Меню сайта

Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины)

Фонд 1782 Комиссия о слободских полках, г. Острогожск Острогожского полка
Количество дел 73, 1762-1765 гг.

Фонд 1782 Опись 1 Дело 3
Справа про перевірку поручиком лейб-гвардії кінного полку Полуехтовим журналів прибутків і видатків канцелярії Ізюмського полку. Відомості про сплату жителями Ізюмського полку податків на утримання драгунського і гусарського полків, а також про суми зібраних податків з купчих кріпостей і чолобитних. 1762-1764 рр. 636 л.

Фонд 1782 Опись 1 Дело 4
Справа про перевірку Комісією про слобідські полки правомірності володіння російськими землевласниками селами і слободами Слобожанщини. Подано списки російських вельмож, генералів і офіцерів, які мали маєтки на Слобожанщині (л. 2-3). Є копії купчих документів за 1729-1762 рр. 1763 р. 876 л.

Фонд 1782 Опись 1 Дело 8
Справа про перепис офіцерами Українського ландміліцького корпусу слобідських козаків, які у різні роки, з різних слобідських полків переселились до сіл, слобід і хуторів Белгородської та Воронезької губерній. Подано відомості про кількість переписаних слобожан. 1763-1764 рр. 885 л.

Фонд 1782 Опись 1 Дело 49
Справа про перепис поручиком Тамбовського полку Українського ландміліцького корпусу Сидором Пареним слобідських козаків, а також жителів з території Лівобережної і Правобережної України, які у різні роки переселилися до м. Саратова та до сіл Саратовської і Казанської губерній. Є списки переселенців із зазначенням місця їхнього попереднього проживання та року переселення. 1763-1764 рр. 41 л.

Фонд 1782 Опись 1 Дело 52
Справа про перепис циган Слобожанщини з метою їхнього подушного оподаткування та про заохочення представників циганського збору до переселення з території слобідських повітів до Тобольської, Астраханської, Оренбурзької і Бєлгородської губерній. Є відомість про циганів Острогозького полку, переписаних циганським отаманом Михайлом Крикуненком (арк. 49-56). 1763-1764 рр. 94 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.