Государственный архив Киевской области

Фонды профессиональных союзов

Фонд Р-51 Київський губернський комітет професійної спілки робітників освіти «Робітпрос», м. Київ
Киевский губернский комитет профессионального союза работников просвещения «Работпрос», г. Киев
Справ: 948; 1919-1925 рр.

Фонд Р-170 Київський губернський відділ Всеросійського комітету професійної спілки робітників транспорту, м. Київ
Киевский губернский отдел Всероссийского комитета профессионального союза работников транспорта, г. Киев
Справ: 2; 1923 р.

Фонд Р-220 Київська контора видавництва журналу «Професійне життя» Всеросійської центральної ради професійних спілок, м. Київ
Киевская контора издательства журнала «Профессиональная жизнь» Всероссийского центрального совета профессиональных союзов, г. Киев
Справ: 2; 1923 р.

Фонд Р-437 Місцевий комітет професійної спілки працівників вищих шкіл та наукових закладів при Київській обласній філії Українського науково-дослідного інституту фізичної культури, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников высших школ и научных учреждений при Киевском областном филиале Украинского научно-исследовательского института физической культуры, г. Киев
Справ: 3; 1938-1939 рр.

Фонд Р-559 Київська окружна рада у справах фізичної культури та спорту при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Київ
Киевский окружной совет по делам физической культуры и спорта при окружном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев
Справ: 77; 1925-1929 рр. /Списки футболістів та баскетболістів професійних спілок м. Києва/

Фонд Р-708 Київська губернська рада професійних спілок, м. Київ
Киевский губернский совет профессиональных союзов, г. Киев
Справ: 851; 1919-1925 рр.

Фонд Р-709 Київська окружна рада професійних спілок, м. Київ
Киевский окружной совет профессиональных союзов, г. Киев
Справ: 860; 1925-1930 рр.

Фонд Р-710 Київська обласна рада професійних спілок, м. Київ
Киевский областной совет профессиональных союзов, г. Киев
Справ: 5934 ; 1932-1937, 1948-1974 рр.

Фонд Р-712 Київський губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників землі та лісу, м. Київ
Киевский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Киев
Справ: 320; 1920-1926 рр.

Фонд Р-713 Київський окружний відділ Всеросійської виробничої професійної спілки працівників землі та лісу, м. Київ
Киевский окружной отдел Всероссийского производственного профессионального союза работников земли и леса, г. Киев
Справ: 393; 1923-1928 рр.

Фонд Р-714 Місцевий комітет професійної спілки робітників земельних органів при Київському обласному управлінні «Льоноконоплетрактороцентру», м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников земельных органов при Киевском областном управлении «Льноконоплетрактороцентра», г. Киев
Справ: 10; 1932-1934 рр.

Фонд Р-716 Германівський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, с. Германівка Київського округу
Германовский районный комитет Всероссиского профессионального союза работников земли и леса, с. Германовка Киевского округа
Справ: 3; 1927 рр. /Списки наймитів Германівського та Обухівського районів/

Фонд Р-717 Будаївський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, с. Будаївка Київського округу
Будаевский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Будаевка Киевского округа
Справ: 49; 1925-1927 рр.

Фонд Р-719 Іванківський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, м. Іванків Київського округу
Иванковский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Иванков Киевского округа
Справ: 15; 1925 рр.

Фонд Р-720 Київський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, м. Київ
Киевский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Киев
Справ: 29; 1927 рр.

Фонд Р-721 Підварський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, с. Підварки Київського округу
Подварский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Подварки Киевского округа
Справ: 8; 1922-1929 рр.

Фонд Р-723 Великодимерський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, с. Велика Димерка Київського округу
Великодымерский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Большая Дымерка Киевского округа
Справ: 52; 1925-1928 рр.

Фонд Р-724 Ірпінський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, с. Ірпінь Київського округу
Ирпенский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Ирпень Киевского округа
Справ: 6; 1925-1927 рр.

Фонд Р-725 Розважівський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, с. Розважів Київського округу
Розважевский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Розважев Киевского округа
Справ: 18; 1924-1927 рр.

