Меню сайта

Государственный архив Киевской области (ГАКО)

Фонды учреждений железно-дорожного транспорта советского периода

Фонд Р-149 Робітничо-селянська інспекція Управління Південно-Західної залізниці і Дніпровсько-Бузьського водного транспорту, м. Київ
Рабоче-крестьянская испекция Управления Юго-Западной железной дороги и Днепровско-Бужского водного транспорта, г. Киев
Справ: 115; 1918-1930 рр.

Фонд Р-164 Управління коменданта станції Київ–II Московської Києво-Воронезької  залізниці, м. Київ
Управление коменданта станции Киев-ІІ Московской Киево-Воронежской железной дороги, г. Киев
Справ: 103; 1920-1923 рр.

Фонд Р-285 Київське управління залізничною робочо-селянською міліцією, м. Київ
Киеское управление железнодорожной рабоче-крестьянской милицией, г. Киев
Справ: 93; 1920-1921 рр.

Фонд Р-294 Головний продовольчий комітет Південно-Західної залізниці, м. Київ
Главный продовольственный комитет Юго-Западной железной дороги,  г. Киев
Справ: 791; 1918-1924 рр.

Фонд Р-446 Дніпро-Бузька контора головного управління залізничних та водних буфетів, м. Київ
Днепро-Бугская контора главного управления железнодорожных и водных буфетов, г. Киев
Справ: 195; 1934-1936 рр.

Фонд Р-459 Залізничний лісозаготівельний комітет Південно-Західної залізниці, м. Київ
Железнодорожный лесозаготовительный комитет Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 1926; 1919-1936 рр.

Фонд Р-523 Київський кооператив Південно-Західної залізниці «Январка», м. Київ
Киевский кооператив Юго-Западной железной дороги «Январка», г. Киев
Справ: 462; 1920-1927 рр.

Фонд Р-545 Транспортно-споживче товариство Південно-Західних залізниць, м. Київ
Транспортно-потребительское общество Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 1525; 1919-1930 рр.

Фонд Р-689 Київська залізнична поштово-телеграфна контора, м. Київ
Киевская железнодорожная почтово-телеграфная контора, г. Киев
Справ: 89; 1919, 1922, 1924 рр.

Фонд Р-759 Шляховий комітет професійної спілки робітників і службовців залізничного та водного транспорту Південно-Західної залізниці, м. Київ
Дорожный комитет профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 3314; 1918-1930 рр.

Фонд Р-761 Київський дільничний комітет професійної спілки робітників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Киевский участковый комитет профессионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 1609; 1919-1929 рр.

Фонд Р-869 Політичний відділ Київського району Південно-Західної залізниці, м. Київ
Политический отдел Киевского района Юго-Западной железных дорог, г. Киев
Справ: 1; 1920 р.

Фонд Р-913 Київське відділення державного інституту по проектуванню вагоно-ремонтних заводів тягових деповських механізмів  і майстерень залізничного транспорту, Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Київ
Киевское отделение государственного института проэктирования вагоно-ремонтных заводов тяговых и деповских устройств и мастерских железнодорожного транспорта Народного комиссариата путей соединения СССР, г. Киев
Справ: 36; 1931-1933 рр.

Фонд Р-1132 Начальник охорони залізничних вузлів і головних станцій Лівобережних і Московсько-Київських-Воронізьких залізниць, м. Київ
Начальник охраны железнодорожных узлов и главных станций Левобережных и Московско-Киевских-Воронежских железных дорог, г. Киев
Справ: 1; 1920 р.

Фонд Р-1472 Управління Південно-Західної залізниці, м. Київ
Управление Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 730; 1919-1924 рр.

Фонд Р-1474 Головний відновлений поїзд № 38 Народного Комісаріату шляхів сполучення
Головной восстановительный поезд № 38 Народного Комиссариата путей сообщения
Справ: 39; 1919-1922 рр.

Фонд Р-1475 Головний відновлено-ремонтний поїзд № 29 Народного Комісаріату шляхів сполучення
Головной восстановительно-ремонтный поезд № 29 Народного Комиссариата путей сообщения
Справ: 76; 1918 р.

Фонд Р-1476 50-ий головний ремонтно-відновлений поїзд Ризько-Орловської залізниці Народного Комісаріату шляхів сполучення
50-тый головной ремонтно-восстановленный поезд Рижско-Орловской железной дороги Народного Комиссариата путей сообщения
Справ: 55; 1919-1922 рр.

