Меню сайта

Лубенский полк

Глинская сотня
Городиская сотня
Горошинская сотня
Жовнинская сотня
Константиновская сотня
Куриньская сотня
Первая Лохвицкая сотня
Вторая Лохвицкая сотня
Первая Лубенская сотня
Вторая Лубенская сотня
Лукомская сотня
Первая Пирятинская сотня
Вторая Пирятинская сотня
Роменская сотня
Первая Сенчанская сотня
Вторая Сенчанская сотня
Смелянская сотня
Снитинская сотня
Хмелевская сотня
Черноусская сотня
Чигирин-Дубровская сотня
Яблунивская сотня
Яншипольская сотня

Институт рукописи

Фонд 1 Комплексный фонд «Литературные документы»
54333 Ревизская книга Лубенского полка 1740 г. Книги ревизиональные, табели перечневые, реестры свободных дворов, мастеровых людей, посполитых, страшин и других чиновников. 762 л.

Фонд 10 Архив Академии Наук УССР
10207 Охранное письмо Лубенского полковника Димитрия Зеленского, данное жителю м. Лохвица Василию Лехненко об освобождении его от местных податей и сборов в связи с тем, что он строит своими средствами новую Покровскую церковь. 1707 г. 1 л.

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 123
Іменні списки старшини, козаків та погоничів Лубенського полку, відправлених у військовий похід 1739р. 08.05.1739 р. 26 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 203
Справа про потраву підданими лубенського полкового обозного Івана Кулябки посівів козаків та посполитих с. Білики Хорольської сотні Миргородського полку. 1741-1745 рр. 8 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 543
Сказки представників запорізьких козаків, які проживають у Лубенському і Гадяцькому полках, про примушення їх лубенським полковим обозним Іваном Кулябкою і гадяцьким полковником Петром Галецьким до приватних робіт і повинностей та реєстри запорожців, що проживають у цих полках. 1751 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 581
Справа про придушення виступу підданих дружини бунчукового товариша Марфи Маркович у с. Засулля Роменської сотні Лубенського полку. 1751 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 1060
Справа про зобов'язання Лубенської полкової канцелярії прискорити розгляд судової суперечки удови гадяцького полковника Катерини Галецької з різними особами за привласнення грунтів у її маєтностях, мм. Богачка і Омельник Миргородського полку. 24.08.1754 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 1 т. 2 Дело 1592
Листування з Лубенською полковою канцелярією про напади бунчукового товариша Данила Требинського на козаків Чигрин-Дібровської і Лукомської сотень Лубенського полку, побиття їх і захоплення їх майна. 1757 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 2 Дело 13
Рапорт Лубенської полкової канцелярії про одержання і виконання указу Генеральної військової канцелярії про розшуки осіб, що віддали волів для війська в 1737-1738 рр. Оригінал. 1751 р. 2 арк.