Фонд Р-726 Бориспільський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, м. Бориспіль
Бориспольский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Борисполь
Справ: 4; 1927 р.

Фонд Р-727 Рогозівський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, с. Рогозів Київського округу
Рогозовский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Рогозов Киевского округа
Справ: 3; 1927 р.

Фонд Р-730 Хабенський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, м. Хабне Київського округу
Хабенский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Хабное Киевского округа
Справ: 13; 1924-1928 рр.

Фонд Р-731 Чорнобильський і Димерський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, м. Чорнобиль Київського округу
Чернобыльский и Дымерский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Чернобыль Киевского округа
Справ: 18; 1922-1929 рр.

Фонд Р-732 Лехнівський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, м. Березань Київського округу
Лехновский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Березань  Киевского округа
Справ: 5; 1923-1926 рр.

Фонд Р-733 Богуславський повітовий комітет професійної спілки робітників харчової промисловості, м. Богуслав Київського округу
Богуславсикй уездный комитет профессионального союза работников пищевой промышленности, г. Богуслав Киевского округа
Справ: 2; 1921 р.

Фонд Р-734 Київський губернський комітет Всеросійської професійної спілки робітників народного харчування «Нархарч», м. Київ
Киевский губернский комитет Всероссийского профессионального союза  работников народного питания «Нарпит», г. Киев
Справ: 32; 1918-1925 рр.

Фонд Р-735 Київський губернський комітет Всеросійської професійної спілки робітників смако-харчової промисловості
Киевский губернский комитет Всероссийского профессионального союза работников пищевкусовой промышленности
Справ: 576; 1919-1925 рр.

Фонд Р-736 Київський окружний комітет професійної спілки робітників харчосмакової промисловості, м. Київ
Киевский окружной комитет профессионального союза работников пищевкусовой промышленности, г. Киев
Справ: 936; 1923-1930 рр.

Фонд Р-741 Київський окружний комітет професійної спілки робітників освіти, м. Київ
Киевский окружной комитет профессионального союза работников образования, г. Киев
Справ: 280; 1923-1930 рр.

Фонд Р-742 Київський обласний комітет професійної спілки робітників вищої школи і науково-дослідних закладів, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников высшей школы и научно-исследовательских учреждений, г. Киев
Справ: 740; 1924-1938 рр.

Фонд Р-744 Київський комітет професійної спілки робітників дошкільних закладів і дитячих будинків, м. Київ
Киевский комитет профессионального союза работников дошкольных учреждений и детских домов, г. Киев
Справ: 147; 1944-1948 рр.

Фонд Р-746 Київський губернський комітет Всеросійської професійної спілки робітників і службовців швейної промисловості, м. Київ
Киевский губернський комитет Всероссийского профессионального союза работников и служащих швейной промышленности, г. Киев
Справ: 331; 1919-1925 рр.

Фонд Р-747 Київський окружний комітет Всеросійської професійної спілки робітників і службовців швейної промисловості, м. Київ
Киевский окружной комитет Всероссийского профессионального союза работников и служащих швейной промышленности, г. Киев
Справ: 181; 1925-1930 рр.

Фонд Р-765 Київський обласний комітет професіональної спілки робітників машинобудівної промисловості, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников машиностроительной промышленности, г. Киев
Справ: 230; 1932-1935 рр.

Фонд Р-767 Київський губернський відділ професійної спілки робітників мистецтв, м. Київ
Киевский губернский отдел профессионального союза работников исскуств, г. Киев
Справ: 79; 1922-1925 рр.

Фонд Р -768 Київський окружний комітет професійної спілки робітників мистецтв, м. Київ
Киевский окружной комитет профессионального союза работников искусств, г. Киев
Справ: 554; 1923-1930 рр.

Фонд Р-770 Великодимерський районний секретаріат професійних спілок, с. Велика Димерка Київського округу
Великодымерский районный секретариат профессиональных союзов, с. Большая Дымерка Киевского округа
Справ: 15; 1930-1931 рр.

