Меню сайта

Бородянка - местечко, волостной центр в Киевском уезде Киевской губернии. Ныне пгт, административный центр района в Киевской области.

Документы по м. Бородянке в различных архивах:

Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины)

Фонд 274 Опись 1 Дело 3734
Дело о политической проверке мещан м. Бородянки Киевского уезда Пинхуса и Янкеля Хайтиных. 1916 г. 50 л.

Государственный архив Киевской области (ГАКО)

Фонд 1 Опись 252 Дело 121
Справа про видачу дозволу на будівництво приватного млина в місті Бородянка. 10.02.1916-22.08.1916 р.

Фонд 1 Опись 254 Дело 121
Довідка про видачу дозволу на будівництво будівлі для кінотеатру в місті Бородянка. 24.06.1918-30.12.1918 р.

Фонд 1 Опись 295 Дело 82648
Об утверждении выборов и разного рода приговоров, а также о причислении из одного общества и высылке паспортов по Бородянскому мещанскому управлению. 1882 г.

Фонд 2 Опись 15 Дело 85
Справа про недоплату Бородянської міщанської управи. 1879 р.

Фонд 2 Опись 16 Дело 29
Справа про недоплату міської міщанської управи. 1880 р.

Фонд 4 Опись 61 Дело 210
Відомості про врожай озимих, ярих зернових культур і картоплі на полях міста Бородянка (є інформація про кількість населення). 1914 р.

Фонд 4 Опись 150 Дело 77
Відомості про кількість селянських дворів міста Бородянка, яке належало поміщику Поняровскому. 1904 р.

Фонд 35 Опись 14 Дело 8
Відомості про належність міста Бородянка поміщику Помяровському. 1855 р.

Фонд 183 Опись 1 Дело 1350
Дело о прекращении следствия о поджоге сена в имении графа Шембека в м. Бородянке в связи с недостаточностью улик против заподозренного крестьянина Власенко. 1900-1901 гг. 33 л.

Фонд 183 Опись 1 Дело 1351
Дело о прекращении следствия о поджоге соломы в имении графа Шембека в м. Бородянке в связи с недостаточностью улик против заподозренных крестьян Сиренко и Голока. 1900-1901 гг. 24 л.

Фонд 183 Опись 1 Дело 1352
Дело о прекращении следствия о поджоге сена в имении графа Шембека в м. Бородянке в связи с недостаточностью улик против заподозренных крестьян Трофименко и Власенко. 1900-1901 гг. 25 л.

Фонд 183 Опись 1 Дело 1353
Дело о прекращении следствия о поджоге клевера в имении графа Шембека в м. Бородянке в связи с недостаточностью улик против заподозренного крестьянина Сиренко. 1900-1901 гг. 39 л.

Фонд 183 Опись 1 Дело 2548
Рапорт пристава про поширення прокламацій соціально-демократичної робітничої партії Росії на вулицях міста Бородянка.

Фонд 183 Опись 1 Дело 2960
Справа за звинуваченням групи селян, які чинили оіпр поліції при арешті агітатора, який виступав на зборах селян міста Бородянка із закликом до сільськогосподарського страйку. 1906 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 9852
Ревізька казка про помещицьких селян поміщика камерчера Двору його імператорської величності колезького асесора і кавалера Ламберта Осиповича Понятовського. 02.10.1850 р.

Фонд 755  Опись 1 Дело 2
Личное дело продавца казенной винной лавки в м. Бородянке Родштейна Ю.П. 1911 г.

Фонд 850 Бородянская мещанская управа, м. Бородянка Киевского уезда
Фонд 850 Бородянська міщанська управа, м. Бородянка Київського повіту

Фонд 1239 Опись 5 Дело 46
З журналу засідання Київської повітової земської управи про відкриття в місті Бородянка вищого початкового училища. 1917 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 104
Протоколи засідань колегії Народної Освіти при Бородянському волревкому (є списки шкіл волості). 1918-1920 рр.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 129
Статистичні відомості про кількість населених пунктів в волості. 1908 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 142
Список населених пунктів в волості (є інформація про кількість населення в них). 1917 р.

Фонд 1239 Опись 7 Дело 421
Вимоглива відомість на видачу змісту міліціонерам 2-ї ділянки. 1917 р.

