Нежинский полк

Батуринская сотня
Бахмаческая сотня
Березовская сотня
Веркиевская сотня
Воронежская сотня
Глуховская сотня
Дивицкая сотня
Ивангородская сотня
Кобылецкая сотня
Кобыская сотня
Конотопская сотня
Коропская сотня
Кролевецкая сотня
1-я Нежинская сотня
2-я Нежинская сотня
3-я Нежинская сотня
Новгородская сотня
Новомлинская сотня
Носовская сотня
Шаповаловская сотня
Янпольская сотня

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 593
Справа про відправку підвод і робітників з Київського, Ніжинського і Чернігівського полків для потреб приватного будівництва графа Олексія Розумовського. 1751-1752 рр. 27 л.

Фонд 51 Опись 2 Дело 15
Рапорти Ніжинської полкової канцелярії і грецького братства про висилку списка і охоронних листів греків, що знаходились під протекцією дядька гетьмана Кирила Розумовського, бунчукового товариша Федора Дем’яновича. Оригінал. Є документи за 1748-1749 рр. 1751 р. 17 арк.

Фонд 51 Опись 2 Дело 26
Грамота Єлизавети Петрівни про розгляд справи по звинувачення грецьким купцем Юрієм Кириловим ніжинського сотника Крижанівського в захопленні товару. Частина документу. 1756 р. 1 арк.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 5
Універсал гетьмана Івана Скоропадського про надання удові писаря ніжинського магістрату Феодосії Драбковській с. Пещипа полкової сотні Ніжинського полку. 24.02.1709р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 758
Справа про призначення полкової і сотенної старшини в Ніжинському полку. т. 1 1722-1738рр. 73 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 758-а
Справа про призначення полкової і сотенної старшини в Ніжинському полку. т. 2 1722-1738рр. 100 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 758-б
Справа про призначення полкової і сотенної старшини в Ніжинському полку. т. 3 1722-1738рр. 77 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 874
Листування з наказним кролевецьким сотником Ніжинського полку Семеном Григоровичем про вирішення в сотенном суді справи про розрахунки за 2 куфи дьогтю між жителем м. Кролевця Хвеськом Кривошийкою і жителем с. П’яного Рогу Почепської сотні Стародубського полку Федором Дюгтярем. 29-30.05.1723р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 925
Скарга козака с. Попівка Конотопської сотні Ніжинського полку Семена Шевченка про відмову односельців Марка Богдащенка, Петра Занька та ін. прийняти гроші за грунти, куплені у його тітки. Оригінал. 1723 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 963
Справа про передачу на розгляд Генерального військового суду супліки глухівського священника Мойсея Бугая про побиття військовим товаришем Данилом Кутневським його батька та знищення універсалу гетьмана Івана Скоропадського на батьківську маєтність с. Локотки Воронізької сотні Ніжинського полку. 1723 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 988
Донесення сотника Конотопської сотні Ніжинського полку Андрія Кандиби про спір за Соснівський степ між Андрієм Лизогубом і жителями сс. Шаповалівки, Соснівки і Попівки. Оригінал. 1723 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1587
Справа про підготовку до Гилянського походу козаків та старшини Ніжинського полку. 1725 р. 26 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1640
Іменний список козаків і старшини по сотнях і селах Ніжинського полку відправлених в Гилянський похід. 1725 р. 19 листів

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1686
Список козаків Ніжинського полку направлених в Гилянський похід з зазначенням їх участі в походах. 1724 р. 11 листів. Частина документу без початку