Фонд 51 Опись 2 Дело 18
Донесення лубенського полковника Петра Апостола про протизаконне збирання бунчуковим товаришем Василем Полуботком поборів на перевозі через р. Десну. 1752 р. 2 арк.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 603
Компут Лубенського полку на 1721р. 22.04.1721р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 935
Справа про продаж козаком с. Рогинець Роменської сотні Лубенського полку Грицьком Авраменком частини лісу свого сусіда Самійла Зайського. 1723-1725 рр. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1186
Реєстри козаків Роменської сотні Лубенського полку, готових до походу, та козаків, нездатних нести військову службу. 1723 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2450
Справа про обвинувачення жителем с. Чорнухи Лубенського полку Андрієм Олексієнком жителя с. Воронків в продажу украденого коня. 1727 р. 30 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2466
Донесення козака с. Перекопівка Глинської сотні Лубенського полку Щербаненка Олексія про захоплення грунту його дядьком Гнатом Могилівцем і указ Канцелярії лубенському полковнику Андрію Марковичу про розслідування справи. 1727 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2506
Справа про звинувачення козаками і посполитими селянами Глинської сотні Лубенського полку Григорієм Андрієвим, Никифором Тищенко, Яковом Бувайлом та ін. свого сотника Опанаса Жуковського в пияцтві, невиплаті боргів, побоях і розоренні та про їх прохання відібрати в сотника Опанаса Жуковського корогви і призначити на його місце Федора Зарудного. 1727-1738 рр. 42 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2531
Супліка козаків Лохвицької сотні Лубенського полку Яреми Танчика, Івана Шиша та ін. про захоплення 9 возів жита колишнім старостою лубенського полковника Андрія Марковича Павлом Шаршановським за борги, щ обули за жителями Лубенського полку та лист гетьмана до ніжинського полковника про розслідування справи. 1727 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2558
Лист гетьмана Данила Апостола лубенському наказному полковнику про виведення 30 компанійців з Дівицької і Лукомської сотень на квартири в інші сотні. 1727 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2584
Донесення Лубенської полкової канцелярії про зменшення військових постоїв у компанійців в Лохвицькій і Лукомській сотнях. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2593
Справа про невиплату Лохвицьким міським урядом козаку с. Івахники Лохвицької сотні Лубенського полку Роману Омельченку 40 крб. за будівництво мосту через р. Лохвиця. 1727 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2600
Справа про звинувачення прикажчиком с. Ярошівка Глинської сотні Лубенського полку Михайлом Яковлевим козака Хоми Легкошапки в крадіжках та захоплення за це майна. 1727 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2609
Справа про захоплення двору в м. Глухів колишнім лубенським полковником Андрієм Марковичем у козака с. Сватків Глухівської сотні Ніжинського полку Григорія Шрамка. 1727 р. 13 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2672
Справа про призначення військового постою в новопоселених слободах Березова Рудка Пирятинської сотні Лубенського полку і Лемешівка Прилуцького полку. 1728 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2693
Справа про захоплення спадкового двору у козака с. Бацмани Роменської сотні Лубенського полку Леська Сергієнка двоюрідним братом Прокопом Полуяненком. 1728 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4166
Справа про захоплення лохвицьким сотником Лубенського полку Василем Стефановичем загальних грунтів козаків с. Жабки та притягнення козаків до повинностей. 1732-1735 рр. 18 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4368
Справа про привернення в підданство козаків с. Хоминці Глинської сотні Лубенського полку значковим товарищем Петром Билименком. 1733 г. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4802
Опреділення Канцелярії про постачання порцій і рацій для Архангелогородського полку, переміщеного з Лубенського в Полтавський полк. 1734 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6962
Відомості про купівлю волів для російського війська в Лубенському полку. 1738 р. 147 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7036
Особові відомості набору волів для російського війська у жителів Глинської сотні Лубенського полку. 15.03.1738 р. 20 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7037
Особові відомості набору волів для російського війська у жителів Городищенської сотні Лубенського полку. 28.03.1738 р. 56 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7056
Особові відомості про збір урожаю зернових культур і сіна козаками і посполитими міст і сіл Лубенського полку. 1738 р. 65 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7132
Поіменна відомість козаків і посполитих міст і сіл Городиської і Чорнуської сотень Лубенського полку ті наявності у них волів. 1738 р. 19 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7338
Іменні списки козаків Гадяцького і Лубенського полків, відправлених у військовий похід до м. Азов. 16.04.1739 р. 21 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8230
Відомості про присягу Єлизаветі Петрівні козаків та духовництва Лубенського полку. грудня 1741р. 392 л.
Микрофильм в трёх частях.
Ч. 1 (листы 1-150)
Л. 26 Реестр полку Лубенского сотне Смеловской
Л. 64 Полк Лубенский сотня полковая Лубенская 1741г.
Л. 98-117 Список Лубенского полку Сотне Пирятинской 1741г.
Л. 118 Реестр Лубенского полку Лохвицкой сотне 1741г.
Л. 118об. города Лохвыц
Л. 123об. д. Млынов
Л. 124 с. Рыбь (Рысь?)
Л. 125 д. Вепслав
Л. 125об. с. Западинец
Л. 128 с. Безсаль
Л. 130об. с. Жабок
Л. 134об. д. Шмыглев
Л. 135 с. Ивахников
Л. 138 д. Стетук
Л. 138об. д. Ячныков
Л. 139 с. Токаров
Л. 140 с. Брысов, с. Песок
Л. 141об. с. Скоробагаток
Л. 142об. с. Юсковец
Л. 143 с. Голенкы
Л. 144 с. Свиридовкы
Л. 146 с. Белой Горелкы
Л. 148об. д. Ручок
Л. 149 с. Лукы

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9707
Справа про пересилку в Лубенську полкову канцелярію чолобитної козака с. Калинівка Роменської сотні Лубенського полку Максима Петрова про розслідування крадіжки школярем Кирилом Рудим сала і вишнівки і встановлення непричетності його до цієї крадіжки. 1749 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10591
Про військово-адміністративну службу старшини і козаків Лівобережної України. 1750-1757 рр. 554 л.
л. 76 Лубенский полк
л. 124 Миргородский полк

Фонд 54 Опись 1 Дело 277
Дело об ускорении разбора дела о захвате бунчуковым товарищем Тренавским мельнице казака Лубенского полка Сокутка. 1765 г. 3 л.

Фонд 98 Лубенская полковая канцелярия
Количество дел 411, 1711-1781 гг.

Фонд 99 Лубенский полковой суд
Единиц хранения 422, 1740-1765 гг.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.