. (Командир І. Балюта (Ягупов)) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 85 Рівненське партизанське з’єднання ім. М. Щорса. (Командир М. Таратуто) (1942-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 86 З’єднання партизанських загонів ім. В. Боженка. (Командир М. Рудич) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 88 Партизанське з’єднання ім. Л. Берії. (Командир А. Грабчак) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 89 Перше Молдавське партизанське з’єднання. (Командир В. Андреєв) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 90 Друге Молдавське партизанське з’єднання. (Командир Я. Шкрябач) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 91 Третє Молдавське партизанське з’єднання. (Командир Я. Мухін) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 92 Чернігівське партизанське з’єднання “За Батьківщину”. (Командир І. Бовкун) (1943), 1942-1945 рр.

Фонд 93 Чернігівське партизанське з’єднання ім. М. Коцюбинського. (Командир М. Таранущенко) (1943), 1942-1945 рр.

Фонд 94 Чернігівське партизанське з’єднання ім. Героя Радянського Союзу М. Попудренка. (Командири М. Попудренко, Ф. Коротков) (1943), 1943-1945 рр.

Фонд 95 Полтавське партизанське з’єднання ім. В. Молотова. (Командири М. Салай, П. Коротченко) (1943-1944), 1941-1944 рр.

Фонд 96 Кам’янець-Подільське партизанське з’єднання ім. Ф. Михайлова. (Командир А. Одуха) (1942-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 97 З’єднання партизанських загонів Кам’янець-Подільської області. (Командир С. Олексенко) (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 98 Партизанське з’єднання Закарпатської України представництва УШПР при Військовій раді 4-го Українського фронту. (Командир О. Тканко) (1944), 1944-1946 рр.

Фонд 99 Партизанське з’єднання ім. 24-ї річниці РСЧА. (Командир С. Чижов) (1944), 1944 р.

Фонд 100 З’єднання партизанських загонів. (Командир Г. Балицький) (1944), 1944 р.

Фонд 101 З’єднання партизанських загонів. (Командир Д. Рванов) (1944), 1944 рр.

Фонд 102 Кам’янець-Подільське партизанське з’єднання ім. Г. Котовського. (Командир І. Шишко) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 103 Кам’янець-Подільське партизанське з’єднання ім. Героя Радянського Союзу Г. Жукова. (Командири І. Скубко, Ф. Кот) (1943-1944), 1943-1945 рр.

Фонд 104 Житомирське партизанське з’єднання ім. маршала Радянського Союзу Г. Жукова. (Командир А. Міщенко) (1944), 1944 р.

Фонд 105 Тернопільське партизанське з’єднання ім. М. Хрущова. (Командир І. Шитов) (1943-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 106 З’єднання партизанських загонів. (Командир В. Возняк) (1944), 1943-1944 рр.

Фонд 107 З’єднання партизанських загонів “Костянтин”. (Командир К. Жуковський) (1945), 1945 р.

Фонд 108 З’єднання партизанських загонів ім. М. Ракоші. (Командир В. Козлов) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 109 Донецьке з’єднання партизанських загонів ім. Героя Радянського Союзу І. Копьонкіна (з’єднання партизанських загонів “Грізний”). (Командир Я. Сиворонов) (1943-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 110 Чехословацька партизанська бригада ім. Яна Жижки. (Командир Т. Пола) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 111 Чехословацьке з’єднання партизанських загонів ім. О. Суворова. (Командир Д. Резуто) (1945), 1944-1945 рр.

Фонд 112 Головний штаб партизанського руху Чехословаччини (1944-1945), 1939-1945 рр.

Фонд 113 Перша Чехословацька партизанська бригада ім. Й. Сталіна. (Командир Г. Лошаков) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 114 Перша партизанська бригада ім. Й. Сталіна. (Командир О. Єгоров) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 115 Друга Чехословацька партизанська бригада ім. Й. Сталіна. (Командир Ю. Бруновський) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 116 Друга партизанська бригада ім. Й. Сталіна. (Командир А. Кондратюк) (1941-1944), 1942-1945 рр.