Фонд Р-772 Чорнобильський районний секретаріат професійних спілок, м. Чорнобиль Київського округу
Чернобыльский районный секретариат профессиональных союзов, г. Чернобыль Киевского округа
Справ: 14; 1923-1926 рр.

Фонд Р-774 Київський районний комітет професійної спілки металістів, м. Київ
Киевский районный комитет профессионального союза металлистов, г. Киев
Справ: 601; 1918-1931 рр.

Фонд Р-779 Київський обласний комітет професійної спілки робітників паливних підприємств, м. Київ
Киевский областной комитет профессиональных союзов работников топливных предприятий, г. Киев
Справ: 60; 1947-1949 рр.

Фонд Р-781 Васильківський районний секретаріат професійних спілок, м. Васильків Білоцерківського повіту Київського округу
Васильковский районный секретариат профессиональных союзов, г. Васильков Белоцерковского уезда Киевского округа
Справ: 58; 1920-1927 рр.

Фонд Р-782 Шепелицький районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, с. Шепеличі Київського округу
Шепелицкий районный комитет Всероссийской профессионального союза работников земли и лесу, с. Шепеличи Киевского округа
Справ: 3; 1925-1927 рр.

Фонд Р-783 Будаївський районний секретаріат професійних спілок, с. Будаївка Київського округу
Будаевский районный секретариат профессиональных союзов, с. Будаевка Киевского округа
Справ: 8; 1925-1926 рр.

Фонд Р-786 Київський районний комітет професійної спілки працівників водного транспорту, м. Київ
Киевский районный комитет профессионального союза водного транспорта, г. Киев
Справ: 714; 1919-1929 рр.

Фонд Р-789 Київський губернський комітет професійної спілки робітників медично-санітарної праці, м. Київ
Киевский губернский комитет профессионального союза работников медично-саниторного труда, г. Киев
Справ: 646; 1919-1925 рр.

Фонд Р-790 Київський окружний комітет Всеросійської професійної спілки робітників медично-санітарної праці, м. Київ
Киевский окружной комитет Всероссийского профессионального союза рабочих медико-санитарной работы, г. Киев
Справ: 665; 1923-1930 рр.

Фонд Р-791 Київське обласне міжсекційне бюро інженерів і техніків при обласній раді професійних спілок, м. Київ
Киевское обласное бюро инженеров бюро инженеров и техника при обласном совете профессиональных союзов, г. Киев
Справ: 231; 1932-1933 рр.

Фонд Р-921 Київський обласний комітет професійної спілки робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, г. Киев
Справ: 219; 1949-1974 рр.

Фонд Р-923 Київський обласний комітет професійної спілки робітників машинного будівництва, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников машинного строительства, г. Киев
Справ: 210; 1958-1974 рр.

Фонд Р-924 Київський обком професійної спілки робітників текстильної та легкої промисловості, м. Київ
Киевский обком профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности, г. Киев
Справ: 184; 1954-1987 рр.

Фонд Р-939 Чорнобильське повітове бюро професійних спілок, м. Чорнобиль Київської губернії
Чернобыльское уездное бюро профессиональных союзов, г. Чернобыль Киевской губернии
Справ: 4; 1922 р.

Фонд Р-969 Місцевий комітет професійної спілки працівників радянської торгівлі при Київській конторі Ленінградської спілки споживчих товариств, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников советской торговли при Киевской конторе Ленинградского союза потребительских товариществ, г. Киев
Справ: 2; 1933 р.

Фонд Р-981 Місцевий комітет професійної спілки працівників земельних органів при Київській земельно-технічній конторі, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников земельных органов при Киевской земельно-технической конторе, г. Киев
Справ: 36; 1931 р.

Фонд Р-1137 Київський окружний відділ професійної спілки робітників радянської торгівлі, м. Київ
Киевский окружной отдел профессионального союза работников советской торговли, г. Киев
Справ: 2; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1143 Уповноважений Київської губернської ради професійної спілки у Богуславському повіті, м. Богуслав Київської губернії
Уполномоченный Киевского губернского совета профессионального союза в Богуславском уезде, г. Богуслав Киевской губернии
Справ: 8; 1922 р.