Фонд 1239 Опись 31 Дело 182
Статистичні відомості про кількість ветеринарних ділянок в Марковецькій, Бородянській і Бишівській волостях Київського повіту. 1915 р.

Фонд 1239 Опись 39 Дело 6
Доповідь Київської повітової земської управи про затвердження витрат на будівництво земської лікарні в місті. 1913 р.

Фонд 1239 Опись 66 Дело 6
Справа про проведення телефонної лінії Київ-Бородянка. 1914 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 45
Список медикаментів і інструментів, відпущених Бородянській лікарні. 1918 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 76
Про медичне обслуговування Бородянської ділянки. 1919 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 699
Статистичні відомості про кількість населення і число дворів в містечку Бородянка. 1900 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 749
Статистичні відомості про кількість населення і число дворів в містечку Бородянка. 1885 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 1297
Статистичні відомості про кількість населення і число дворів в містечку Бородянка. 1903 р.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 632
Планы крестьянских земельных участков м. Бородянки. 1879 г. 2 л.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 1480
План церковних земельних ділянок міста Бородянка. 1813 р.

Фонд 1763 Бородянский волостной суд, м. Бородянка Киевского уезда
1910-1913 гг.

Фонд Р-13 Виконавчий комітет Бородянської сільської ради депутатів трудящих, с. Бородянка Бородянського району Київської області
Исполнительный комитет Бородянского сельского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бородянка Бородянского района Киевской губернии
Справ: 322; 1920-1930, 1944-1958 рр.

Фонд Р-120 Бородянський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянский районный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 1396; 1920-1962 рр.

Фонд Р-210 Бородянське державне лісове господарство Народного комісаріату лісової промисловості СРСР, м. Бородянка Київської області
Бородянское государственное лесное хозяйство Народного комиссариата лесной промышленности СССР, г. Бородянка Киевской области
Справ: 1; 1936 р.

Фонд Р-326 Бородянський районний військовий комісаріат, с. Бородянка Київського повіту Київської губернії
Бородянский районный военный комиссариат, с. Бородянка Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 5; 1920-1921 рр.

Фонд Р-341 Бородянський районний комітет Всеросійського професійного союзу робітників землі і лісу, с. Бородянка Київського округу
Бородянский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, с. Бородянка Киевского округа
Справ: 1; 1927 р.

Фонд Р-420 Бородянська районна дитяча консультація Бородянської районної інспектури охорони здоров’я, с. Бородянка Київського округу
Бородянская районная детская консультация Бородянской районной инспектуры здоровья, с. Бородянка Киевского округа
Справ: 19; 1927-1929 рр.

Фонд Р-508 Бородянська районна спілка сільськогосподарських колективів, с. Бородянка Київської області
Бородянский районный союз сельскохозяйственных коллективов, с. Бородянка Киевской области
Справ: 121; 1929-1933 рр.

Фонд Р-641 Бородянське кооперативне господарство «Харчосмак», с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянское кооперативное хозяйство «Харчосмак», с. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 2; 1934 р.

Фонд Р-787 Бородянський районний секретаріат професійних спілок, с. Бородянка Київського округу
Бородянский районный секретариат профессиональных союзов, с. Бородянка Киевского округа
Справ: 15; 1924-1926 рр.

Фонд Р-1034 Бородянський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бородянка Київського повіту Київської губернії
Бородянский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бородянка Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 128; 1919-1922 рр.

Фонд Р-1047 Бородянський волосний революційний комітет, с. Бородянка Київського повіту Київської губернії
Бородянский волостной революционный комитет, с. Бородянка Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 50; 1920-1921 рр.

Фонд Р-1193 Бородянський районний комітет незаможних селян, с. Бородянка Київського округу
Бородянский районный комитет незаможных крестьян, с. Бородянка Киевского округа
Справ: 35; 1923-1930 рр.

Фонд Р-1196 Бородянський радгосп тваринницької бази МХП СРСР, с. Бородянка Київської області
Бородянский совхоз животноведческой базы МХП СССР, с. Бородянка Киевской области
Справ: 129; 1931-1960 рр.

Фонд Р-1234 Бородянський волосний комітет незаможних селян, с. Бородянка Київського повіту Київської губернії
Бородянский волостной комитет незаможных крестьян, с. Бородянка Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 3; 1920-1921 рр.

