Гадячский полк

Борковская сотня
Веприцкая сотня
1-я Гадяцкая сотня
2-я Гадяцкая сотня
Груньская сотня
1-я Зеньковская сотня
2-я Зеньковская сотня
Ковалевская сотня
Комышнянская сотня
Котельвянская сотня
Куземинская сотня
Лютеньская сотня
Опешнянская сотня
Ряшевская сотня

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 77-б
Указ Лубенській полковій канцелярії про розшук і допит лубенського козака, сина Федора Горбанова, для підтвердження свідчень затриманного без паспорта у м. Царичанці козака м. Грунь Гадяцького полку Якима Гапанова. 12.08.1737р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 521
Справа про відправку з Переяславського, Гадяцького та Прилуцького полків у Задніпров’я команди з 500 виборних козаків для боротьби з гайдамаками. 1750-1751 рр. 25 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 543
Сказки представників запорізьких козаків, які проживають у Лубенському і Гадяцькому полках, про примушення їх лубенським полковим обозним Іваном Кулябкою і гадяцьким полковником Петром Галецьким до приватних робіт і повинностей та реєстри запорожців, що проживають у цих полках. 1751 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 857
Справа про розслідування зловживань гадяцького полковника Петра Галецького при стягненні військового податку з млинів сотника і козаків Багацької сотні Миргородського полку на р. Пелы наданого йому у власність гетьманом Кирилом Розумовським. 17.08-12.09.1753 р. 11 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 2
Універсал гетьмана Івана Скоропадьського про надання сотнику Опішнянської сотні Гадяцького полку Роману Корицькому с. Дадакалівки Зіньківської сотні, та права збору військового податку з млина опішнянського священика у с. Глинську Опішнянської сотні. 01.11.1711р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 155-а
Справа про майнові спори полковників Гадяцького полку Михайла і Гаврила Милорадовичів та їх родичів з жителями полку. 1724-1731рр. 94 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 507
Супліка Гадяцького Пустинно-Скельського преображенського монастиря про переведення монастирської слобідки з Охтирського у Гадяцький полк та про звільнення монастиря від сплати покуховного і показанщини. Оригінали. 20.03.1720-21.08.1721рр. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 541
Справа про усунення гадяцького полковника Гаврила Милорадовича за вловживання від уряду; та про шукання козацтва мешканцями Гадяцького полку. 1719-1730рр. 53 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 541-а
Справа про усунення гадяцького полковника Гаврила Милорадовича за вловживання від уряду; та про шукання козацтва мешканцями Гадяцького полку. 1719-1730рр. 79 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1066
Відомість про надходження куничного збору, стягненого з жителів Куземинської та Опішнянської сотень Гадяцького полку за взятий шлюб. 1723р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1428-а
Справа про звинувачення лютинським козаком Левком Лебедем дружини груньского сотника Іллі Милорадовича - Ярини Булавніної Милорадовичевої в убивстві його сина Якова; про звільнення від уряду грунського сотника Іллі Милорадовича за захоплення майна, скота, побиття та привернення у підданство жителів Грунської сотні Гадяцького полку; про захоплення гадяцьким полковником Гаврилом Милорадовичем майна і коней у вдовы (так в описи) бувшого полковника цього ж полку Михайла Милорадовича. 1724-1734рр. 77 листів

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1479
Справа про поновлення в козацтві підданних капітана Юрія Єропкіна, жителів с. Красна Лука Другої Гадяцької сотні та с. Борок Ковалівської сотні Гадяцького полку. 1725-1727 рр. 19 л.

Фонд 51 Опись 3 Дело 1585
Про відправку в Низовий похід козаків Гадяцького полку і призначення над ними командиром гадяцького сотника Василя Рожанського. 1726 р. 8 листів

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1733
Реєстр козаків Гадяцького полку, призначених в Низовий похід до фортеці св. Христа. 21.07.1725р. 8 листів
Два списка козаков Гадяцкого полка с разбивкой по сотням и сёлам.
Л. 1об. Сотня полковая гадяцкая
Л. 2 Сотня первая зеньковская
Л. 2об. Зеньковская сотня
Л. 3 Опошнянская сотня
Л. 4-4об. Груньская сотня (с. Комишов, с. Шингереевка, с. Павловочка); Куземинская сотня
Л. 5 Сотня комишнянская
Л. 5об. Лютеньская сотня
Л. 6 Ковалевская сотня
Л. 6об. Веприцкая сотня
Л. 7 Ряшевская сотня. Второй список: сотня полковая гадяцкая
Л. 7об. Зеньковская, Опошнянская, Груньская, Куземинская сотни
Л. 8 Комишнянская, Лютенская, Веприцкая, Ряшевская сотни

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1761
Справа про відрядження в Низовий похід козаків Гадяцького полку. 1-7.08.1725р. 6 листів
Л. 2 Доношение в генер. войсковую канцелярию
Л. 3-3об. Ведомость о количестве козаков снаряженных в Низовой поход с указанием количества по сотням.
Л. 4 Доношение в генер. войсковую канцелярию
Л. 5 Черновик документа