Фонд Р-1477 2-ий головний ремонтний поїзд Народного Комісаріату шляхів сполучення
2-ий головной ремонтный поезд Народного Комиссариата путей сообщения
Справ: 44; 1918-1922 рр.

Фонд Р-1478 Головний комітет професійної спілки працівників Південно-Західної залізниці, м. Київ
Главный Комитет профессионального союза работников Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 22; 1917-1918 рр.

Фонд Р-1891 Лінійне управління міліції Південно-Західної залізниці, м. Київ
Линейное управление милиции Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 127; 1920-1921 рр.

Фонд Р-1915 Старший технічний інспектор по паливу Південно-Західної залізниці, м. Київ
Старший технический инспектор по топливу Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 4; 1923-1924 рр.

Фонд Р-1960 Начальник міліції 3-ї дільниці Київського району Південно-Західної залізниці, м. Київ
Начальник милиции 3-тьей Киевского района Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 6; 1920 р.

Фонд Р-2378 Київський залізничний ремонтний завод відділу 3-ої металообробної промисловості генералкомісаріату «Більшовик», м. Київ
Киевский железнодорожный ремонтный завод отдела 3-ей металлообрабатывающей промышленности генералкомиссариата «Большевик», г. Киев
Справ: 47; 1941-1943 рр.

Фонд Р-2413 Залізнична районна управа, м. Київ
Железнодорожная районная управа, г. Киев
Справ: 2; 1941-1943 рр.

Фонд Р-2678 Головна дирекція залізниць Півдня, м. Київ
Главная дирекция железных дорог Юга, г. Киев
Справ: 2014; 1941–1943 рр.

Фонд Р-2799 Фінансово-контрольний відділ при управлінні Південно-Західної залізниці, м. Київ
Финансово-контрольный отдел при управлении Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 9; 1924-1930 рр.

Фонд Р-2823 Начальник міліції Фастівської дільниці південно-західної залізниці, м. Фастів Білоцерківського району Київської губернії
Начальник милиции Фастовского участка Юго-Западной железной дороги, г. Фастов Белоцерковского района Киевской губернии
Справ: 6; 1920 р.

Фонд Р-2873 Начальник міліції 2-ї дільниці Київського району Південно-Західної залізниці, м. Боярка Київської губернії
Начальник милиции 2-го участка Киевского района Юго-Западной железной дороги, г. Боярка Киевской губернии
Справ: 1; 1920 р.

Фонд Р-2922 Перший мостовідновлювальний загін Південно-Західної залізниці
Первый мостовосстановительный отряд Юго-Западной железной дороги
Справ: 12; 1919-1920 рр.

Фонд Р-2977 Шляхове об’єднання буфетів «Доб» Південно-Західної залізниці, м. Київ
Дорожное объединение буфетов «Доб» Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 75; 1931-1935 рр.

Фонд Р-3192 Київське залізнично-поштове відділення 4-го відділу перевезення пошти по залізниці, м. Київ
Киевское железнодорожно-почтовое отделение 4-го отдела перевозки почты по железной дороге, г. Киев
Справ: 4; 1919 р.

Фонд Р-3359 Управління 4-го відділу перевезення пошти по залізниці, м. Київ
Управление 4-го отдела перевозки почты по железной дороге, г. Киев
Справ: 62; 1919-1920 рр.

Фонд Р-3407 Київське відділення державного інституту проектування вагоноремонтних заводів, тягових і деповських приладів і майстерні залізничного транспорту Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Київ
Киевское отделение государственного института проектирования вагоноремонтных заводов, тяговых и деповских устройств и мастерской железнодорожного транспорта Народного Комиссариата путей сообщения СССР, г. Киев
Справ: 5; 1931-1933 рр.

Фонд Р-3608 Місцевий комітет №1 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет №1 Киевского участкового комитета професионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 19; 1922-1928 рр.

Фонд Р-3609 Місцевий комітет № 2 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 2 Киевского участкового комитета професионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 14; 1924, 1926, 1928 рр.

Фонд Р-3610 Місцевий комітет №3 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту
Местный комитет №3 Киевского участкового комитета професионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 9; 1922-1925 рр.

Фонд Р-3611 Місцевий комітет № 4 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 4 Киевского участкового комитета професионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 4; 1927-1928 рр.

Фонд Р-3612 Місцевий комітет № 5 Київського дільничного комітету професійної спілки працівників і службовців залізничного і водного транспорту, м. Київ
Местный комитет № 5 Киевского участкового комитета професионального союза работников и служащих железнодорожного и водного транспорта, г. Киев
Справ: 1; 1928 р.

