Меню сайта

Абрамовка - деревня в Дымерской волости Киевского уезда Киевской губернии

Материалы по д. Абрамовка в различных архивах:

Государственный архив Киевской области (ГАКО)

Фонд 1 Опись 248 Дело 419
Справа про видачу дозволу на будівництво в селі Абрамівка приватного млина. 15.09-15.11.1912 р.

Фонд 4 Опись 61 Дело 210
Відомості про врожай озимих, ярих зернових культур та картоплі на полях села Абрамівка (є інформація про кількість населення). 1914 р.

Фонд 4 Опись 99 Дело 658
Справа про викуп селянами села Абрамівка земельних угідь у поміщика В.Синельникова (є уставна грамота). 1867 р.

Фонд 4 Опись 150 Дело 77
Відомості про кількость селянських дворів села Абрамівка поміщика Синельникова. 1904 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 21
Ревізька казка про поміщицьких селян дідичної власниці Прушинської Катерини Іванівни. 1795 р.

Фонд 280 Опись 2 Дело 1568
Ревізька казка про зарахування в село Абрамівка однодвірне товариство сімейства дворянина Онуфрія Кропивницького. 1864 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 148
Відомості про діяльність народної бібліотеки села Абрамівка. 1917 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 208
Звіт про стан Абрамівського однокласного земського училища. 1912 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 3
Відомості про дату створення лісопильного парового заводу в селі Абрамівка (список). 1883 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 129
Статистичні відомості про кількість населення та число дворів у селі Абрамівка. 1903 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 749 Статистичні відомості про кількість населення та число дворів у селі Абрамівка. 1885 р.

Фонд Р-11 Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського району Київської губернії
Фонд Р-11 Абрамовский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Абрамовка Дымерского района Киевской губернии
Справ: 12; 1921-1930 рр.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.