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2319
Донесення і реєстр складені гадяцьким полковим суддею Мартином Штишевським про новопоселених козаків в Гадяцькій полковій сотні. 1727 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2429
Чолобитна козака с. Цепків Велецької сотні Гадяцького полку Грицька Стеценка на своїх родичів Назара і Марію Карасенків за захоплення спадкових грунтів і указ Канцелярії гадяцькому наказному полковнику Мартину Штишевському про розслідування справи. 1727 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2482
Донесення жителя с. Петрівка Гадяцької сотні Кирила Пискуненка і указ Канцелярії бунчуковому товаришу Рощаковському про повернення захопленого ним грунту. 1727 г. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 2954
Справа про захоплення лісу і грунту Гадяцьким скельским монастирем у жителя м. Зіньків Гадяцького полку Данила Іванова. 02.10.1729-10.07.1730рр. 17 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 3224
Супліка козака Грунської сотні Гадяцького полку Логвина Колесника про привернення дозорцею Кирилом Яленком його в посполиті та лист гетьмана управителю Гадяцького замку Івану Ломиковському про розслідування. 29.05-03.06.1729 р. 3 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 3286
Справа про привернення дозорцею Яремою Петровим в підданство козаків Зінківської та Грунської сотень Гадяцького полку. 28.08-02.10.1729 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4072
Справа про вбивство козака с. Сари Гадяцької сотні Матвія Дзюби та козака с. Ковалівка Якова Калки драгунами тобольського полку Петром Плотниковим і Прокопом Чудновим, Головциним. 1732 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4493
Справа про невиплату боргу жителем м. Опішня Гадяцького полку Прокопом Богаєвським військовому Канцеляристу Матвію Мавольському. 1733 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4507
Справа про виплату грошової компенсації з Гадяцького полку жителям Стародубського полку за видані порції і рації для Олонецького драгунського полку за серпень 1732 р. 1733-1734 рр. 50 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4515
Справа про забезпечення порціями і раціями Макленбургського корпусу з Гадяцького полку та реєстр особистого складу корпусу. 1733-1734 рр. 59 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5431
Особистий список козаків Гадяцького полку, які одержали гвинтівки. 06.07.1736р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6548
Донесення Гадяцької полкової канцелярії і список козаків і посполитих, відправлених на Українську лінію в команду генерального військового хорунжого Якима Горленка. 1738 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6939
Особові відомості старшини і козаків Гадяцького полку, відправлених у військовий похід до м. Ізюм, Очаківського і Кінбургського гарнізонів, до Лінії та ін. місця. 09.04.1738 р. 39 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7040
Особові відомості набору волів для російського війська у жителів Гадяцького полку, про виплату грошей за них або повернення волів. 1738 р. 215 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7338
Іменні списки козаків Гадяцького і Лубенського полків, відправлених у військовий похід до м. Азов. 16.04.1739 р. 21 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7661
Іменна відомість набору волів для російського війська у жителів міст і сіл Гадяцького полку. 1739 р. 120 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 7973
Об учреждении между Российской империей и Оттоманскою Портой границ определенным комиссарам генерал-лейтенанту Репнину со стороны Азова и Кубани, а тайному советнику и киевскому губернатору Неплюеву от реки Буга до Днепра и от Днепра до Миюса, и о командировании к ним из регулярных Малороссийских и Слободских полков старшин и козаков, знающих тамошние положения и границы. 1740г. (472л.)
25об. Именной список бунч. тов. в походе, (командированных) для освидетельствования козаков
л. 33-34об. Командированные в поход, для освидетельствования козаков, для покупки скота (и лист 52) (именной список без указания откуда, звания)
л. 69 Именной список полку охочекомонного Старогочесникова компанейского… 1740 г.
л. 138 Список именной охочекомонного компанейского Григория Павлова полку…. 1740 г.
л. 210-211об. Ведомость кто имено з каких козаков какого имущества в Генер. артилерию и в компанейский часников полк поддались… а почему 1740 году мая 7 дня учинена. В прошлом 1736 году села Фастовец поддались в Енеральную артилерию по своей силе козаки виборние; л. 211 села Мартиновки козаки виборние; в прошлом 1739 году поддались в Енеральгую артилерию козаки виборние села Жлотовец по своей же воле.
л. 260-270 Полку Миргородского именние списки
л. 217-271об. Полку Миргородского ведомость (именная)
л. 274-283об. Именной список о виступивших внешних ко учреждению границ в поход Гадяцкого полку старшин, сотников, знач. тов. и виборних козаках …1740 г.
л. 318-318об. Ведомость сотни Новомлинской /виборние козаки г. Нових Млинов, с. Головенки, с. Шабалинова, с. Кнутово/

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8025
Справа про втечу з Угорського гусарського полку козаків Ніжинського, Гадяцького й Чернігівського полків. 1740 р. 18 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8316
Справа про видачу жалування полковим сторожам Миргородського, Полтавського й Гадяцького полків. 1742 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9628
Справа про пошук трубачів для військової музики серед полкових музикантів Гадяцького і Стародубського полків. 1749 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9692
Справа про затримання в м. Глухові безпспортних жителів Комишанської сотні Гадяцького полку Федора Холоденка і Йосипа Гончаренка. 1749 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10016
"Росположенія" про кількість оподаткованих дворів в Прилуцькому, Стародубському, Київському і Гадяцькому полках, їх належність, майновий і становий поділ та про величину зібраного з них консистенського податку. 1748-1749 рр. 163 л.

Фонд 72 Гадячская полковая канцелярия
Количество дел 59, 1698-1781 гг.

Фонд 74 Гадячский полковой суд
Единиц хранения 85, 1702-1766 гг.

Институт рукописи

Фонд 1 Комплексный фонд «Литературные документы»
54334 Ревизская книга Гадячского полка 1736 г. 332 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.