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2086
Справа про звільнення від консистентських зборів пушкарів Кролевецької, Батуринської та Конотопської сотень Ніжинського полку. 1726 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2412
Справа про відмову козаків Ніжинської першої полкової сотні прийняти сотником Андрія Голюнку. 1727 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2480
Донесення жителя с. Бурими Путивльського повіту Прокопа Перщенка і указ Канцелярії сосницькому сотнику Павлу Омеляновичу про стягнення боргу з підданих бунчукового товариша Федора Савича с. Кудявки Сосницької сотні Ніжинського полку Івана Чабана, Гаврила Хизуна та ін. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2535
Донесення козака с. Плиски Борзенської сотні Ніжинського полку Михайла Гайдука про побиття зборщиком Микитою Примаком при вибиранні бджіл. 1727 р. 1 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2558
Лист гетьмана Данила Апостола лубенському наказному полковнику про виведення 30 компанійців з Дівицької і Лукомської сотень на квартири в інші сотні. 1727 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2565
Донесееня наказного сотника Карпа Стожка про призначення його сотником Прохоровської сотні Ніжинського полку. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2585
Супліка жительки с. Отюші Батуринської сотні Ніжинського полку Іванихи про невиплату боргу отаманом с. Плотниця Срібрянської сотні Прилуцького полку Петром Рябком і указ гутьмана прилуцькому полковнику Гнату Галагану про розслідування справи. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2598
Супліка отамана і козаків с. Порохонь Ямпільської сотні Ніжинського полку про захоплення грунтів підданими кн. Олександра Меншикова. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2606
Скарги жителів Батуринської, Глухівської, Дівицької, Конотопської і Кролевецької сотень Ніжинського полку на зборщиків податків Герасима Книша, Лавріна Яковлєва та ін. за несправедливі арешти, здирства і хабарництво. 1727-1728 рр. 29 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2684
Донесення ніжинського полковника Івана Хрущова про проведення розслідування скарги війта і селян с. Смоляж Веркіївської сотні Ніжинського полку на сотника за утиски. 1728 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2694
Супліка жителя с. Овдіївка Дівицької сотні Ніжинського полку Ониська Ісаєвича про звільнення з ув’язнення його дружини з дитиною і проведення порахунку з старостою с. Орлівка Іваном Остроухом за вишинк горілки. 1728 р. 1 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 3993
Справа про вирубання гаю посполитим с. Орлівка Ямпільської сотні Ніжинського полку Кирилом Олексієнком у козака Пархома Павленка. 1732 р. 14 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 3999
Справа про обвинувачення козака с. Сиволож Прохорської сотні Ніжинського полку Феська Беця в неприйнятті царської присяги. 1732 р. 18 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4056
Супліка козака с. Попівка Конотопської сотні Ніжинського полку Василя Малюти та указ гетьмана конотопському сотнику про повернення козаком Яковом Бузенком та козаком с. Великий Самбір Корибутівської сотні Прилуцького полку Зінком Ващенком захопленого спадкового майна та грунту. 1732 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4059
Справа про захоплення козаком с. Ховмів Борзенської сотні Ніжинського полку Федором Шарченком у свого брата по матері, козака Дениса Безродного спадкового майна. 1732 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4074
Супліка ієрея Іоана Крученка з скаргою на козака с. Пальчики Батуринської сотні Ніжинського полку Василя Коваленка за захоплення речей, грошей і побиття та указ гетьмана ніжинському полковнику Івану Хрущову про розслідування справи. 1732 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4085
Справа про захоплення грунту колишнім козаком, а потім монахом Глухівського Петро-Павлівського монастиря Сильвестром Крупником у козака с. Банич Глухівської сотні Ніжинського полку Степана Косеченка. 1732 р. 11 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4090
Справа про привернення в підданство козаків с. Суходольщина Глухівської сотні Ніжинського полку Макара та Михайла Масалитинів поміщиком Лаврентієм Чебишевим. 1732 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4136
Супліка священика с. Алтинівка Коропської сотні Ніжинського полку Якова Борзаковського з скаргою на Одарку Михайлиху за звинувачення його сина Василя в позашлюбному співжитті з її дочкою та захоплення синових речей. 1732 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4150
Донесення отамана і козаків с. Алтинівка Коропської сотні Ніжинского полку з свідченням належності гаю козаку Антону Тарасенку. 1732 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4151
