Меню сайта

Мельниковская волость Золотоношского уезда Полтавской губернии
Воронинцы, с.
Крутьки, с.
Мельники, село
Панское, с.
Чеховка, с.

Документы по истории волости:

Государственный архив Черкасской области

Фонд 803 Мельниковская сельская расправа, с. Мельники Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 1; количество дел 18; 1845-1860 гг.

Фонд 806 Мельниковское сельское общество, с. Мельники Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 1; количество дел 1; 1844 г.

Фонд 819 Богушковское сельское управление.

Фонд 819 Опись 1 Дело 3
Податний зошит с. Чехівка Іркліївської волості Золотоніського повіту Полтавської губернії на 1844 р. Окладний лист грошових зборів на мирські витрати, земські повинності, державні податі та інші стягнення з товариства козаків с. Чехівка на 1844 р. 51 л.

Фонд 819 Опись 1 Дело 5
Подвірний опис Богушківського сільського управління про стан державних селян м-ка Богушкова
Слобідка, сіл Дубинка, Панське та Чехівка і казенних селян с. Панське Іркліївської волості Золотоніського повіту Полтавської губернії (із зазначенням ПІП, кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1847 – 1851 рр. 132 л.

Фонд 819 Опись 1 Дело 9
Подвірний опис Богушківського сільського управління про стан державних селян та козаків м-ка
Богушкова Слобідка, сіл Дубинка, Панське та Чехівка і казенних селян с. Панське Іркліївської волості Золотоніського повіту Полтавської губернії (із зазначенням ПІП, кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1852 – 1856 рр. 134 л.

Фонд 819 Опись 1 Дело 18
Подвірний опис Богушківського сільського управління про стан державних селян та козаків м-ка
Богушкова Слобідка, сіл Дубинка, Панське та Чехівка і казенних селян с. Панське (із зазначенням ПІП,
кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять).
1857 – 1858 рр. 161 л.

Фонд 819 Опись 1 Дело 21
Подвірний опис Богушківського сільського управління про стан державних селян та козаків м-ка
Богушкова Слобідка, сіл Дубинка, Панське та Чехівка і казенних селян с. Панське (із зазначенням ПІП,
кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1859-1862 рр. 158 л.

Фонд 824 Мельниковское сельское управление, с. Мельники Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 1; количество дел 23; 1841-1860 гг.

Фонд 825 Мельниковское волостное правление, с. Мельники Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 1; количество дел 3; 1861 г.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.