Меню сайта

Фонд Р-1052 Чернобыльский волревком (волостной революционный комитет)
1919-1921 гг.
Опись 1; Количество дел 41

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 2
Протоколи засідань волземвідділу. Відомості про наявність та кількість землі бувших поміщицьких маєтків в волості. 1920 р. 60 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 3
Статистичні відомості про кількість населення та землі, зайнятої під луки у волості на грудень 1919 р. та березень 1920 р. Список населених пунктів волості на 17 липня 1920 р. 1919-1920 рр. 31 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 8
Постанова РНК УРСР про охорону залізниць, телеграфно-телефонних ліній. Циркуляри губревкому. Накази Чорнобильського повітревкому та повітвоєнкомату. Виписки з протоколів засідань Чорнобільського повітревкому. Листування з губревкомом та сільрадами про охорону телефонно-телеграфних ліній, введення гужевої повинності. Відозви губревкому та Чорнобільського відділу робітниче-селянської інспекції з закликом утворювати комітети допомоги фронту та організувати робітниче-селянську інспекцію. Списки учасників волз’їзду КНС та безпартійної конференції на 25 липня 1920 р. 1920 р. 359 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 10
Накази повітревкому. Заяви громадян про надання матеріальної допомоги та довідки про матеріальний стан. 1920 р. 142 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 12
Листування з Чорнобильським повітземвідділом про відпуск лісу для задоволення потреб промисловості на населення. Заяви громадян на одержання лісу. 1920 р. 45 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 16
Інструкція губземвідділу про порядок користування сільгоспмашинами та знаряддями. Листування з опродкомгубом, сільрадами про охорону садів та надсилку відомостей про стан врожаїв та посівів. Списки громадян с. Паришева на 1920 о. 1920 р. 25 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 21
Протоколи загальних зборів громадян сіл волості. Посвідчення громадян. 1920 р. 3 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 22
Відомості про виплату заробітної плати співробітникам волземвідділу за серпень, жовтень та грудень 1920 р. 1920 р. 23 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 26
Циркуляри ВУЦВК та повітопродкому. Листування з повітпродкомом про видачу продовольчих пайків співробітникам радянських установ. Списки службовців волревкому на 15, 24 вересня 1920 р. 1920 р. 15 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 32
Довідки та посвідчення, видані громадянам волості. 1920 р. 307 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 33
Акти про взяття на облік крупорушок та млинів у волості. 1920 р. 25 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 34
Заяви селян про надання дозволу на розподіл вільних земель. 1920 р. 12 л.

Фонд Р-1052 Опись 1 Дело 39
Накази та циркуляри повітвоєнкомату. Списки військовозобов’язаних волості за серпень 1920 р. 1920 р. 182 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2021. All rights reserved.