Фонд Р-1325 Бородянська районна судово-земельна комісія при районному земельному відділі, с. Бородянка Київського округу
Бородянская районная судебно-земельная комиссия при районном земельнои отделе, с. Бородянка Киевского округа
Справ: 753; 1923-1930 рр.

Фонд Р-1464 Бородянська районна контрольна комісія КП(б)У районний відділ робітничо-селянської інспекції, с. Бородянка Київської області
Бородянская районная контрольная комиссия КП(б)У районный отдел робоче-крестьянской инспекции, с. Бородянка Киевской области
Справ: 124; 1929-1934 рр.

Фонд Р-1705 Бородянська неповна середня школа, м. Бородянка Київського округу
Бородянская неполная средняя школа, г. Бородянка Киевского округу
Справ: 1; 1927 р.

Фонд Р-2143 Бородянська сільська управа, с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянская сельская управа, с. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 3; 1941-1943 рр.

Фонд Р-2159 Бородянське головне лісництво відділу лісу, деревини і охоти генералкоміссаріату, с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянское главное лесничество отдела леса, древесины и охоты генералкомиссариата, с. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 48; 1941-1943 рр.

Фонд Р-2775 Бородянська районна комісія у справах колишніх червоногвардійців і червоних партизан, м. Бородянка Київської області
Бородянская районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан, г. Бородянка Киевской области
Справ: 49; 1930-1935 рр.

Фонд Р-2862 Бородянське районне управління колгоспних товарних ферм, с. Бородянка Київської області
Бородянское районное управление колхозных товарных ферм, с. Бородянка Киевской области
Справ: 8; 1932-1934 рр.

Фонд Р-2945 Бородянська районна спілка споживчого товариства, с. Бородянка Київського району
Бородянский районный союз потребительских товариществ, с. Бородянка Киевского района
Справ: 11; 1930-1932 рр.

Фонд Р-3110 Бородянська районна управа, м. Бородянка Київської області
Бородянская районная управа, г. Бородянка Киевской области
Справ: 2; 1941 р.

Фонд Р-3115 Бородянське лісництво Київського окружного земельного відділу, м. Бородянка Бородянського району Київського округу
Бородянское лесничество Киевского окружного земельного отдела, г. Бородянка Бородянского района Киевского округа
Справ: 25; 1923-1930 рр.

Фонд Р-3373 Бородянське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, м. Бородянка Київського повіту Київської губернії
Бородянское почтово-телеграфное отделение Киевского губернского отдела народной связи, г. Бородянка Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 9; 1919-1929 рр.

Фонд Р-3412 Бородянське районне статистичне бюро, м. Бородянка Київського округу
Бородянское районное статистическое бюро, г. Бородянка Киевского округа
Справ: 6; 1926-1927 рр.

Фонд Р-3439 Бородянський районний комітет сільського товариства взаємодопомоги, с. Бородянка Київського округу
Бородянский районный комитет сельских товариществ взаимопомощи, с. Бородянка Киевского округа
Справ: 12; 1923-1929 рр.

Фонд Р-3561 Бородянське радянське господарство Київської військово-меблевої фабрики, м. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянское советское хозяйство Киевской военно-мебельной фабрики, г. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 3; 1933-1934 рр.

Фонд Р-3599 Бородянське сільське товариство взаємодопомоги, г. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянское сельское товарищество взаимопомощи, г. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 7; 1926, 1928, 1930, 1938 рр.

Фонд Р-3600 Бородянський районний комітет сільських товариств взаємодопомоги, м. Бородянка Бородянського Київського округу
Бородянский районный комитет сельских товариществ взаимопомощи, г. Бородянка Бородянского района Киевского округа
Справ: 7; 1925-1930 рр.

Фонд Р-3692 Бородянський районний комітет професійної спілки радянських і торгівельних службовців, м. Бородянка Київського округу
Бородянский районный комитет профессионального союза советских и торговых служащих, г. Бородянка Киевского округа
Справ: 62; 1923-1930 рр.

Фонд Р-4315 Бородянська лісозаготівельна контора Київського міського паливного торгу, м. Бородянка Київської області
Бородянская лесозаготовительная контора Киевского городского топливного торга, г .Бородянка Киевской области
Справ: 14; 1946-1949 рр.