Фонд 117 Друга Чехословацька партизанська бригада “За волю слов’ян”. (Командир Є. Волянський) (1944-1945), 1942-1945 рр.

Фонд 118 Друга Чехословацька партизанська бригада ім. Л. Свободи (повітрянодесантна). (Командир В. Прикрил) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 119 Друга Словацька партизанська бригада ім. М. Штефаника. (Командир К. Попов) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 120 Четверта партизанська бригада. (Командир А. Ципріх) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 121 Перша Чехословацька партизанська бригада ім. М. Штефаника. (Командир П. Величко) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 122 Друга Чехословацька партизанська бригада ім. М. Штефаника. (Командир В. Жингор) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 123 Окрема партизанська бригада ім. К. Готвальда. (Командир В. Квітинський) (1944-1945), 1943-1945 рр.

Фонд 124 Перша Моравська партизанська бригада ім. Я. Жижки. (Командир Д. Мурзін) (1944-1945), 1937-1945 рр.

Фонд 125 Партизанська бригада ім. Я. Гуса. (Командири О. Фомін, М. Колесник) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 126 Чехословацька партизанська бригада ім. Я. Налєпки. (Командир М. Сечанський) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 127 Партизанська бригада ім. Яношика. (Командир Е. Бєлік) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 128 Партизанська кавалерійська бригада ім. В. Леніна. (Командир М. Владимиров) (1943-1944), 1943-1985 рр.

Фонд 129 Партизанська бригада ім. В. Боженка. (Командир А. Сніжинський) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 130 Партизанські загони Радянської України періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (об’єднаний фонд), 1941-1972 рр.

Фонд 133 З’єднання партизанських загонів ім. М. Хрущова. (Командир О. Садиленко) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 160 Другий окремий партизанський полк ім. Я. Шверми. (Командир К. Данилов) (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 166 Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук УРСР, м. Київ (1943-1950), 1941-1950 рр.

Фонд 175 Партійні курси при ЦК КП(б)У, м. Київ (1944-1945), 1944-1945 рр.

Фонд 176 Республіканська школа пропагандистів при ЦК КП(б)У, м. Київ (1945-1946), 1945-1946 рр.

Фонд 177 Однорічна республіканська партійна школа при ЦК КП(б)У, м. Київ (1945-1946), 1945-1946 рр.

Фонд 178 Київський інститут політології і соціального управління, м. Київ (1946-1991), 1945-1992 рр.

Фонд 209 Український інститут масової заочної освіти (УІМЗО) партійного активу при ЦК КП(б)У, м. Київ (1931-1938), 1931-1938 рр.

Фонд 210 Документи уповноваженого ЦК ВКП(б) про реевакуацію з Казахстану державних, партійних, комсомольських кадрів та спеціалістів України, 1943-1944 рр.

Фонд 231 Українське заочне відділення Вищої партійної школи при ЦК КПРС, м. Київ (1945-1956), 1944-1956 рр.

Фонд 233 Представництво Компартії Східної Галичини при Виконавчому комітеті Комуністичного Інтернаціоналу (ВККІ) – представництво Компартії Західної України в
польській секції ВККІ, м. Москва (РРФСР) (1918-1937), 1918-1937 рр.

Фонд 234 Партійні курси при ЦК КП(б)У, м. Харків (1944-1946), 1944-1948 рр.

Фонд 235 Республіканська школа партійно-радянських працівників при ЦК КП(б)У, м. Харків (1946-1948), 1946-1948 рр.

Фонд 237 Колекція документів про життя і діяльність Г.І. Петровського (1878-1958), 1913-1968 рр.

Фонд 240 Особовий фонд Д. Коротченка (1894-1969), 1918-1969 рр.

Фонд 241 Особовий фонд С. Ковпака (1887-1967), 1941-1973 рр.

Фонд 242 Республіканський громадсько-політичний і культурний центр ім. В. Леніна, м. Київ (1938-1991), 1944-1991 рр.

