Киевский полк

Белгородская сотня
Белецкого сотня
Бобровицкая сотня
Броварская сотня
Васильковская сотня
Версовская сотня
Киевская сотня
Кобижская сотня
Козелецкая сотня
Макаровская сотня
Моровская сотня
Мотовиловская сотня
Нагорная сотня
Носовская сотня
Обуховская сотня
Овруцкая сотня
Остерская сотня
Преварская сотня
Предримирская сотня
Трипольская сотня
Ходосовская сотня
Чортомская сотня
Ясногородская сотня

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 75
Книга реєстрації повернення жителям Київського полку волів, уцілілих після військового походу 1737-1738 рр. 1738 р. 15 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 76
Справа про повернення жителям Київського полку волів і коней, уцілілих після військового походу 1737р. 24.10-22.11.1737р. 25 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 114
Донесення і відомість Київської полкової канцелярії про кількість євреїв у полку. 1739 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 129
Відомісті про повернення жителям Київського полку, зібраних для російської армії волів та про часткове її (правильно: їх - Ф.В.) повернення господарям після військового походу. 1739р. 66 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 358
Справа про звинувачення козаками с. Калита Козелецької сотні Київського полку Лук’яном і Павлом Балинськими бунчукового товариша Івана Ганського в намаганні привернути у підданство, в захопленні худоби, хліба і грунтів, нападі і побоях. 1749-1750 рр. 7 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 364
Справа про спір жителів с. Серединка Козелецької сотні Київського полку Григорія Яснюка та Михайла і Клима Остапенків з монахами Чернігівського єлецького успенського монастиря. 1749 р. 9 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 429
Відомості про поставки волів для російської армії з Київського полку в 1737-1739 рр. 1749 р. 19 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 430
Відомості про поставки волів для армії з Київського полку в 1738 р. та про допущені при цьому зловживання. 1749 р. 38 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 431
Відомості про поставку з Київського полку для російської армії волів та про допущені при цьому зловживання у 1737 р. 1749 р. 91 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 527-а
Розписка сотника Гоголівської сотні Київського полку Филимона Шафонського про взяття на поруки курінного отамана своєї сотні Пилипа Бориспільця. 1750 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 593
Справа про відправку підвод і робітників з Київського, Ніжинського і Чернігівського полків для потреб приватного будівництва графа Олексія Розумовського. 1751-1752 рр. 27 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 632
Справа про спір козаків Остерської сотні Київського полку Андрія, Гната та Івана Кривицьких з бунчуковим товаришем Власом Климовичем за привласнення їх грунтів. 1752-1753 рр. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 635
Справа про звинувачення козаками Остерської сотні Київського полку Андрієм, Гнатом та Іваном Кривицькими бунчукового товариша Власа Климовича у привласненні їх грунтів. 1752 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1606
Донесення Генерального військового суду про пересилку судової справи про захоплення військовим канцеляристом Михайлом Павловським у Симона Якименка 12 дворів підданих в с. Свидівка Кобизької сотні Київського полку та описи цієї справи. 1756-1757 рр. 7 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1623
Листування з Київською полковою канцелярією про притягнення до оплати податків і відбування повинностей відставних солдатів, які одружилися з козачками с. Браниця Бобровицької сотні Київського полку. 1757 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1655
Справа про відновлення Лук’яна Зорича на посаді городового атамана Моровської сотні Київського полку. 1757 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1789
Екстракт і супровідний рапорт Київської полкової канцелярії про розгляд справи про привернення Семеном і Микитою Мандриками у підданство козаків і посполитих Кобизької сотні Київського полку у своїх підсусідків. 1758 р. 27 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7069
Справа про втечу з військового походу до м. Азов, через нестачу харчування козаків (120 чол.) Київського полку під командою значкового товариша Петра Солонини. 1738 р. 165 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7163
Донесення і поіменна відомість бунчукового товариша Григорія Скоруппи про козаків Київського полку відправлених в команду генерального хорунжого Якима Горленка. 1738 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8219
Відомості про присягу імператриці Єлизаветі Петрівні козаків та духівництва Київського полку. 1741-1742рр. 104 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10016
"Росположенія" про кількість оподаткованих дворів в Прилуцькому, Стародубському, Київському і Гадяцькому полках, їх належність, майновий і становий поділ та про величину зібраного з них консистенського податку. 1748-1749 рр. 163 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 8 Дело 11427
Справа про прохання дружини київського полковника Віри Дараган, сестри Кирила Розумовського, про збереження від роздачі с. Савина Остерської сотні Київського полку, яке вона хоче просить у гетьмана собі у власність та про надання дворів її племінникові бунчуковому товаришу Климу Даниловичу. 1752 р.

