Меню сайта

Государственный архив Киевской области

Фонд Р-108 Сквирський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Сквира Київської губернії
Фонд Р-108 Сквирский уездный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Сквира Киевской губернии.
Справ: 53; 1920-1922 рр.

Опис 1
Справ: 47; 1921-1922 рр.
   Постанови волосного з’їзду рад, волвиконкомів. Протоколи: V-го з’їзду рад, волосного з’їзду рад, засідань волвиконкомів, волосного комітету незаможних селян, засідань сільських рад, зборів селян; виборів до сільрад у 1922 р. Листування: з волвиконкомами, з губкомом робітничо-селянської інспекції.
Матеріали про реєстрацію релігійних общин по повіту. Списки громадян волостей, позбавлених виборчих прав за 1922 р. Справи про реєстрацію церковних общин. Анкети представників особового складу волвиконкомів.

Опис 2
Справ: 6; 1920-1921 рр.
   Анкети, заяви та посвідчення іноземців, які мешкають у повіті.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.