Фонд 243 Видавництво ЦК Компартії України “Радянська Україна”, м. Київ (1938-1991), 1938-1991 рр.

Фонд 244 Редакція журналу ЦК Компартії України “Комуніст України”, м. Київ (1924-1991), 1950-1977 рр.

Фонд 245 Редакція журналу ЦК Компартії України “Под знаменем ленинизма”, м. Київ (1944-1991), 1955-1986 рр.

Фонд 246 Редакція газети ЦК Компартії України “Рабочая газета”, м. Київ (1956-1991), 1956-1973 рр.

Фонд 247 Редакція газети ЦК Компартії України “Сільські вісті”, м. Київ (1945-1991), 1945-1974 рр.

Фонд 251 Редакція журналу ЦК ЛКСМУ “Знання та праця”, м. Київ (1929-1941, 1958-1991), 1961-1982 рр.

Фонд 255 Міжреспубліканський філіал Інституту наукового атеїзму Академії суспільних наук при ЦК КПРС, м. Київ (1978-1991), 1978-1991 рр.

Фонд 256 Редакція газети ЦК ЛКСМУ “Комсомольское знамя”, м. Київ (1938-1991), 1975-1979 рр.

Фонд 257 Редакція газети ЦК ЛКСМУ і Республіканської Ради Всесоюзної піонерської організації ім. В. Леніна “Зірка”, м. Київ (1925-1941, 1943-1991), 1943-1976 рр.

Фонд 258 Редакція газети ЦК ЛКСМУ і Республіканської Ради Всесоюзної піонерської організації ім. В. Леніна “Юный ленинец”, м. Київ (1922-1928, 1938-1941, 1944-1991), 1972-1983 рр.

Фонд 259 Кіровоградське партизанське з’єднання ім. К. Ворошилова. (Командир І. Дібров) (1943), 1943-1945 рр.

Фонд 260 Партизанське з’єднання № 8 ім. В. Чапаєва. (Командири І. Примак, О. Тканко) (1943), 1943-1944 рр.

Фонд 261 Партизанське з’єднання “Рыжего”. (Командир В. Щедров), (1943-1944), 1943-1944 рр.

Фонд 262 З’єднання партизанських загонів особливого призначення розвідувального управління Генерального штабу РСЧА. (Командир А. Бринський) (1941-1944), 1942-1944 рр.

Фонд 263 Колекція позасудових справ реабілітованих, 1918-1950 рр.

Фонд 264 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1991-2011 рр.

Фонд 265 Російська соціал-демократична робітнича партія (меншовиків) (РСДРП (меншовиків)). Одеський комітет (1917-1924), 1917-1919 рр.

Фонд 266 Революційна Українська партія (РУП), Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) (1900-1919), 1903-1920 рр.

Фонд 267 Українська соціал-демократична робітнича партія (незалежних) (УСДРП (незалежних) (1919), 1919, 1931 рр.

Фонд 268 Партія народної свободи (конституційно-демократична) (1906-1921). Харківські губернський і міський комітети, 1917-1918 рр.

Фонд 269 Колекція документів “Український музей в Празі” (1925-1948), 1886-1952 рр.

Фонд 270 Народний рух України (НРУ, Рух), м. Київ (1989 – по теперішній час), 1989-1998 рр.

Фонд 271 Українська республіканська партія (УРП), м. Київ (1990-2002), 1990-2002 рр.

Фонд 272 Демократична партія України (ДемПУ), м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-1998 рр.

Фонд 273 Колекція документів п. О. Ромаса про діяльність громадсько-політичних об’єднань української діаспори Канади та США, 1947-1994 рр.

Фонд 274 Партизанське з’єднання ім. Й. Сталіна. (Вінницька область, командир В. Слюсаренко) (1943-1945), 1943-1945 рр.

Фонд 275 Партійний комітет Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ (1944-1985), 1944-1985 рр.

Фонд 276 Партійний комітет Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 277 Партійний комітет Міністерства автомобільного транспорту УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 278 Партійний комітет Міністерства харчової промисловості УРСР, м. Київ (1943-1985), 1943-1985 рр.