Фонд Р-4363 Бородянська районна заготівельна контора Київського оптово-роздрібного заготівельного плодоовочевого торгу, с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянская районная заготовительная контора Киевского оптово-розничного торгового плодоовощного торга, с. Бородянка Бородянсокго района Киевской области
Справ: 1; 1951-1952 рр.

Фонд Р-4388 Бородянський заготівельний пункт Київської контори російсько-австрійського торгово-промислового акціонерного товариства, м. Бородянка Київського округу
Бородянский заготовительный пункт Киевской конторы российско-австрийского торгово-промышленного акционерного общества, г. Бородянка Киевского округа
Справ: 4; 1929 р.

Фонд Р-4839 Бородянська районна заготівельно-тваринницька контора Київської обласної контори по заготівлі і збуту племінного та використовуваного скоту та коней «Облзаготживконтори». с. Бородянка Київської області
Бородянская районная заготовительная-животноводческая контора Киевской облатсной конторы по заготовке и сбыта племенного и используемого скота и коней «Облзаготживкоторы», с. Бородянка Киевской области
Справ: 11; 1945-1948 рр.   

Фонд Р-4902 Планова комісія виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Плановая комиссия исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка  Киевской области
Справ: 189; 1945-1961 рр.

Фонд Р-4903 Відділ по будівництву в колгоспах виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел по строительству в колхозах исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 119; 1945-1959 рр.

Фонд Р-4904  Відділ соціального забезпечення  виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 30; 1943-1956 рр.

Фонд Р-4905 Управління сільського господарства та заготівель виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської губернії
Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской губернии
Справ: 236 ; 1943-1953 рр.

Фонд Р-4907 Бородянська державна станція по племінній роботі і штучному заплідненні сільськогосподарських тварин, с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянская государственнная станция по племенной работе и исскуственному оплодотворению сельскохозяйственных животных, с. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 384; 1944-1957рр.

Фонд Р-4909 Бородянська районна державна інспекція по якості насіння Київської обласної державної інспекції по якості насіння, с. Бородянка Київської області
Бородянская районная государственная инспекция по качеству семян Киевской областной государственной инспекции по качеству семян, с. Бородянка Киевской области
Справ: 56; 1945-1953 рр.

Фонд Р-4910  Бородянська районна ветеринарна лікарня, с. Бородянка Київської області
Бородянская районная ветеринарная лечебница, с. Бородянка Киевской области
Справ: 4; 1943-1958 рр.

Фонд Р-4911 Бородянський районний комітет професійної спілки фінансово-банківських працівників, с. Бородянка Київської області
Бородянский районный комитет профессионального союза финансово-банковских работников, с. Бородянка Киевской области
Справ: 5; 1954-1956 рр.

Фонд Р-4912 Бородянський районний комітет професійної спілки працівників державних установ, с. Бородянка Київської області
Бородянский районный комитет профессионального союза работников государстенных учреждений, с. Бородянка Киевской области
Справ: 75; 1945-1959 рр.

Фонд Р-4913 Відділ тваринництва виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел животноводчества исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 5; 1946 р.

Фонд Р-4914 Відділ культури виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел культуры исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ:  85; 1953-1959 рр.

Фонд Р-4917 Бородянський районний державний архів, с. Бородянка Київської області
Бородянский районный государственный архив, с. Бородянка Киевской области
Справ: 51; 1945-1963 рр.

Фонд Р-4918 Шляховий відділ виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Дорожный отдел исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 116; 1944-1959 рр.

Фонд Р-4919 Бородянська ремонтно-технічна станція, с. Бородянка Київської області
Бородянская ремонтно-техническая станция, с. Бородянка Киевской области
Справ: 17 ; 1958-1959 рр.

Фонд Р-4920 Районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР по Бородянському районі, с. Бородянка Київської області
Районный уполномоченный Министерства заготовок СССР по Бородянскому району, с.  Бородянка Киевской области
Справ: 40; 1944-1955 рр.

Фонд Р-4921 Бородянська районна поліклініка відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Бородянская районная поликлиника отдела охраны здоровья исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 22; 1943-1948 рр.