Фонд Р-1184 Макарівський районний секретаріат професійних спілок, м. Макарів Київського округу
Макаровский районный секретариат профессиональных союзов, г. Макаров Киевского округа
Справ: 1; 1925 р.

Фонд Р-1478 Головний комітет професійної спілки працівників Південно-Західної залізниці, м. Київ
Главный Комитет профессионального союза работников Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 22; 1917-1918 рр.

Фонд Р-1480 Місцевий комітет № 4 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 4 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 119; 1922-1926 рр.

Фонд Р-1481 Рейдовий комітет при місцевому комітеті № 4 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Рейдовый комитет при местном комитете № 4 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 45; 1926 р.

Фонд Р-1482 Місцевий комітет № 1 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 1 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 84; 1924-1927 рр.

Фонд Р-1483 Місцевий комітет № 2 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 2 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 32; 1924-1925 рр.

Фонд Р-1484 Місцевий комітет № 3 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 3 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 28; 1925-1928 рр.

Фонд Р-1485 Місцевий комітет № 5 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту м. Київ
Местный комитет № 5 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 4; 1925-1926 рр.

Фонд Р-1486 Місцевий комітет № 6 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 6 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 10; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1487 Місцевий комітет № 7 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 7 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 32; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1488 Місцевий комітет № 8 професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 8 профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 63; 1926-1929 рр.

Фонд Р-1489 Чорнобильський місцевий комітет професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Чорнобиль Київського округу
Чернобыльский местный комитет профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Чернобыль Киевского округу
Справ: 18; 1921-1927 рр.

Фонд Р-1494 Чорнобильський дільничій комітет професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Чорнобиль Малинського округу Київської губернії
Чернобыльский участковый комитет профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Чернобыль Малинского округа Киевской губернии
Справ: 34; 1920-1925 рр.

Фонд Р-1497 Бобровицький районний комітет професійної спілки працівників харчової і смакової промисловості, с. Бобровиця Київського округу
Бобровицкий районный комитет профессионального союза работников пищевой и вкусовой промышленности, с. Бобровица Киевского округа
Справ: 25; 1926-1929 рр.

Фонд Р-1499 Рогозівський районний комітет професійної спілки працівників освіти, с. Рогозів Київського округу
Рогозовский районный комитет профессионального союза просвещения, с. Рогозов Киевского округа
Справ: 3; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1500 Великодимерський районний комітет професійної спілки працівників освіти, с. Велика Димерка Київського округу Київської губернії
Великодымерский районный комитет профессионального союза работников образования, с. Велика Дымерка Киевского округу Киевской губернии
Справ: 1; 1924 р.

Фонд Р-1502 Ставищенський районний комітет професійної спілки працівників освіти, с. Ставище Білоцерківського округу Київської губернії
Ставищенский районный комитет профессионального союза работников образования, с. Ставище Белоцерковского округа Киевской губернии
Справ: 1; 1924 р.

Фонд Р-1503 Германівський районний комітет професійної спілки працівників просвіти, с. Германівка Київського округу
Германовский районный комитет профессионального союза работников просвещения, с. Германовка Киевского округа
Справ: 9; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1504 Бобровицький районний комітет професійної спілки працівників просвіти, с. Бобровиця Київського округу
Бобровицкий районный комитет профессионального совета работников просвещения, с. Бобровица Киевского округа
Справ: 1; 1927 р.

Фонд Р-1505 Будаївський районний комітет професійної спілки працівників просвіти, с. Будаївка Київського округу
Будаевский районный комитет профессионального союза работников просвещения, с. Будаевка Киевского округа
Справ: 25; 1924-1927 рр.

Фонд Р-1507 Богуславський повітовий комітет професійної спілки працівників освіти, м. Богуслав Київської губернії
Богуславский уездный комитет профессионального союза работников образования, г. Богуслав Киевской губернии
Справ: 25; 1922 р.