Фонд 279 Партійний комітет Міністерства торгівлі УРСР, м. Київ (1943-1987), 1944-1988 рр.

Фонд 280 Партійний комітет Центрального статистичного управління УРСР, м. Київ (1943-1987), 1943-1987 рр.

Фонд 281 Партійний комітет апарату Президії Верховної Ради УРСР, м. Київ (1941-1987), 1942-1987 рр.

Фонд 282 Партійний комітет Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, м. Київ (1958-1987), 1958-1987 рр.

Фонд 283 Партійний комітет Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. Київ (1963-1987), 1963-1987 рр.

Фонд 284 Партійний комітет Міністерства меліорації і водного господарства УРСР, м. Київ (1961-1987), 1961-1987 рр.

Фонд 285 Партійний комітет Державного комітету в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі при Раді Міністрів УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 286 Партійний комітет Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, м. Київ (1946-1987), 1946-1987 рр.

Фонд 287 Партійний комітет Державного комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню, м. Київ (об’єднаний фонд) (1942-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 288 Партійний комітет Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, м. Київ (об’єднаний фонд) (1942-1990), 1942-1990 рр.

Фонд 289 Партійний комітет ордена Леніна видавництва “Радянська Україна” при ЦК Компартії України, м. Київ (1944-1989), 1944-1989 рр.

Фонд 290 Партійний комітет апарату Президії Академії наук УРСР, м. Київ (1941-1987), 1941-1987 рр.

Фонд 291 Партійний комітет Держплану УРСР, м. Київ (1943-1988), 1943-1988 рр.

Фонд 292 Партійний комітет Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, м. Київ (1956-1986), 1956-1986 рр.

Фонд 293 Партійний комітет Українського управління цивільної авіації, м. Київ (1959-1987), 1959-1987 рр.

Фонд 294 Партійний комітет Державного комітету по будівництву Ради Міністрів УРСР (Держбуд УРСР), м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 295 Партійний комітет Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню, м. Київ (1954-1987), 1954-1987 рр.

Фонд 296 Партійний комітет Міністерства промислового будівництва УРСР, м. Київ (1967-1986), 1967-1986 рр.

Фонд 297 Партійний комітет Державного агропромислового комітету УРСР, м. Київ (1986-1990), 1986-1990 рр.

Фонд 298 Партійний комітет Міністерства фінансів УРСР, м. Київ (1941-1987), 1941-1987 рр.

Фонд 299 Партійний комітет Міністерства внутрішніх справ УРСР, м. Київ (1941-1987), 1941-1987 рр.

Фонд 300 Партійний комітет Міністерства охорони здоров’я УРСР, м. Київ (1943-1987), 1943-1987 рр.

Фонд 301 Партійний комітет Міністерства радгоспів УРСР, м. Київ (1943-1983), 1943-1983 рр.

Фонд 302 Партійний комітет Республіканських органів Спілки художників УРСР, м. Київ (1945-1988), 1945-1988 рр.

Фонд 303 Партійний комітет Вищої партійної школи при ЦК Компартії України, м. Київ (1944-1988), 1944-1988 рр.

Фонд 304 Партійний комітет Міністерства хлібопродуктів УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 305 Партійний комітет Української республіканської Ради профспілок, м. Київ (1932-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 306 Партійний комітет Міністерства місцевої промисловості УРСР, м. Київ (1944-1988), 1944-1988 рр.

Фонд 307 Партійний комітет Академії будівництва і архітектури УРСР, м. Київ (об’єднаний фонд) (1945-1964), 1945-1964 рр.

Фонд 308 Партійний комітет Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 309 Партійний комітет Міністерства зв’язку УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 310 Партійний комітет Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ (1943-1987), 1943-1954, 1966-1987 рр.

Фонд 311 Партійний комітет Міністерства освіти УРСР, м. Київ (1943-1988), 1943-1988 рр.

Фонд 312 Партійний комітет Комітету державної безпеки УРСР, м. Київ (1918-1991), 1920, 1922-1987 рр.

