Меню сайта

Кагарлык - местечко, волостной центр Киевского уезда Киевской губернии.

Документы по истории местечка:

Государственный архив Киевской области (ГАКО)

Фонд 1 Опись 248 Дело 337
Справа про видачу дозволу на будівництво цегельного заводу в містечку Кагарлик. 02.07.1912-07.09.1912 р.

Фонд 1 Опись 250 Дело 316
Справа про видачу дозволу селянину П.Є. Захарченко на будівництво млина в містечку Кагарлик. 07.04.1914-11.09.1914 р.

Фонд 1 Опись 251 Дело 184
Справа про видачу дозволу графині Є.М.Толстій на будівництво млина в містечку Кагарлик. 23.04.1915-27.06.1915 р.

Фонд 1 Опись 336 Дело 5961
Ревізька казка про тимчасовозобов'язаного селянина Горового. 1871 р.

Фонд 1 Опись 351 Дела 219-222
Про накладення заборони на майно підрядника Болошинова в містечку Кагарлик у зв'язку з обвалом церков. 1846-1849 р.

Фонд 4 Опись 61 Дело 210
Відомості про врожай озимих, ярих зернових культур та картоплі на полях містечка Кагарлик (є інформація про кількість населення). 1914 р.

Фонд 4 Опись 62 Дело 128
Відомості про врожай озимих, ярих зернових культур та картоплі на полях містечка Кагарлик (є інформація про кількість населення). 1915 р.

Фонд 4 Опись 133 Дело 15
Відомості про майновий ценз селян містечка Кагарлик та клопатання про переселення їх в Акмолинську губернію.

Фонд 4 Опись 150 Дело 77
Відомості про кількість селянських дворів містечка Кагарлик поміщика Трощинського. 1904 р.

Фонд 11 Опись 1 Дело 1009
Справа за скаргою селян містечка на збільшення панщини та селянських податків понад встановлені інвентарними правилами. 1858 р.

Фонд 11 Опись 2 Дело 10
Відомості про кількість населення та десятин землі містечка Кагарлик. 27.10.1854 р.

Фонд 35 Опись 4 Дело 375
Купча про викуп селянами містечка землі у поміщика Трощинського (є відомості про кількість населення, кількість селянських дворів та землі). 10.02.1872 р. Доручення генерал- ад'ютанта Чоркова на право керування його маєтком в містечку (є інформація про час покупки його через земельний банк селищ з усіма промисловими підприємствами). 17.03.1878 р. Доповідна записка уповноважених селян власників містечка про суміжні з цим містечком дачами (є план селянських земель; геометричний план містечка з зазначенням кількість населення та землі). 24.11.1878 р. Прохання керуючого маєтком генерал-ад'ютанта Чорткова в містечку до повітового землеміру про обмежевання економічних садиб, питних закладів Чорткова. 26.11.1878 р.

Фонд 35 Опись 4 Дело 465
Ставлення межовий канцелярії в Київське губернське правління про майбутне обмежування містечка з хуторами і пустками генерал-ад'ютанта Чорткова (є копії планів дач, пусток, містечка). 17.08.1879 р.

Фонд 35 Опись 4 Дело 544
Прохання керуючого маєтком поміщика Чорткова до Київської губернської креслярні про відрядження повітового землеміра в містечко для відновлення меж маєтка. 04.05.1894 р.

Фонд 35 Опись 14 Дело 8
Відомості про належність містечка Кагарлик генерал-майору Трощинському. 25.06.1855 р.

Фонд 35 Опись 16 Дело 95
Межова книга земельної ділянки під назвою "Мінаш" поміщика Черткова. 15.06.1880 р.

Фонд 35 Опись 16 Дело 97
З межнвої книги повітового землеміра про обмежування дачі "Гороховатська корчма", виділена з містечка Кагарлик з пустками та хуторами генерал- лентенанту Чорткова). 15.07.1880 р.