Фонд Р-3647 Контрольно-ревізійна комісія лінійних карних розшуків Південно-Західної та Одеської залізниць, м. Київ
Контрольна-ревизионная комиссия линейных уголовных розысков Юго-Западной и Одесской железных дорог, г. Киев
Справ: 2; 1921-1922 рр.

Фонд Р-3653 Начальник міліції 1-ї дільниці Київського району Південно-Західної залізниці, м. Київ
Начальник милиции 1-го участка Киевского района Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 6; 1920 р.

Фонд Р-3699 Київська районна контора Всеросійської спілки постачання залізничників, м. Київ
Киевская районная контора Всероссийского союза снабжения железнодорожников, г. Киев
Справ: 118; 1919-1920 рр.

Фонд Р-3753 Уповноважений українського бюро комісії ради праці і оборони по обліку і реалізації державних фондів при управлінні Народного Комісаріату шляху сполучення СРСР по Південно-Західній залізниці і управління річок Дніпровської системи
Уполномоченный украинского бюро комиссии совета труда и обороны по учёту и реализации государсвенных фондов при управлении Народного Комиссариата путей сообщения СССР по Юго-Западной железной дороге и управлении рек Днепровской системы
Справ: 20; 1922-1923 рр.

Фонд Р-3755 Виконавець робіт Київського губернського комітету державного спорудження по будівництву Васильківської залізничної гілки, м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії
Производитель работ Киевского губернского комитета государственных сооружений по постройке Васильковской железнодорожной ветки, г . Васильков Белоцерковского уезда Киевской губернии
Справ: 2; 1921 р.

Фонд Р-3768 Начальник міліції Фастівської дільниці Київського району Південно-Західної залізниці, м. Фастів Київської губернії
Начальник милиции Фастовского участка Киевского района Юго-Западной железной дороги, г. Фастов Киевской губернии
Справ: 1; 1920 р.

Фонд Р-3771 Управління начальника охорони залізничних вузлів і головних станцій Південно-Західної залізниці
Управление начальника охраны железнодорожных узлов и главных станций Юго-Западной железной дороги
Справ: 150; 1919-1921 рр.

Фонд Р-3960 Київський народний Університет-народний політехнікум секретаріату народної просвіти (періоду Директорії), м. Київ
Киевский народный Университет-народный политехникум секретариата народного просвещения (периода Директории), г. Киев
Справ: 8; 1918-1919 рр. /Протоколи засідання рад залізнично-експлуатаційного факультету/

Фонд Р-4198 Дарницькі майстерні Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ
Дарницкие мастерские Московско-Киево-Воронежской железной дороги, г. Киев
Справ: 2; 1928 р.

Фонд Р-4347 Лісовий відділ управління Південно-Західної залізниці, м. Київ
Лесной отдел управления Юго-Западных железных дорог, г. Киев
Справ: 95; 1929-1936 рр.

Фонд Р-4604 Київська районна контора Київського обласного управління цукрової промисловості, м. Київ
Киевская районная контора Киевского областного управления сахарной промышленности, г .Киев
Справ: 84 ; 1925-1929 рр. /Справи про стягнення з відділів Південно-Західної залізниці коштів на користь контори тресту/

Фонд Р-4835 Київська районна спілка споживачів службовців Московсько-Києвсько-Воронежської залізної дороги. м. Київ
Киевское районное общество потребителей служащих Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, г. Киев
Справ: 3; 1918-1920 рр.

Фонд Р-4863 Київський обласний комітет профспілки працівників початкової та середньої школи Південно-Західної  залізної дороги. м. Київ
Киевский областной комитет профсоюза работников начальной и средней школы Юго-Западной железной дороги, г. Киев
Справ: 87; 1944-1954 рр.

Фонд Р-5006 Управління автомобільного та залізничного транспорту Київського раднаргоспу
Управление автомобильного и железнодорожного транспорта Киевского совнархоза
Справ: 607; 1958-1966 рр.

Фонд Р-5214 Військово-продовольчі залізничні пункти Київської губернії
Военно-продовольственнные железнодорожные пункты Киевской губернии
Справ: 8; 1920-1921 рр. /Списки працівників Фастівського, Миколаївського та Микитівського пунктів/

Фонд Р-5414 Дарницький завод залізничних виробів № 1 будівельно-монтажного тресту № 1 Київського комбінату промислового будівництва «Київпромбуд», м. Київ
Дарницкий завод железнодорожных изделий № 1 строительно-монтажного треста № 1 Киевского комбината промышленного строительства «Киевпромстрой», г. Киев
Справ: 118; 1959-1968 рр.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2021. All rights reserved.