Фонд Р-1519 Київський окружний комітет професійної спілки працівників народного харчування, м. Київ
Киевский окружной комитет профессинального союза работников народного питания, г. Киев
Справ: 9; 1925-1929 рр.

Фонд Р-1550 Місцевий комітет професійної спілки робітників та службовців водного транспорту при Київському річному порту, м. Київ
Местный комитет профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта при Киевском речном порте, г. Киев
Справ: 7; 1920-1921 рр.

Фонд Р-1551 Лінійний комітет професійної спілки робітників та службовців водного транспорту, м. Київ
Линейный комитет профессионального союза рабочих и служащих водного транспорта, г. Киев
Справ: 8; 1921-1922 рр.

Фонд Р-1552 Уповноважений Київської губернської ради професійної спілки по Чорнобильському повіту, м. Чорнобиль Київської губернії
Уполномоченый Киевского губернского совета профессионального союза по Чернобыльскому уезду, г. Чернобыль Киевской губернии
Справ: 3; 1922-1923 рр.

Фонд Р-1686 Місцевий комітет професійної спілки працівників державної установи при групі контролерів Міністерства державного контролю СРСР по Київськім територіальним управлінням, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников государственного учреждения при группе контролеров Министерства государственного контроля СССР по Киевским территориальным управлениям, г. Киев
Справ: 28; 1949-1953 рр.

Фонд Р-3331 Київський комітет професійної спілки працівників «Голка», м. Київ
Киевский комитет профессионального союза рабочих «Иголка», г. Киев
Справ: 11; 1917-1920 рр.

Фонд Р-3338 Святошинський районний комітет Всеросійської професійної спілки працівників землі і лісу, с. Святошино Київського округу
Святошинский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Святошино Киевского уезда
Справ: 3; 1926-1927 рр.

Фонд Р-3339 Баришівський районний комітет Всеросійської професійної спілки працівників землі і лісу, м. Баришівка Київського округу
Барышевский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Барышевка Киевского округа
Справ: 1; 1928 р.

Фонд Р-3342 Григорівський районний комітет Всеросійської професійної спілки працівників землі і лісу, с. Григорівка Київського округу
Григорьевский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Григорьевка Киевского округа
Справ: 2; 1927 р.

Фонд Р-3343 Київський губернський відділ Всеросійської професійної спілки працівників шкіряної промисловості, м. Київ
Киевский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников кожевенной промылшенности, г. Киев
Справ: 237; 1919-1925 рр.

Фонд Р-3344 Київський окружний відділ Всеросійської професійної спілки працівників шкіряної промисловості, м. Київ
Киевский окружной отдел Всероссийского профессионального союза работников кожевенной промышленности, г. Киев
Справ: 301; 1924-1930 рр.

Фонд Р-3365 Київський обласний комітет професійної спілки працівників земельних органів, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников земельных органов, г. Киев
Справ: 292; 1932-1940 рр.

Фонд Р-3394 Київський обласний комітет професійної спілки робітників освіти, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников образования, г. Киев
Справ: 283; 1932-1934 рр.

Фонд Р-3434 Іванківський сільський робочий комітет Всеросійської виробничої професійної спілки працівників землі і лісу, с. Іванків Київського округу
Иванковский сельской рабочий комитет Всероссийского производственного профессионального союза работников земли и леса, с. Иванков Киевского округа
Справ: 4; 1925-1928 рр.

Фонд Р-3436 Об’єднаний місцевий комітет № 12 Всеросійської професійної спілки працівників землі і лісу, м. Київ
Объединенный городской комитет № 12 Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Киев
Справ: 11; 1927 р.

Фонд Р-3608 Місцевий комітет №1 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет №1 Киевского участкового комитета профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 19; 1922-1928 рр.

Фонд Р-3609 Місцевий комітет № 2 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 2 Киевского участкового комитета профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 14; 1924, 1926, 1928 рр.

Фонд Р-3610 Місцевий комітет №3 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту
Местный комитет №3 Киевского участкового комитета профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 9; 1922-1925 рр.