Фонд Р-4922  Відділ кінофікації виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел кинофикации исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 53; 1944-1952 рр.

Фонд Р-4923 Відділ культурно-просвітницьких закладів виконавчого комітету Бородянської районної ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел культурно-просветительских учреждений исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 57; 1947-1952 рр.

Фонд Р-4924 Бородянська районна електрична станція ім. 12-річчя Жовтня, с. Бородянка Київської області
Бородянская районная электрическая станция им. 12-летия Октября, с. Бородянка Киевской области
Справ: 40; 1945-1964 рр.

Фонд Р-4925 Бородянська державна міжрайонна льононасіннєва станція Міністерства сільського господарства УРСР, с. Бородянка Київської області
Бородянская государственная межрайонная льносемменноводческая станция Министерства сельского хозяйства УССР,  с. Бородянка Киевской области
Справ: 74; 1944-1956 рр.
   
Фонд Р-4926 Бородянська районна лікарня відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Бородянская районная больница отдела охраны здоровья исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 50; 1943-1950 рр.

Фонд Р-4927 Бородянська інкубаторно-птахівницька станція Київської обласної контори інкубаторно-птахівницьких станцій виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих. с. Бородянка Київської області
Бородянская инскубаторно-птицеводческая станция Киевской областной конторы инскубаторно-птицеводческих станций исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 69; 1951-1959 рр.

Фонд Р-4928 Бородянська машинно-тракторна станція (МТС) Бородянського районного відділу сільського господарства. с. Бородянка Київської області
Бородянская машинно-тракторная станция (МТС) Бородянского районного отдела сельского хозяйства, с. Бородянка Киевской области
Справ: 209; 1943-1958 рр.

Фонд Р-4930 Фінансовий відділ виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Финансовый отдел исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 12; 1944-1955 рр.

Фонд Р-4931 Відділ комунального господарства виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих (райкомгосп), с. Бородянка Київської області
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся (райкомхоз), с. Бородянка Киевской области
Справ: 86;  1944-1955 рр.

Фонд Р-4932 Торгівельний відділ виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих (райторгвідділ), с. Бородянка   Київської області
Торговый отдел исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся (райторготдел), с. Бородянка Киевской области
Справ: 68; 1943-1956 рр.

Фонд Р-4934 Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих, с. Бородянка Київської області
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 8; 1943-1946 рр.

Фонд Р-4944 Бородянська сільськогосподарська артіль ім. Леніна (колгосп).с. Бородянка Бородянського району Київської області
Бородянская сельскохозяйственная артель им. Ленина (колхоз), с. Бородянка Бородянского района Киевской области
Справ: 70; 1933-1934; 1943-1960 рр.

Фонд Р-4960 Відділ технічних культур виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих, с. Бородянка  Київської області
Отдел технических культур исполнительного комитета Бородянского районного совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 2; 1946-1947 рр.

Фонд Р-4961 Спілка споживчих кооперативних товариств Бородянського району (райспоживспілка), с. Бородянка Київської області
Союз потребительских кооперативных товариществ Бородянского района (райпотребсоюз), с. Бородянка Киевской области
Справ: 221; 1943-1962 рр.

Фонд Р-4962 Бородянський районний комітет професійної спілки працівників споживчої кооперації, с. Бородянка   Київської області
Бородянский районный комитет профессионального союза работников потребительской кооперации, с. Бородянка Киевской области
Справ: 67; 1949-1957 рр.

Фонд Р-4963  Бородянська середня школа. с. Бородянка   Київської області
Бородянская средняя школа, с. Бородянка Киевской области
Справ: 32; 1944-1951 рр.

Фонд Р-4973 Інспекція по сільському господарству виконавчого комітету Бородянської районної Ради депутатів трудящих. с. Бородянка Київської області
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Бородянского районного Совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Киевской области
Справ: 100; 1958-1961 рр.

Фонд Р-5352 Бородянський ліспромгосп тресту «Укрдревдеталь» Міністерства меблевої промисловості та столярних виробів УРСР, с. Бородянка Київської області
Бородянский леспромхоз треста «Укрдревдеталь» Министерства мебельной промышленности и столярных изделий УССР, с. Бородянка Киевской области
Справ: 71; 1948-1953 рр.

 

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.