Меню сайта

Государственный архив Киевской области

Фонд Р-11 Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського району Київської губернії
Фонд Р-11 Абрамовский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Абрамовка Дымерского района Киевской губернии
Справ: 12; 1921-1930 рр.

Опис 1
Справ: 12; 1921-1930 рр.
   Постанови, накази губвиконкому, повітвиконкому, окружного військового комісаріату.
Наказ Литвинівського волвиконкому про святкування 5-х роковин Жовтня. Розпорядження, циркуляри волвиконкому про збір єдиного сільськогосподарського податку, з питань збирання сільгоспподатку.
Протоколи загальних зборів жителів села за 1924 р.; засідань сільської виборчої комісії щодо перевиборів до сільради, загальних зборів виборців та жителів с. Абрамівка, протоколи засідань комісії з питань розподілу пільгового лісу населенню села.
    Окладна книга платників з єдиного сільськогосподарського податку. Список співробітників сільради, список платників обов’язкового окладного страхування.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.