Фонд Р-3611 Місцевий комітет № 4 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 4 Киевского участкового комитета профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 4; 1927-1928 рр.

Фонд Р-3612 Місцевий комітет № 5 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 5 Киевского участкового комитета профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 1; 1928 р.

Фонд Р-3623 Ржищівський районний секретаріат професійних спілок, м. Ржищів Київського округу
Ржищевский районный секретариат профессиональных союзов, г. Ржищев Киевского округа
Справ: 3; 1924-1926 рр.

Фонд Р-3624 Бориспільський районний секретаріат професійних спілок, м. Бориспіль Київського округу
Бориспольский районный секретариат профессиональных союзов, г. Борисполь Киевского округа
Справ: 6; 1925-1926 рр.

Фонд Р-3630 Київська обласна секція наукових співробітників професійної спілки працівників науки, м. Київ
Киевская областная секция научных сотрудников профессионального союза работников науки, г. Киев
Справ: 14; 1934 р.

Фонд Р-3745 Місцевий комітет професійної спілки працівників земельних органів при Київському обласному земельному управлінні, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников земельных органов при Киевском областном земельном управлении, г. Киев
Справ: 7; 1933-1940 рр.

Фонд Р-3746 Київський районний комітет професійної спілки працівників паперової промисловості, м. Київ
Киевский районный комитет профессионального союза работников бумажной промышленности, г. Киев
Справ: 1; 1922 р. /Протоколи загальних зборів працівників Малинської радянської паперової фабрики/

Фонд Р-3754 Місцевий комітет професійної спілки працівників державних закладів при Київському обласному управлінні народно-господарського обліку, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников государственных учреждений при Киевском областном управлении народно-хозяйственного учета, г. Киев
Справ: 1; 1938-1939 рр.

Фонд Р-4108 Київський обласний комітет професійної спілки працівників металообробної промисловості, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников металлообрабатывающей промышленности, г. Киев
Справ: 1; 1946–1949 рр.

Фонд Р-4174 Вищедубечанський районний комітет професійної спілки робітників початкових і середніх шкіл, с. Пирнове Київської області
Высокодубечанский районный комитет профессионального союза работников начальных и средних школ, с. Пырново Киевской области
Справ: 9; 1947-1952 рр.

Фонд Р-4209 Димерський районний комітет професійної спілки працівників державних Дымерский установ, с. Димер Київської області
районный комітет профессионального союза работников государственных учреждений, с. Дымер Киевской области
Справ: 70; 1944-1956 рр.

Фонд Р-4226 Місцевий комітет Всеросійської професійної спілки гірників Бучанської  торфорозробки, с. Буча Київського району Київської області
Местный комитет Всероссийского профессионального союза горняков Бучанской торфоразработки, с. Буча Киевского района Киевской области
Справ: 1; 1924-1925 рр.

Фонд Р-4227 Білоцерківське повітове бюро професійних спілок, м. Біла Церква Київської губернії
Белоцерковское уездное бюро профессиональных союзов, г. Белая Церковь Киевской губернии
Справ: 113; 1917-1922 рр.

Фонд Р-4228 Київський районний комітет Всеросійської професійної спілки гірників, м. Київ
Киевский районный комитет Всероссийского профессионального союза горнорабочих, г. Киев
Справ: 413; 1920-1925 рр.

Фонд Р-4238 Київський комітет професійної спілки службовців в установах підвідомчих Головноуповноваженому по управлінню і ліквідації установ і організації воєнного часу,
м. Київ
Киевский комітет профессионального союза в учреждениях подведомственных Главноуполномоченому по упавлению и ликвидации учреждений и организации военного времени, г. Киев
Справ: 16; 1919 р.

Фонд Р-4244 Місцевий комітет професійної спілки медичних працівників при Київському науково-дослідному шкірно-венеричному інституті, м. Київ
Местный комитет профессионального союза медицинских работников при Киевском научно-исследовательском кожно-венерическом институте, г. Киев
Справ: 25; 1949-1955 рр.

