Меню сайта

Гостомель - волостное местечко в Киевском уезде Киевской губернии

Фонды различных архивов:

Институт рукописи

Фонд 28 Дело 809 Метрика парафии Гостомльской. 1728-1777 гг. 123 л.

Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины)

Фонд 127 Опись 1012 Дело 1079
Метрична книга церкви Покрова Пресвятої Богородиці м-ка Гостомель Київського пов. 1797–1801 рр. 54 л.

Фонд 127 Опись 1012 Дело 1873
Метрична книга церкви Покрова Пресвятої Богородиці м-ка Гостомель Київського пов. 1838–1849 рр. 357 л.

Государственный архив Киевской области (ГАКО)

Фонд 1 Опись 248 Дело 346
Справа про видачу дозволу купцю Ш.Г. Гіберману на будівництво скляного заводу в місті. 06.06.1912-30.10.1912 р.

Фонд 1 Опись 249 Дело 473
Справа про видачу дозволу селянину К.К.Литвиненко на будівництво млина в місті. 19.05.1913-20.12.1913 р.

Фонд 1 Опись 295 Дело 82650
Об утверждении выборов и разного рода приговоров по Гостомельскому мещанскому управлению. 1882 г.

Фонд 2 Опись 15 Дело 95
Справа про недоплату по Гостомельській міщанської Управі. 1879 р.

Фонд 2 Опись 16 Дело 39
Справа про недоплату по Гостомельській міщанської Управі. 1880 р.

Фонд 4 Опись 61 Дело 210
Відомості про врожай озимих, ярих зернових культур та картоплі на полях місті (є інформація про кількість населення). 1914 р.

Фонд 4 Опись 99 Дело 318
Справа про викуп селянами міста земель у поміщика Ф. Березовського (є уставна грамота). 1866 р.

Фонд 4 Опись 150 Дело 77
Відомості про кількість селянських дворів села поміщика Березовського. 1904 р.

Фонд 35 Опись 14 Дело 8
Відомості про належність міста поміщику Березовському. 25.06.1855 р.

Фонд 35 Опись 16 Дело 110
З межової книги землеміра про обмежування міста. 29.11.1880 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 19
Ревізька казка про дворових та поміщицьких селян міста. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 15
Ревізька казка про священно- та церковнослужителів. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 22
Ревізька казка про наявність орної землі поміщика Йосипа Моршковського при Покровській церкві. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 981
Ревізька казка про поміщицьких селян поміщика Ф.О. Березовського. 13.08.1850 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 993
Ревізька казка про селян (чоловічої та жіночої статі), які належали поміщику Феліксу Осипову. 1850 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 15
Розпорядження світового посередника Гостомельському волосному старшині про збір грошей з селян на потреби волосного правління. 1861 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 213
Відомості про географічне положення міста, про кількість населення по станам та статі, про церкви. 21.11.1876 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 299
Відомості про кількість населення в місті, про відстань його від м.Києва. 09.10.1880 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 384
Опис міста (є інформація про кількість населення, селянських дворів та про громадські будівлі). 14.05.1883 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 428
Опис міста (є інформація про кількість населення, селянських дворів та про громадські будівлі). 14.05.1883 р. Відомості про кількість населення та заводів міста. 29.07.1885 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 877
Статистичні відомості про кількість населення міста (є інформація про кількість дворів та землі по угіддям). 01.01.1897 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 1233
Статистичні відомості про кількість населення в місті, землі, надходження доходів, про витрати на утримання шкіл та училищ. 1906 р. Відомості про наявність в місті закладів побутового обслуговування населення (булочних, м'ясних, торгових, слюсарних). 1907 р.

Фонд 463 Опись 1 Дело 1263
Відомості про кількість населення в місті (за даними перепису), про відстань його від телеграфної, залізничної станцій, від повітового міста. 1897 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 173
Відомості про вечірні класи для дорослих при земському училищі в місті. 1911 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 215
Відомості про вечірні класи для дорослих, відкриті при Гостомельському 2-х класному училищі. 1913 р.

Фонд 1239 Опись 7 Дело 421
Вимоглива відомість на видачу грошового забезпечення міліціонерам 1-ї ділянки. 1917 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 3
Відомості про дату заснування смоловаренного заводу в містечку (списки). 1883 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 699
Статистичні відомості про кількість населення у містечку. 1900 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 749
Статистичні відомості про кількість дворів містечка. 1885 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 930
Відомості про крохмальний завод. 1901 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 1297
Статистичні відомості про кількість населення у містечку. 1903 р.

Фонд Р-906 Гостомельський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м. Гостомель Київського округу
Гостомельский районный комитет профессионального союза сельскохозяйственных и лесных рабочих, г. Гостомель Киевского округа
Справ: 11; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1036 Гостомельський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гостомель Київського повіту Київської губернії
Гостомельський волостной исполнительній комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Гостомель Киевского уезда Киевского губернии
Справ: 44; 1919-1923 рр.

Фонд Р-1049 Гостомельський волосний революційний комітет, с. Гостомель Київського повіту Київської губернії
Гостомельский волостной революционный комитет, с. Гостомель Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 36; 1919-1921 рр.

Фонд Р-1227 Гостомельський волосний комітет незаможних селян, м. Гостомель Київського повіту Київської губернії
Гостомельский волостной комитет незаможных крестьян, г. Гостомель Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 5; 1920-1921 рр.

Фонд Р-1266 Гостомельський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Гостомель Київського округу Київської губернії
Гостомельский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Гостомель Киевского округа Киевской губернии
Справ: 40; 1923-1927 рр.

Фонд Р-1329 Гостомельська районна судово-земельна комісія при районному земельному відділі, с. Гостомель Київського округу
Гостомельская районная судебно-земельная комиссия при районном земельном отделе, с. Гостомель Киевского округа
Справ: 6; 1926 р.

Фонд Р-1426 Гостомельська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гостомель Ворзельської волості Київського повіту
Гостомельский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Гостомель Ворзельской волости Киевской уезда
Справ: 2; 1921 р.

Фонд Р-1501 Гостомельський районний комітет професійної спілки працівників освіти, с. Гостомель Київського округу
Гостомельский районный комитет профессинального союза работников образования, с. Гостомель Киевского округа
Справ: 9; 1926-1927 рр.

Фонд Р-1619 Гостомельська районна контора Українського лісопромислового товариства на паях «Укрліс», с. Гостомель Київської приміської зони
Гостомельская районная контора Украинского лесопромышленного товарищества на паях «Укрлес», с. Гостомель Киевской пригородной зоны
Справ: 84; 1923-1927 рр.

Фонд Р-1944 Гостомельське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство, с. Гостомель Київського округу
Гостомельское сельскохозяйственное кредитно-кооперативное товарищество, с. Гостомель Киевского округа
Справ: 12; 1927-1929 рр.

Фонд Р-3502 Гостомельське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, м. Гостомель Київського повіту Київської губернії
Гостомельская почтово-телеграфная контора Киевского губернского отдела народной связи, г. Гостомель Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 22; 1919-1922 рр.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.