Фонд 35 Опись 16 Дело 100
Межова книга земельної ділянки під назвою "Андріївський гай" поміщика Черткова. 15.06.1880 р.

Фонд 73 Опись 1 Дело 4
Відомості про кількість робітників на цукровому заводі в містечку Кагарлик.

Фонд 183 Опись 1 Дело 2560
Рапорт пристава прокурору Київського окружного суду про сільськогосподарський страйк селян містечка Кагарлик. 1967 р.

Фонд 183 Опись 1 Дело 3394
Рапорт пристава про виявлення селянином прокламацій з вимогою підвищення заробітної плати та закликом до страйку. Донесення пристава про виявлення у селянина Хвостенко під час обшуку револьверів та вибухових речовин.

Фонд 347 Опись 1 Дело 2279
Річний звіт про стан та роботу Кагарлицької ремісничої школи. 1911-1913 р.

Фонд 347 Опись 1 Дело 2432
Річний звіт про стан та роботу ремісничої школи в містечку Кагарлик. 1911-1913 р.

Фонд 347 Опись 1 Дело 2436
Річний звіт про стан та роботу ремісничої школи в містечку Кагарлик. 1912 р.

Фонд 347 Опись 1 Дело 2438
Річний звіт про стан та роботу ремісничої школи в містечку Кагарлик. 1912 р.

Фонд 347 Опись 1 Дело 2584
Річний звіт про стан та роботу ремісничої школи в містечку Кагарлик. 1913 р.

Фонд 804 Опись 1 Дело 1605
Відомості про цукровий завод (є інформація про створення заводу). 1883 р.

Фонд 804 Опись 1 Дело 1670
Відомості про цукровий завод (є інформація про створення заводу). 1884 р.

Фонд 804 Опись 1 Дело 1793
Відомості про цукровий завод (є інформація про створення заводу). 1886 р.

Фонд 804 Опись 1 Дело 1982
Відомості про цукровий завод (є інформація про створення заводу). 1890 р.

Фонд 822 Кагарлицька міщанська управа містечка Кагарлик. 1908-1913 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 125
Доповідна записка завідувача однокласним земським училищем про організацію при училищі притулку - ясел в містечку Кагарлик. 1915 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 290
Листування про постачання сировиною та іншими матеріалами для роботи майстерень шкіл. 1918 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 300
Справа про відкриття 4-х класного училища Міністерства освіти в містечку Кагарлик. 1911-1913 р.

Фонд 1239 Опись 5 Дело 616
Списки вчителів вищої початкової школи. 1919 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 53
Списки медикаментів та перев'язувальних матеріалів, відпущених Кагарлицькій лікарні. 1918 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 63
Про охорону здоров'я та медичне обслуговування. 1918 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 84
Про охорону здоров'я та медичне обслуговування. 1918 р.

Фонд 1239 Опись 126 Дело 286
Звіт про роботу ткацької рукодільної майстерні з вересня 1914 по квітень 1916 року (є додатки). 1918 р.

Фонд 1260 Опись 2 Дело 16
Відомості про завод цукровго буряку (списки). 1874 р.

Фонд 1260 Опись 2 Дело 16
Відомості про дату заснування цегельного заводу в містечку Кагарлик (списки). 1874 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 30
Постанова про хвилювання селян містечка Кагарлик. 1905 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 548
Про сільську лікарню (листування). 1900-1903 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 658
Відомості про завод цукрового буряка та цегельний завод. 1902 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 699
Статистичні відомості про кількість населення та дворів в містечку Кагарлик. 1900 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 849
Копія прокламації революційного змісту, яка була поширена серед мешканців містечка Кагарлик. 1902 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 930
Відомості про завод цукрового буряка та цегельний завод. 1901 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 997
Статистичні відомості про кількість населення та дворів в містечку Кагарлик. 1883 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 1006
Скарга ремісників містечка на жорстоке поводження господарів. 1903 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 1137
Відомості про цукровий завод (є інформація про створення заводу). 1883 р.