Фонд Р-4257 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при Скоморошівському цукровому заводі, с. Скоморошки Білоцерківського округу
Рабочий комитет профессионального союза строителей при Скоморошском сахарном заводе, с. Скоморошки Белоцерковского округа
Справ: 1; 1926

Фонд Р-4297 Місцевий комітет професійної спілки робітників комунально-побутових підприємств при управлінні виробництва культурно-побутових товарів Київської ради народного господарства, м. Київ
Местный комитет профессионального союза рабочих комунально-бытовых предприятий при управлении  производства культурно-бытовых товаров Киевского совета народного хозяйства, г. Киев
Справ: 7; 1963-1965 рр.

Фонд Р-4304 Місцевий комітет професійної спілки працівників нафтової і хімічної промисловості Управління хімічної промисловості Київської ради народного господарства, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников нефтевой и химической промышленности Управления химической промышленности Киевского совета народного хозяйства, г. Киев
Справ: 28;  1959-1965 рр.

Фонд Р-4305 Місцевий комітет професійної спілки працівників легкої і текстильної промисловості Управління легкої промисловості Київської ради народного господарства, м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников легкой промышленности и тестильной промышленности Управления легкой промышленности Киевского совета народного хозяйства, г. Киев
Справ: 18; 1957-1960 рр.

Фонд Р-4306 Місцевий комітет організації професійної спілки працівників державних установ Київського обласного відділу соціального забезпечення, м. Київ
Местный комитет организации профессионального союза работников государственных учреждений Киевского областного отдела социального обеспечения, г. Киев
Справ: 68; 1946-1960 рр.

Фонд Р-4351 Дніпровський басейновий комітет професійної спілки медичних працівників, м. Київ
Днепровский бассейновый комитет профессионального союза медицинских работников, г. Киев
Справ: 114; 1944-1955 рр.

Фонд Р-4354 Український республіканський комітет професійної спілки робітників вугільної промисловості
Украинский республиканский комитет профессионального союза работников угольной промышленности
Справ: 235; 1949-1955 рр.

Фонд Р-4374 Київський обласний комітет професійної спілки працівників місцевої промисловості, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников местной промышленности, г. Киев
Справ: 82; 1944-1957 рр.

Фонд Р-4664 Будинок культури поліграфії і друку Українського республіканського комітету професійної спілки працівників культури, м. Київ
Дом культуры полиграфии и печати Украинского республиканского комитета профессионального союза работников культуры, г .Киев
Справ: 151; 1949-1957 рр.

Фонд Р-4734 Київський музей праці української ради професійних спілок, м. Київ
Киевский музей труда украинского совета профессиональных союзов, г. Киев
Справ: 20; 1922-1925 рр.

Фонд Р-4736 Київський обласний комітет професійної спілки працівників промислового будівництва  Півдня. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников промышленного строительства Юга, г. Киев
Справ: 8; 1945-1946 рр.

Фонд Р-4737 Київський обласний комітет професійної спілки працівників будівництва підприємств важкої індустрії. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников строительства предприятий тяжелой индустрии, г. Киев
Справ: 53; 1947-1953 рр.

Фонд Р-4738 Київський обласний комітет професійної спілки робітників будівництва. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников строительства, г.Киев
Справ: 36; 1953-1957 рр.

Фонд Р-4739 Київський обласний комітет професійної спілки працівників комунально-житлового будівництва, м. Київ.
Киевский областной комитет профессионального союза работников комунально-житейского строительства, г.Киев
Справ: 83; 1944-1953 рр.

Фонд Р-4740 Київський обласний комітет професійної спілки працівників міського і сільського будівництва, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников городского и сельского  строительства, г.Киев
Справ: 24; 1954-1956 рр.

Фонд Р-4741 Київський обласний комітет професійної спілки працівників виробництва будівельних матеріалів. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников проимышленности строительных материалов, г. Киев
Справ: 60; 1952-1955 рр.

Фонд Р-4744 Київський обласний комітет професійної спілки працівників підприємств по виготовленню металевих виробів. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников предприятий по изготовлению металических изделий, г. Киев
Справ: 67; 1944-1948 рр.

