Меню сайта

Бышев - местечко, волостной центр в Киевском уезде Киевской губернии.

Государственный архив Киевской области (ГАКО)

Фонд 1 Опись 295 Дело 76350
Про затвердження проекту забудови міста Бишів. 1879 р.

Фонд 2 Опись 15 Дело 90
Довідка про недоплату по Бишівської міщанської управи. 1879 р.

Фонд 2 Опись 15 Дело 125
Справа про єврейське кладовище в місті Бишів. 1879 р.

Фонд 4 Опись 3 Дело 83 Справа за клопотанням сільської громади про відкриття сільського банку у Бишівській волості. 1903 р.

Фонд 4 Опись 99 Дело 508
Справа про викуп селянами міста Бишів земельних угідь у поміщика Г. Грушецького (є уставна грамота). 1866 р.

Фонд 4 Опись 150 Дело 77
Відомості про кількість селянських дворів в місті Бишів, які належали поміщику Грушевському. 1904 р.

Фонд 11 Опись 1 Дело 14
З інвертарного опису маєтку поміщика Радзина в місті Бишів наступні відомості: кількість кріпаків, землі та розмір панщини. 1845 р.

Фонд 11 Опись 1 Дело 85
Справа за скаргою селян міста Бишів на жорстоке поводження керуючого Чубинського. 1851 р.

Фонд 11 Опись 1 Дело 896
Довідка про відмову групи селян міста Бишів відбувати тяжкі повинності. 1857 р.

Фонд 35 Опись 14 Дело 2
Указ Київського губернського правління Київського губернського землеміру про складання статистичного опису маєтку в місті Бишів, який належав поміщику Грушецькому. 19.11.1849 р.

Фонд 35 Опись 14 Дело 8
Відомості про належність міста Бишів поміщику Харлянському. 25.07.1855 р.

Фонд 183 Опись 1 Дело 2548
Донесення пристава про підбурювання селянина Коваля забрати поміщицькі землі. 1906 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 15
Ревізька казка про священно-церковнослужителів. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 16
Ревізька казка чиншову та придворову шляхту полковника Антонія Харменського. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 22
Ревізька казка про казенних селян, які належали дідичному власнику Антонію Юзеоровичу Харлинському. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 1568
Ревізька казка про приналежність до Бишівського однодворчого товариства сімейства дворянина Северина Осиповича Свиридовського. 1864 р. Ревізька казка про приналежність до Бишівського однодворчого товариства Олександра Григоровича Свиридовського та його сім'ї. 1864 р.

Фонд 280 Опись 179 Дело 23
Дело о причислении Носенка к числу крестьян м. Бышева помещика Грушецкого. 1852-1853 гг.

Фонд 280 Опись 179 Дело 106
Дело о перечислении однодворца Бышевского общества Новицкого в сословие киевских мещан в связи с отказом в выдаче разрешения на переселение его на Мангышлакский полуостров. 1852-1857 гг.

Фонд 322 Опись 1 Дело 11
Листування з повітовим справником про арешт групи селян міста Бишів, звинувачених в отруїні посівів і порубки лісу в маєтку графа Шембека і в організації сільськогосподарського страйку в маєтку поміщика Фон Мекк. травень-листопад 1906 р.

Фонд 804 Опись 1 Дело 206
Статистичні відомості про шкіряний завод (є інформація про дату заснування його, обсяг продукції, кількість робітників та заробітньої плати). 1866 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 112
Протоколи засідань педради і загальних зборів викладачів Бишівський вищої початкової школи. 1918-1919 рр.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 129
Статистичні відомості про кількість населених пунктів в Бишівський волості (є інформація про кількість населення в кожному з них). 1908 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 142
Список населених місць в волості (є інформація про кількість населення в них). 1917 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 169
Відомості про земську школу в місті Бишів. 1911 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 186
Звіт про діяльність Бишівської народної бібліотеки. 1911-1912 рр.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 208
Звіт про діяльність Бишівської народної бібліотеки. 1911-1912 рр. Звіт про стан Бишівського 2-го училища. 1912 р.

Фонд 1239 Опись 7 Дело 30
Постанова управи про організацію в місті Бишів лікарні на кошти, пожертвувані княгинею Радзивилл. 1912 р.

Фонд 1239 Опись 41 Дело 1
Доповідь про затвердження надкошторисних витрат на будівництво лікарні в місті Бишів. 1913 р.

Фонд 1239 Опись 52 Дело 11
Журнал Київської повітової земської управи з питанням зміцнення ярів і пристрою до мосту в місті Бишів. 1912 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 57
Список медикаментів, відпущених лікарні. 1918 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 74
Про медичне обслуговування Бишівської ділянки. 1919 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 1297
Статистичні відомості про кількість населення в містечку Бишів. 1903 р.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 626
План церковних земельних ділянок села Бишів. 1813 р.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 627
План церковних земельних ділянок села Бишів. 1813 р.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 628
Плани чиншових земельних ділянок міста Бишів. 1893-1896 рр.

Центральный государственный исторический архив, г. Киев
 
Фонд 127 Опись 1020 т. 4 Дело 7326
Ревизская сказка о священниках и церковнослужителях Покровской церкви м. Бышева Киевского уезда за 1818г.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.