Супліка козаків с. Орлівка Ямпільської сотні Ніжинського полку Антона і Пархома Павленків про прискорення розслідування скарги на Артемову дочку та її чоловіка. 1732 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4162
Супліка козака с. Мельня Батуринської сотні Ніжинського полку Василя Дердика з скаргою на священника за заборону ходити до церкви по наказу городничого Новгородського монастиря Парфена. 1732 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4171
Справа про крадіжку майна жителем с. Марчишина Буда Глухівської сотні Ніжинського полку Василем Рагулою та селянином с. Гламаздине Комарицької сотні Федором Фіногеновим у жителя сл. Радуль Чернігівського полку Івана Леонова. 1732 р. 27 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4403
Супліка жителів с. Чертерий Глухівської сотні Ніжинського полку Грицька і Прокопа Сіриченків з скаргою про оговорення їх солдатами глухівського гарнізону в крадіжці речей у Данила Бондаренка. 04.03.1733р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4441
Справа про стягнення грошей з жителів с. Чарторий Глухівської сотні Ніжинського полку Григорія і Прокопа Серченків за крадене майно разом з солдатами Глухівського гарнізону Данила Бондаренка та покарання киями. 01.03.1733р. 9 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4495
Справа про забезпечення возами та спорядженням до них гетьманської надвірної корогви з Кролевецької і Воронізької сотень Ніжинського полку. 1733 р. 11 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4502
Реєстри козаків та міщан сотень Ніжинського полку про кількість грошей, зібраних на утримання полкових і сотенних канцелярій; реєстр старшини і козаків Басанської сотні Переяславського полку з відомостями про їх участь в походах, та про кошти затрачені на утримання і спорядження полкової артилерії. 1733 р. 248 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4517
Справа про наїзди та захоплення майна поміщиком с. Бочечки Путивльского повіту Бирдіним у жителів м. Конотоп Ніжинського полку. 1733-1734 рр. 15 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4677
Справа про відправку до військового походу козаків Засеймських сотень Ніжинського полку. 1734 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4813
Справа про належність до козачого стану різних жителів сотень Полтавського і Ніжинського полків. 1734-1739 рр. 317 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5024
Відомості повторної ревізії м. Новомлин та с.с. Марковичі, Шабалинове, Головенці Ніжинського полку. 1735 р. 34 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5850
Справа про побиття козака с. Черторичів Глухівської сотні Ніжинського полку Сави Кусиченка та його дружини посполитим Заром Бердником. 22-23.06.1737р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5904
Опреділення і указ канцелярії про розслідування скарги майора Стремнева на отамана с. Чарторий Глухівської сотні Ніжинського полку Григорія Іванова за побиття солдата Павла Кибирева. 16.12.1737р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6315
Справа про звинувачення отамана с. Чарторий Глухівської сотні Ніжинського полку Григорія Мальченка в побитті солдата Павла Кибирова. 25.11-15.12.1737 р.13 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6562
Справа про привласнення жителем м. Вороніж Ніжинського полку Яковом Потернею у жителів с. Чарториги грунтів з чагарниками що належали до загального користування. 1738 р. 20 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6564
Донесення бунчукового товариша Тимофія Затиркевича і товариша Глухівської сотні Івана Кологривова в справі розслідування скарги жителів с. Чарториг Глухівської сотні Ніжинського полку на жителя м. Вороніж Якова Потерню за привласнення грунтів з чагарником. Справа про передачу розслідування про грошовий борг цигана Грицька Гавриленка цигану Семену Гуленку із третейського суду до Генерального суду. 1738 р. 15 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6580
Справа про спір за грунт між жителями с. Чарториги Глухівської сотні Ніжинського полку і жителями м. Вороніж. 1738-1739рр. 7 л Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6624 Пропозиції гр. Олександра Румянцева і указ канцелярії Глухівському сотенному правлінню Ніжинського полку про розслідування причини смерті солдата, знайденого біля с. Чертороги. 1738 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6648
Особові списки полкової, сотенної старшини і козаків Ніжинського полку, відправлених у військовий похід під командою фельдмаршала фон-Лесія. 1738 р. 17 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6843
Донесення підпоручика Чірікова про примирення в справі образи отаманом с. Чарториїв Глухівської сотні Ніжинського полку Григорієм Мальченком капрала Фрідріха Берхмана. березня 1738 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6913