Фонд Р-4745 Київський обласний комітет професійної спілки працівників комунального господарства м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза робочих комунального хазяйства, г. Киев
Справ: 151; 1944-1957 рр.

Фонд Р-4755 Київський обласний комітет професійної спілки медичних працівників. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза медицинских работников, г.Киев
Справ: 513; 1944-1975 рр.

Фонд Р-4772 Київський обласний комітет професійної спілки працівників органів суду та прокуратури. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников органов суда и прокуратуры , г. Киев
Справ: 11; 1947-1948 рр.

Фонд Р-4773 Київський обласний комітет професійної спілки працівників державних установ. м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников госудасртвенных учреждений, г. Киев
Справ: 341; 1944-1970 рр.

Фонд Р-4774 Київський обласний комітет професійної спілки фінансово-банківських працівників м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза финансово-банковских работников, г. Киев
Справ: 33; 1949-1956 рр.

Фонд Р-4831 Місцевий комітет професійної спілки працівників держзакладів при управлінні Міністерства внутрішніх справ по Київській області. м. Київ
Местный комитет профессионального союза работников госучреждений при управлении Министерства внутренних дел по Киевской области, г. Киев
Справ: 118; 1945-1959 рр.

Фонд Р-4849 Білоцерковське відділення краєвого бюро професійної спілки металістів. м. Біла Церква Київської губернії
Белоцерковское отделение краевого бюро профессионального союза металлистов, г. Белая Церковь Киевской губернии
Справ: 6; 1920-1921 рр.

Фонд Р-4850 Київський обласний комітет професійної спілки робітників мукомольної промисловості та елеваторів
Киевский областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
Справ: 10; 1947-1951рр.

Фонд Р-4855 Київський обласний комітет професійної спілки працівників політпросвітзакладів, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников политпросветучреждений, г. Киев
Справ: 65; 1944-1953 рр.

Фонд Р-4856 Київський обласний комітет професійної спілки працівників культури, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников культуры, г. Киев
Справ: 230; 1953-1978 рр.

Фонд Р-4858 Київський обласний комітет професійної спілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації
Киевский областной комитет профессионального союза работников государственной торговли и потребительской кооперации
Справ: 416; 1958-1986 рр.

Фонд Р-4871 Київський обласний комітет професійної спілки працівників місцевої промисловості та комунального господарства, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства, г. Киев
Справ: 170; 1957-1973 рр.

Фонд Р-5005с Київська губернська єврейська професійна спілка вчителів «Гаморе», м. Київ
Киевский губернский еврейский учительский профессиональный союз «Гаморе», г. Киев
Справ: 5; 1918-1919 рр.

Фонд Р-5130 Робітничий комітет професійної спілки робітників та службовців сільського господарства і заготівлі при Розважівській машинно-тракторній станції, с. Розважів Іванівського району Київської області
Рабочий комитет профессионального союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок при Розважевской машинно-тракторной станции, с. Розважев Киевской области
Справ: 5; 1954-1958 рр.

Фонд Р-5206 Київський обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников связи, г. Киев
Справ: 169; 1951-1957, 1968-1974 рр.

Фонд Р-5207  Київський обласний комітет професійної спілки працівників автотранспорту і шосейних шляхів
Киевский областной комитет профессионального союза робочих автотранспорта и шоссейных дорог
Справ: 248; 1955-1957, 1968-1988 рр.

Фонд Р-5208 Київський обласний комітет професійної спілки працівників зв’язку, працівників транспорту і шосейних шляхів Київської обласної ради профспілок, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников связи, робочих автотранспорта и шоссейных дорог Киевского областного совета профсоюзов, г . Киев
Справ: 147; 1957-1965 рр.

Фонд Р-5573 Київський обласний комітет професійної ради робітників нафтової, хімічної і газової промисловості, м. Київ
Киевский областной комитет профессионального союза работников нефтяной, химической и газовой промышленности, г . Киев
Справ: 85; 1960-1974 рр.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2021. All rights reserved.