Меню сайта

Еремеевская волость Золотоношского уезда Полтавской губернии
Еремеевка, м.
Погорелое, д.

Государственный архив Черкасской области

Фонд 760 Веремиевское волостное правление, с. Веремеевка Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 2; количество дел 25; 1838-1870 гг.

Фонд 804 Веремиевская сельская расправа, с. Веремиевка Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 1; количество дел 16; 1841-1860 гг.

Фонд 805 Веремиевское сельское правление, с. Веремиевка Золотоношского уезда Полтавской губернии
Количество описей 1; количество дел 26; 1841-1860 гг.

Фонд 805 Опись 1 Дело 2
Подвірний опис про стан державних і казенних селян Вереміївського товариства казенних селян Жовнинської волості Золотоніського повіту (із зазначенням ПІП, кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1841 – 1846 рр. 48 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 3
Книга запису арештантів, які пересилалися. 18 січня – 22 грудня 1843 р. 11 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 4
Книга запису селян, які відлучалися з місця проживання за письмовими видами. 06 січня–30 грудня 1843 р. 24 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 5
Господарська книга на 1843 р. 7 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 6
Книга запису селян, які відлучалися з місця проживання за письмовими видами. 17.02.–13.12.1844 р. 23 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 7
Господарська книга на 1845-1852 рр. 40 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 8
Книга запису по мирських оброчних статтях на 1846–1847 рр. 18 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 9
Подвірний опис про стан державних і казенних селян (із зазначенням ПІП, кількості ревізьких осіб, кількості
десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1847–1852 рр. 177 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 10
Книга запису натуральних повинностей на 1847 р. (іменні списки із зазначенням державних селян м-ка Вереміївка, сіл Погоріле та Митлашівка на виконання повинностей). 39 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 11
Окладна книга Вереміївського сільського управління для записів прибутків з мирських оброчних статей
на 1848 р. 20 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 11а
Листування з Жовнинським волосним правлінням про загородження дороги, яка пролягала через м-ко Вереміївка, поміщиками Андрієм та Миколою Ільяшенками. 28.04.1848–22.04.1850 рр. 5 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 12
Книга запису мирських ухвал Вереміївського сільського управління. 04 січня–30 листопада 1850 р. 10 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 13
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління. 04 січня – 07 жовтня 1851 р. 12 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 14
Книга запису по мирських оброчних статтях та тимчасових громадських прибутків на 1851 р. 12 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 15
Подвірний опис про стан державних і казенних селян Вереміївського сільського товариства (із зазначенням ПІП, кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1852–1857 рр. 184 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 16
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління. 04 січня–10 грудня 1852 р. 16 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 17
Книга запису грошових стягнень з державних селян за різні провини за ухвалами розправ на 1852 – 1853 рр. 12 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 18
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління. 06 січня 1853 р.–22 лютого 1854 р. 20 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 19
Довідкові ціни на хліб, сіно, масляні рослини, рибу, робочі руки та інше на 1855 р. 8 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 20
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління. 05 січня–31 грудня 1855 р. 40 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 21
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління (є іменний список виборних на три роки). 04 січня–31 жовтня 1857 р. 42 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 22
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління. 03 січня–24 грудня 1858 р. 57 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 23
Подвірний опис про стан державних і казенних селян Вереміївського сільського товариства (із зазначенням ПІП, кількості ревізьких осіб, кількості десятин землі, землі власної, землі наділеної казною, худоби, роду занять). 1858 – 1863 рр. 234 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 24
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління (є іменний список виборних на три роки). 08 січня–27 грудня 1859 р. 48 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 25
Книга ухвал Вереміївської сільської розправи. 22 жовтня 1857 р.–20 грудня 1859 р. 10 л.

Фонд 805 Опись 1 Дело 26
Книга запису громадських ухвал Вереміївського сільського управління (є іменний список виборних на три роки). 07 січня–20 грудня 1860 р. 44 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.