Донесення козака с. Чарторичи Глухівської сотні Ніжинського полку Івана Рудика з скаргою на родича дружини Федора Павличенка за захоплення грунту. 18.05.1738 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7039
Особова відомість набору волів для російського війська у жителів Ніжинського полку, про виплату грошей за них або повернення волів. 1738 р. 322 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7085
Донесення отамана с. Чарториги Глухівської сотні Ніжинського полку Григорія Мальченка з проханням звільнити його на поруки у справі звинувачення в побитті солдата Павла Кибирова. 09.01.1738 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7122
Справа про склад команди козаків ніжинського полковника Івана Хрущова, що прибула до м. Нові Санжари Полтавського полку. 1738 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7253
Ревізька книга старшини і козаків міст і сіл Ніжинського полку. 23.09.1738 р. 82 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7341
Донесення і іменна відомість Глухівського сотенного правління про греків, які живуть в м. Глухів Ніжинського полку та види їхніх промислів. березня 1739 р. 4 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7356
Справа про невиплату боргу різником м. Глухів Ніжинського полку Іваном Малчиком Марії Івановій та образу її; про виклик до м. Глухів жителів сс. Береза, Єсмань і Гирин для свідоцтва. 10-12.07.1739 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7466
Донесення та іменна відомість Глухівського сотенного уряду про козаків та їх спорядження, які відправлені у військовий похід в команду генерального хорунжого Якима Горленка. 16.05.1739 р. 26 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7517
Справа про вписання в козацький компут Глухівської сотні жителя с. Черторій Глухівської сотні Ніжинського полку Григорія Парасоченка. 10-19.12.1739 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7663
Іменна відомість набору волів для російського війська у жителів міст і сіл Ніжинського полку. 1739 р. 268 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7738
Донесення жительки м. Глухів Марни Іванихи з скаргою на Глухівську ратушу за тяганину у стягненні грошового боргу різника Івана Мальчика. 1739 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7748
Донесення Глухівського сотенного правління та іменна відомість козаків, відправлених у військовий похід з Глухівської сотні. 1739 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 7843
Справа про присилку в Канцелярію Петра Стеславського, жителя с. Студенок Глухівської сотні Ніжинського полку, для слідства про захоплення ним коня і побиття циганського отамана Слобідських полків Миколи Грицькова та його братів. 1740 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 7845
Справа про захоплення хмелівським сотником Афанасієм Шкляревичем грунтів Свято-Миколаївського Крупицько-Батуринського монастиря та про зайві побори батуринським городовим отаманом Йосипом Рижим з монастирським підданих, жителів с. Обмочів Батуринської сотні Ніжинського полку. 1740 р. 13 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8025
Справа про втечу з Угорського гусарського полку козаків Ніжинського, Гадяцького й Чернігівського полків. 1740 р. 18 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8084
Справа про передачу на розслідування в глухівське сотенне правління чолобитної жителів с. Уланів Глухівської сотні Ніжинського полку про захоплення у них 4 коней підданими канцеляриста Василя Уманця з с. Студенка; (л. 2, 8) про передачу на розгляд в генеральний військовий суд чолобитної жительки м. Глухів Марії Нестеровни про повернення їй боргу (30 крб.) жителем м. Глухів Іваном Малчеком. (л. 3-4) Справа про розслідування втечі з під караулу колодників у с. Алтинівка Кролевецької сотні Ніжинського полку. (л. 5-8) 1741р.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8136
Справа про видачу жалування глухівському сотенному хорунжому Григорію Мальченку за час виконання обов’язків глухівського сотенного осавула з 1736р. по 1740р. вересня 1741р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8232
Відомість про присягу Єлизаветі Петрівні козаків та духовенства Воронізьскої, Ямпільської, Коропської, Кролевецької та Новомлинської сотень Ніжинського полку. грудня 1741р. 61 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8233
Відомість про присягу Єлизаветі Петрівні козаків та духовенства Глухівської та Борзенської сотень Ніжинського полку. грудня 1741р. 68 л.
Л. 11 с. Ясмань
Л. 12 с. Обложки
Л. 13 с. Щебри, с. Вихторов
Л. 13об. с. Землянка
Л. 14 с. Ховзовка, с. Уланово
Л. 15 с. Суходолщина
Л. 15об. с. Кучеровка
Л. 16 дер. Ковенка, села Студянка, дер. Ястрбщинка
Л. 16об. с. Сопич, с. Бачевска
Л. 17об. с. Кнажич, с. Погребки
Л. 18об. с. Холопково
Л. 19 с. Уздиця
Л. 19об. с. Сваркова, дер. Чернева, с. Баничи
Л. 20 с. Будища, с. Некрасово