Фонд 1260 Опись 3 Дело 1297
Статистичні відомості про кількість населення та дворів в містечку Кагарлик. 1903 р.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 641
План церковних земельних ділянок містечка Кагарлик. 1812 р.

Фонд 1542 Опись 1 Дело 642
План селянських земельних ділянок містечка Кагарлик. 1869 р.

Фонд 1716 Опись 1 Дело 36
Протокол про довіру цукрового заводу та майстерень маєтку Толстої Тимчасовому уряду та Українській центаральній раді.

Фонд Р-606 Кагарлицький районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кагарлик Київського округу
Кагарлыцкий районный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Кагарлык Киевского округа
Справ: 7; 1922, 1924 рр.

Фонд Р-672 Кагарлицький технікум цукрової промисловості Київського районного управління цукрової промисловості, м. Кагарлик Київського повіту Київської губернії
Кагарлыцкий техникум сахарной промышленности Киевского районного управления сахарной промышленности, г. Кагарлык Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 12; 1919, 1922 рр.

Фонд Р-722 Кагарлицький районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників землі і лісу, м. Кагарлик Київського округу
Кагарлыцкий районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Кагарлык Киевского округа
Справ: 61; 1925-1928 рр.

Фонд Р-1070 Кагарлицький волосний революційний комітет, с. Кагарлик Київського повіту Київської губернії
Кагарлыцкий волостной революционный комитет, с. Кагарлык Киевского уезда Киевской губернии
Справ: 3; 1920-1921 рр.

Фонд Р-2681 Кагарлицький цукровий завод Цукроцентралі, м. Кагарлик Київської області
Кагарлыкский сахарный завод Цукроцентрали, г. Кагарлык Киевской области
Справ: 1; 1942 р.

Фонд Р-2682 Кагарлицька районна управа, м. Кагарлик Київської області
Кагарлыкская районная управа, г. Кагарлык Киевской области
Справ: 1; 1941-1942 рр

Фонд Р-2835 Кагарлицька спілка бурякової кооперації, м. Кагарлик Київського округу
Кагарлыцкий союз буряковой кооперации, г. Кагарлык Киевского округа
Справ: 58; 1925-1929 рр.

Фонд Р-2948 Народний суд Кагарлицького району, с. Кагарлик Київської області
Народный суд Кагарлыцкого района, с. Кагарлык Киевской области
Справ: 130; 1944-1945 рр.

Фонд Р-3619 Кагарлицький районний секретаріат професійних спілок, м. Кагарлик Київського округу
Кагарлыцкий районный секретариат профессиональных союзов, г. Кагарлык Киевского округа
Справ: 9;1924-1926 рр.

Фонд Р-3643 Кагарлицький державний цукровий завод об’єднання цукрової промисловості УРСР, м. Кагарлик Київської губернії
Кагарлицкий государственный сахарный завод объединения сахарной промышленности УССР, г. Кагарлык Киевской губернии
Справ: 96; 1919-1923 рр.

Фонд Р-3886 Комендатура Кагарлицького комбінату військ ДПУ по охороні цукрової промисловості України, м. Кагарлик Київської губернії
Комендатура Кагарлыцкого комбината войск ГПУ по охране сахарной промышленности Украины, г. Кагарлык Киевской губернии
Справ: 73; 1921-1923 рр.

Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины)    

Фонд 127 Опись 1 Дело 56    
Справа за проханням с. Пищальники сина священника Іоанна Мужаловського про призначення його дячком до церкви св. Параскеви м-ка Кагарлик Білоцерківської округи. 29 листопада 1795 р. 29 л.

Фонд 127 Опись 1 Дело 60    
Справа про перехід з унії у православ’я та затвердження на посаді священника церкви св. Параскеви м-ка Кагарлик Білоцерківської округи священника Іосифа Валецького. 19 грудня 1795 р.    8 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.