Опешнянская сотня Гадячского полка

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 3 т. 8 Дело 11382
Справа про спір за хутір і кріпаків у Другій полковій сотні Полтавського полку між підполковником Лівенського ландміліцького полку Семеном Качаловим та опішнянським сотником, поручиком Артемом Панченком. 1752-1755 рр.

Фонд 51 Опись 3 т. 8 Дело 11455
Справа про запит Гадяцькою полковою канцелярією у Курської воєводської канцелярії відомостей про жителів м. Опішня Киряковських. 1753 р.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2021. All rights reserved.