Фонд 54 Опись 1 Дело 181
Дело о приписке грека Юрьева к казакам Киевского полка. 1765 г. 5 л.

Фонд 54 Опись 1 Дело 185
Указ коллегии о передаче в Киевскую полковую канцелярию для разбора дела о нанесении побоев полевому сторожу Киевского полка Берелеицкому значковым товарищем Набоком (черновик). 1765 г. 37 л.

Фонд 63 Киевская полковая канцелярия
Количество дел 185, 1724-1781 гг.

Фонд 65 Киевский полковой суд
Единиц хранения 35, 1742-1764 гг.

Институт рукописи

Фонд 10 Архив Академии Наук УССР
10892 Румянцевская опись д. Борщаговки Киевского полка Киевской сотни. 1766 г. 12 л.
10893-10901 Румянцевская опись деревень Злодиевки, Мархалевка, местечка Стайки, Триполье, Пустынки Голосеевской и деревни Погребы, села Веремье, Гатное, Гвоздово, Глевахи Киевского полка Киевской сотни. 1766 г. 16+16+88+39+20+14+24+126+76 лл.
10902-10909 Румянцевская опись сел Зазимье, Кайлов, Лесники, Мотовиловки, Пирогова, Янковичи, Халепье, слободки Гудимовки Киевского полка Киевской сотни. 1766 г. 24+16+30+82+29+46+50+16 лл.
10910-10916 Румянцевская опись села Пещерова, деревни Заныловки и хутора Зурковщина Киевского полка Киевской сотни и выпись с книг меских ратуша Киевского и купчие крепости. 1750, 1766 гг. 48 л.
10918 Румянцевская опись хутора Староселье Киевского полка Киевской сотни 1766 г. 4 л. +30 населенных пунктов

Фонд 14 Коллекция исторических документов 1490-1962 гг.
3850-3862 Описание монастырских владений в м. Триполье Киевского полка с приложением копий жалованных грамот и универсалов /Румянцевская опись/. 1657-1766 гг. 80 л.
3865-3870 Описание правительственных имений с. Обухов Киевского полка Киевской сотни /Румянцевская опись/. 1722-1766 гг. 156 л.
3871-3878 Описание монастырских владений в сс. Плесецкое, Жыляне, Борщаговка, Заборе, Перевоз и х. Вирлица Киевского малороссийского полка /Румянцевская опись/. 1766 г. 44 л.
3879-3884 Описание монастырских владений в слободе Салтановке, селе Борщаговке и дд. Сподарец, Ерывка, хуторе под с. Бугаёвкой на территории Киевского полка /Румянцевская опись/. 1766 г. 40 л.
3885 Описание монастырских владений в с. /не указано в описи/ Киевского полка /Румянцевская опись/. 1766 г. 67 л.
3886-3903 Описание монастырских владений в сс. Будаёвке, Борщаговке, Крушинках, Креничи Киевского полка /Румянцевская опись/. 1766 г. 113 л.
3905-3912 Описание монастырских владений в сс. Стретовка, Подгорцы, Черняхов, Красное, Жуковцы, Витачев и н.н. Щербаневского и Тринутского Киевского полка /Румянцевская опись/. 1766 г. 244 л.
3913 Описание монастырских владений в с. Великой Бугаёвке Киевского полка Киевской сотни /Румянцевская опись/. 1766 г. 107 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.