Фонд 313 Партійний комітет Київської вищої школи МВС СРСР, м. Київ (1944-1987), 1957-1987 рр.

Фонд 314 Партійний комітет Міністерства хімічної промисловості УРСР, м. Київ (1966-1970), 1966-1970 рр.

Фонд 315 Партійний комітет Міністерства плодоовочевого господарства УРСР, м. Київ (1981-1985), 1981-1985 рр.

Фонд 316 Партійний комітет Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, м. Київ (1944-1985), 1944-1985 рр.

Фонд 317 Ліберальна партія України (ЛПУ) та Всеукраїнська громадська організація “Ліберальне Молодіжне Об’єднання” (ЛіМО), м. Київ (1991 – по теперішній час) (об’єднаний фонд), 1991-2009 рр.

Фонд 318 Республіканська християнська партія (РХП), м. Київ (1997 – по теперішній час), 1997-2004 рр.

Фонд 319 Первинна організація Компартії України Інституту історії партії при ЦК КПУ – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 320 Первинна організація Компартії України Прокуратури УРСР, м. Київ (1942-1987), 1943-1987 рр.

Фонд 321 Партійний комітет Управління справами Ради Міністрів УРСР, м. Київ (1941-1987), 1941-1987 рр.

Фонд 322 Первинна організація Компартії України Міністерства закордонних справ УРСР, м. Київ (1944-1987), 1944-1987 рр.

Фонд 323 Первинна організація Компартії України військової прокуратури військ МВС Українського округу, м. Київ, (1952-1953), 1952-1953 рр.

Фонд 324 Партійний комітет при Секретаріаті ЦК КПУ, м. Київ (1942-1987), 1942-1991 рр.

Фонд 325 Українська народна партія “Собор” (УНП “Собор”), м. Київ (1999-2002), 1999-2003 рр.

Фонд 326 Колекція документів партизанської, державної та громадської діяльності О. Федорова (1941-1985), 1941-1986 рр.

Фонд 327 Колекція документів з проведення виборів Президента України 2004 року (Помаранчева революція), 2004-2005 рр.

Фонд 328 Соціалістична партія України (СПУ), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1991-2010 рр.

Фонд 329 Національна Рада жінок України, м. Київ (1999 – по теперішній час), 1999-2006 рр.

Фонд 330 Колекція документів особового походження П.Ю. Шелеста (1908-1996) радянського, державного і партійного діяча, першого секретаря ЦК КПУ (1963-1972), Героя Соціалістичної праці, 1947-1973 рр.

Фонд 331 Партія “Справедливісь”, м. Київ (2000 – по теперішній час), 2000-2008 рр.

Фонд 332 Колекція агітаційних документів, інформаційно-аналітичних видань про участь політичних партій, об’єднань та їх представників у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України і місцевих рад (1994 – по теперішній час), 1994-2012

Фонд 333 Український національний комітет молодіжних організацій (УНКМО), м. Київ (1992-2000), 1992-2000 рр.

Фонд 334 Гаврилишин Богдан Дмитрович (1926-2016), громадсько-політичний діяч, економіст, 1943-2009 рр.

Фонд 335 Народно-демократичне об’єднання “Нова Україна” (НДО “Нова Україна”), м. Київ (1992-2006), 1992-2006 рр.

Фонд 337 Українська республіканська партія “Собор” (УРП “Собор”), м. Київ (2002-2011), 2002-2011 рр.

Фонд 338 Комісія допомоги українському студентству (КоДУС), м. Мюнхен (1945-2012), 1945-2012 рр.

Фонд 341 Спілка архівістів України (САУ), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1990-2001 рр.

Фонд 342 Українська селянська демократична партія (УСДП) та Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Селянська Ліга Молоді” (СЛМ), м. Київ (1990 – по теперішній час) (об’єднаний фонд), 1991-2012 рр.

Фонд 343 Партія “Народна влада” (П “НВ”), м. Київ (2004-2012), 2004-2012 рр.

Фонд 344 Центральна Рада Профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-2009 рр.

