Меню сайта

Омельницкая сотня Миргородского полка

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 1 т. 1 Дело 208
Укази Канцелярії про спір миргородського полковника Василя Капніста з наглядачем описних посполитих Миргородського полку капітаном Абакумовим за підданих, жителів урочища Ломань, яке належало до полковничої маєтності м. Манжелії Омельницької сотні Миргородського полку. 1745 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2164
Реєстр, складений Омельницьким сотенним правлінням про майновий стан козаків сотні. 1726 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 8 Дело 11374
Справа про спір козаків Омельницької сотні Миргородського полку братів Яроша, Сави і Петра Куріпенків за хутір з омельницьким сотником Григорієм Остроградським. 1752-1754 рр.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.