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8296
Справа про повернення коней, взятих для обозу графа Румянцева у жителів Ніжинського полку. 1742 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8398
Справа про передачу на розгляд в конотопське сотенне правління донесення єкрея Якова Моісежва з проханням прискорити розслідування крадіжки його речей у с. Соснівка Конотопської сотні Ніжинського полку. 1742 р. 5 арк.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8534
Матеріали про збір волів для військових потреб у Ніжинському полку. 1743 р. 198 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9590
Справа про непослух посполитих с. Єсмань Глухівської сотні Ніжинського полку державці асесору Канцелярії Міністерського правління Якову Денисову. 1749 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9619
Справа про захоплення старостою с. Слоут Глухівської сотні Ніжинського полку, маєтності бунчукового товариша Федора Савича, Пантелеймоном Грудієм коня з возом і збруєю у козака Павла Олексієнка. 1749 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9631
Справа про пересилку в Ніжинську полкову канцелярію чолобитної бунчукового товариша Якова Жураховського про захоплення посполитими с. Велика Кошелівка Верміліївської сотні Ніжинського полку належних йому перелісків з сіножатями. 1749 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10591
Про військово-адміністративну службу старшини і козаків Лівобережної України. 1750-1757 рр. 554 л.
л. 16 Ведомость в (Г)енеральную войсковую канцелярию о старшине (Г)енеральной войсковой артилерии учиненая кто именно с каких званий и с каких годов в чина определен и у каких дел находится значит ниже 1751 году апреля 24. /4 чел. Шишкевич, Кологривей, Яновский, Юркевич/
л. 23-23об. В Генеральную войсковую канцелярию с полковой Третоохочеломонского полку канцелярии ведомость с показанием кто в оном полку полковник, полковая старшина и сотники в каком году в те чини определени какого звания и где нине обретаются явствует 1750 года декабря 10.
л. 26-26об. Именная ведомость в Генеральную войсковую канцелярию с полковой Охочеломонного Старого Чесникова полку канцелярии
л. 29-29об. В Генеральную канцелярию от полковника Первого Охочоконного компанейского полка Павлова список именной кто именно в оном полку полковник, полковая старшина и сотники, с какого звания и с какого года в те чини определены…
л. 34-37 Нежинский полк
л. 57-57об. Янпольская сотня Нежинского полка
л. 62-62об. Воронежская сотня Нежинского полка
л. 76 Лубенский полк
л. 124 Миргородский полк
л. 134-134об. Стародубовский полк. Ведомость бунчуков. и войск. товарищей.
л. 206-214 Именно список полку Стародубовского о чиновниках кто с каких званий и с каких годов в те чини определени..  кто где и у какого дела а кто при командировках и в домах…1751 года
л. 233 Стародубовский полк. Ведомость перечневая раскомандированных /фамилий нет/
л. 511 Ведомость полку Полтавского о полковнике, полковой старшине, сотниках и значковых товарищах… 1750 г.

Фонд 75 Нежинская полковая канцелярия
Количество 75, 1719-1779 гг.

Фонд 76 Нежинский полковой суд
Единиц хранения 136, 1736-1766 гг.

Институт рукописи

Фонд 1 Комплексный фонд «Литературные документы»
58241 Нежинский полк 1736 г. Перечневые табели (ревизии, реестры) о жителях Нежинского полка (бунчуковых, значковых товарищах, казаках, их подсуседках и посполитых), составленные по сотням и отдельным селам. 574 л., 86 док. Листы 1-29, 509-566 повреждены.

Фонд 14 Коллекция исторических документов 1490-1962 гг.
4810 Дорошенко Петр Яковлевич. Именной список и имущественный список казаков г. Глухова и его слобод. 1736 г. Выписка конца XIX в. из ревизской книги Нежинского полка.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.