Фонд 345 Політична партія “Сильна Україна” (“Сильна Україна”), м. Київ (1999-2012), 1999-2013 рр.

Фонд 346 Центральний комітет Професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (ЦК Профспілки працівників громадського обслуговування), м. Київ (1990 – по теперішній), 1990-2010

Фонд 347 Центральний комітет Професійної спілки працівників державних установ України (ППДУУ), м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-2015 рр.

Фонд 348 Центральний комітет Профспілки працівників агропромислового комплексу України (ЦК Профспілки працівників АПК України), м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-2016 рр.

Фонд 349 Центральний комітет Професійної спілки працівників лісових галузей України, м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-2000 рр.

Фонд 350 Спілка молодіжних організацій України (СМОУ), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1991-1993 рр.

Фонд 351 Центральна рада Професійної спілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України (ЦР Профспілки АСМУ), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1991-2005 рр.

Фонд 352 Центральний комітет Професійної спілки працівників текстильної та легкої промисловості України, м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-1996 рр.

Фонд 353 Центральний комітет Професійної спілки працівників геології, геодезії та картографії України (ЦК ППГГТКУ), м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-1993 рр.

Фонд 356 Центральний комітет Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-1994 рр.

Фонд 358 Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство “Колос” агропромислового комплексу України, м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-1993 рр.

Фонд 359 Центральна рада Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України (ЦР Профспілки “Машприлад” України), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1991-2010 рр.

Фонд 363 Всеукраїнська громадська організація “Національний конгрес вірмен України” (ВГО НКВУ), м. Київ (2009 – по теперішній час), 2009-2011 рр.

Фонд 364 Всеукраїнська громадська організація “Союз “Народна пам’ять” (ВГО “Союз “Народна пам’ять”), м. Київ (2011–по теперішній час), 1995, 2010-2014 рр.

Фонд 365 Київське міське товариство греків для ділових і культурних зв’язків з греками в Україні та за її межами, м. Київ (1990–по теперішній час), 1990-2008, 2013-2016 рр.

Фонд 366 Центральний комітет Професійної спілки працівників зв’язку України, м. Київ (1990 – по теперішній час), 1990-2007 рр.

Фонд 367 Політична партія “Українська платформа” (Партія “Українська платформа”), м. Київ (2009-2011), 2009-2011 рр.

Фонд 368 Всеукраїнська громадська організація “Діаспора чеченського народу” (ВГО “Діаспора чеченського народу”), м. Київ (2011 – по теперішній час), 2011-2014 рр.

Фонд 369 Політична партія “Партія промисловців і підприємців України” (ПППУ), м. Київ (2000 – по теперішній час), 2000-2011 рр.

Фонд 370 Українська Народна Партія (УНП), м. Київ (1999 – по теперішній час), 2000-2013 рр.

Фонд 371 Благодійна організація “Український форум благодійників” (Український форум благодійників, УФБ), м. Київ (2005–по теперішній час), 2005-2015 рр.

Фонд 373 Центральний комітет Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілка), м. Київ (1991 – по теперішній час), 1991-2013 рр.

Фонд 374 Українська республіканська партія (УРП), м. Київ (2006–по теперішній час), 2006-2016 рр.

Фонд 375 Політична партія “Християнсько-ліберальна партія України” (ХЛПУ), м. Київ (1994 – 2019), 1995, 2001, 2003-2004, 2007, 2009-2011, 2013-2015, 2019 рр.

Фонд 379 Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (ВГО АППУ), м. Київ (1998–по теперішній час), 1998-2007, 2009-2016 рр.

Фонд 381 Всеукраїнська профспілка персоналу органів та установ пенітенціарної системи (ВПП ОУПС), м. Київ (2011–по теперішній час), 2010-2017 рр.

Фонд 384 Політична партія “Наша земля” (ПП “НЗ”), м. Київ (2014–по теперішній час), 2014-2020 рр.

Фонд 392 Громадська організація “Спілка вірмен України” (ГО “СВУ”), м. Київ (2001 – по теперішній час), 2000-2015 рр.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.