Стародубский полк

Первая полковая Стародубская сотня
Вторая полковая Стародубская сотня
Бакланская сотня
Мглинская сотня
Новгородская сотня (Новгород-Северская сотня)
Новоместская сотня (часто Новомеская сотня)
Погарская сотня
Первая Почепская сотня
Вторая Почепская сотня
Топальская сотня
Шептаковская сотня

Институт рукописи

Фонд 10 Архив Академии Наук УССР
10182 Открытый лист генеральной канцелярии о расследовании жалобы казаков Стародубского полка Федора и Степана Прокоповичей на Андрея Миклашевского за незаконное завладение им хутором Прокоповским. 1722 г. 1 л.
10386 Подписка бакланского сотника Михаила Морского о невмешательстве в ссору жителей с. Михайловцы за сеножать и болото. 1672 г. 1 л.
10393 Потвердительный универсал гетмана Ивана Мазепы Якову Завадовскому на село Дахновичи. 1704 г. 1 л.

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 60
Справа про розшук російських селян-втікачів у Стародубському полку. 1712-1722рр. 121 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 315
Справа про повернення козаками Почепської сотні Стародубського полку хліба, позиченого з Почепській домовій канцелярії кн. Меншикова, та про взаємні спори між козаками сотні та підданими кн. Меншикова за грунти і млини. 1726-1729рр. 60 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 315-а
Справа про повернення козаками Почепської сотні Стародубського полку хліба, позиченого з Почепській домовій канцелярії кн. Меншикова, та про взаємні спори між козаками сотні та підданими кн. Меншикова за грунти і млини. 1726-1729рр. 70 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 315-б
Справа про повернення козаками Почепської сотні Стародубського полку хліба, позиченого з Почепській домовій канцелярії кн. Меншикова, та про взаємні спори між козаками сотні та підданими кн. Меншикова за грунти і млини. 1726-1729рр. 88 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 317
Справа про спори старшини і козаків Новгородської та Шептаковської сотень Стародубського полку з городничими Чернігівської катедри за відмову утримувати консистентів, запис козаків у підданство, захоплення майна та побої. 1718-1734рр. 51 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 389
Оборонний універсал гетьмана Івана Скоропадського жителям с. Лотоків Новоміської сотні Стародубського полку про звільнення їх від повинностей на стародубську ратушу та вдову стародубського полковника Лук’яна Жоравки. Копія. 1719р. 2 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 432
Справа про захоплення стародубським полковим суддею Прокопом Силенком та його синами грунтів у козаків і посполитих сс. Артюшкова, Розсухи, Борознина, Берновичів, Труханова і Решіток полкової сотні Стародубського полку. 1719-1729рр. 32 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 439
Справа про розслідування скарг жителів Погарської сотні Стародубського полку на офіцерів і солдатів Мекленбурзького корпусу за самовільне розквартирування у жителів сотні, пограбування і ін. безчинства. 1734р. 9 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 440
Справа про розмежування земель між сс. Бирином і Прокопівкою Шептаківської сотні Стародубського полку. 1719р. 11 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 474
Справа про привласнення опікунами Петра Полубинського с. Овдокулля Стародубського полку. 1721 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 502
Справа про спір козаків с. Озарівки полкової сотні, Стародубського полку Івана, Савки та Марка Горленків з батьком, мачухою та значковим товаришем Семеном Славуцьким за грунти та млин на р. Похорі. 1720-1737рр. 48 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 517
Скарга жителів м. Новгород-Сіверська на Данила Кутневського за втручання в справи сотенного і міського урядів. Оригінал. 1720р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 519
Донесення наказного стародубського полковника Івана Чарнолуського про висилку до м. Глухова жителів м. Стародуба в справі з рильським жителем Микитою Афанасєвичем; супліка Івана Чарнолузького про надання йому с. Картушина Стародубського полку. Оригінали. 1720р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 543
Справа про надання атаману с. Гарців Стародубського полку Максиму Йосифовичу у підданство трьох родин підсусідків. 1721р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 765
Реєстр жителів м. Погара Стародубського полку та зобов’язання їх не приймати втікачів з Росії. 1722р. 11 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 789
Справа про шукання козацтва жителями Стародубського полку. 1722-1730рр. 50 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 874
Листування з наказним кролевецьким сотником Ніжинського полку Семеном Григоровичем про вирішення в сотенном суді справи про розрахунки за 2 куфи дьогтю між жителем м. Кролевця Хвеськом Кривошийкою і жителем с. П’яного Рогу Почепської сотні Стародубського полку Федором Дюгтярем. 29-30.05.1723р. 4 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 895
Супліка сотника Почепської сотні Стародубського полку Івана Губчиця про позичку козаками сотні хліба гетманської економії. 1723р. 3 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 908
Скарга посполитих і козаків с. Думкина (ошибка, правильно: Душкина – Ф.В.) Новоміської сотні Стародубського полку на підданих стародубського сотника Івана Чарнолузького за захоплення сіножатей. Оригінал. 04.11.1723р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 919
Справа про відмову стародубського полкового писаря Григорія Скорупи прийняти гроші від козака с. Борознина Полкової сотні Стародубського полку Матвія Олексієва за млин, куплений у його братів Наума і Прокопа Булашенків. 1723 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 946
Справа про захоплення жителем с. Колодяжного Стародубського полку Яковом Косовичем коней у односельця Ісаака Костиренка. 1723 р. 8 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 968
Супліка козаків Тимонівського куреня Топальської сотні Стародубського полку про повернення їм грунтів, відібраних гетьманом Іваном Скоропадським. Оригінал. 1723 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1095
Промеморія малоросійській колегії про присилку з м. Стародуба 11 розкольників для відправки в м. Москву. Чернетка. 08.03.1723р. 2 л.
 
Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1123
Справа про відновлення в козацькому стані посполитих Стародубського полку згідно з указом Петра I від 16 квітня 1723р. та про звільнення від закріпачення козака с. Нефедівки Новгородської сотні Михайла Солов’я. 1723-1727 рр. 33 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1178
Списки ратушних підданих, жителів с. Посудичів Погарської Бакланської сотні, які продали свої грунти козакам і старшинам Стародубського полку. 1723 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1299
Іменний реєстр старшини і козаків Стародубського полку, направлених в Гілянській похід. 1724р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 1303
Справа про звільнення маєтності значкового товариша Федора Улезко с. Берновичі Першої полкової сотні Стародубського полку, селяни якого розійшлися по іншим селам, від сплати податків на баштових сторожів. Є документ за 1712 р. 11-18.12.1724 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1411
Справа про спір за грунти козака с. Курманове Почепської першої сотні Стародубського полку Федора Ширая з козаком Борисом Фоминим. 1724р. 9 листів

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1552
Справа про відправкув Гилянський похід старшини і козаків Стародубського полку. 1725 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1581
Справа про звільнення від подданства та запис у козаки жителів Стародубського полку. 1725 р. 46 листів

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1586
Справа про відправку в Гілянський похід бунчукового товариша Стародубського полку Парфена Пекалецького. 1725 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1695
Справа про запис до козачого стану жителів Почепської сотні Стародубського полку. Є реєстр нововписаних козаків. 18.01-14.06.1725р. 72 листа
 
Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1695-а
Справа про запис до козачого стану жителів Почепської сотні Стародубського полку. Є реєстр нововписаних козаків. 22.02-22.06.1725р. 75 листів
 
Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1695-б
Справа про запис до козачого стану жителів Почепської сотні Стародубського полку. Є реєстр нововписаних козаків. 25.01-11.05.1725р. 69 листів
 
Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1718
Справа про відправку команди козаків Стародубського полку у Терський похід. Прикладені іменні відомості відправлених козаків по куренях. 16-20.07.1725р. 19 листів

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1856
Справа про з’ясування походження з Почепських та Новгород-Сіверських сотень Стародубського полку селян-кріпаків Севьского, Рильского та Путивльського повітів Білгородської губернії. 1725-1727 рр. 74 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2109
Справа про обговорення з I Малоросійською колегією міри покарання та можливості відправки додому розкольників Селінської волості Московської губернії, затриманих у с. Кошове Почепської сотні Стародубського полку. Копії допитів розкольників. 1727 р. 45 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2208
Донесення жителів різних сотень Стародубського полку про запис їх до козачого стану. 1726-1734 рр. 66 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2439
Чолобитна служителя кн. Олексія Долгорукова Степана Бравчинського на орендаря с. Клинки Почепської першої сотні Стародубського полку Якова за невиплату грошей. 1727 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2443
Доїздне донесення солдата Олексія Рокитина про відмову козаків с. Кучеєв Почепської сотні Стародубського полку Герасима Безбожного, Семена Силиня та ін. приїздити до м. Глухів по чолобитній копіїста Малоросійської колегії Василя Надеіна. 1727 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2475
Чолобитна козака с. Посудич Погарської сотні Стародубського полку Захара Якименка на Кіндрата Рябченка за захоплення грунту, купленого у його родички і указ Канцелярії стародубському полковнику Іллі Пашкову про розслідування справи. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2497
Справа про спір за грунт між жителями с. Титовщина і Починок Почепської сотні Стародубського полку. Копії документів за 1672 і 1657 рр. 1727 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2501
Справа про привернення в підданство почепським управителем Гаврилом Лукіним вдови козака с. Кукшинове Почепської сотні Стародубського полку Василихи Володимерової та її зятя Івана Іванова. 1727 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2543
Справа про розслідування суперечок за грунти та угіддя між козаками і посполитими селянами Почепської сотні Стародубського полку та управителем маєтностей кн. Меншикова Гаврилом Лукіним. 1727 р. 88 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2570
Донесення стародубського полковника Іллі Пашкова про купівлю канцелярського приладдя; про надання підвод для зв’язку з м. Глухів; про відмову козаків с. Жорівка Новгородської сотні Стародубського полку виконувати повинності на користь гр. Головкіна; про продаж грунтів маєтків кн. Меншикову жителями Стародубського полку. 1727 р. 12 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2597
Супліка жителя с. Собич Новгородської сотні Стародубського полку Івана Гавриленка про захоплення частини млина за борг глухівським наставником Никифором. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 2829
Справа про захоплення Гористовської діброви значковим товаришем Стародубського полку Козловським у козака Почепської сотні Василя Яценка. 09.12.1728-24.06.1729рр. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4163
Справа про підтвердження прав власності значкового товариша Степана Максимовича на с. Тютюри Стародубської полкової сотні. 1732 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4452
Супліка бурмистра Стародубського магістрату Ісака Пузиря і указ гетьмана стародубському полковнику Олександру Дурову про стягнення боргів з бунчукових товаришів Василя Завадовьского, Василя Романовського та Федора Случанівського. 1733 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4507
Справа про виплату грошової компенсації з Гадяцького полку жителям Стародубського полку за видані порції і рації для Олонецького драгунського полку за серпень 1732 р. 1733-1734 рр. 50 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4811
Справа про відправку до м. Глухова, затриманих на території Стародубського полку втікачів із Росії, Польщі та Литви. 1734-1735 рр. 27 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 4901
Відомість та «сказки» Стародубської полкової старшини і сотників. 1734 р. 19 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5051
Справа про поселення в Стародубському полку втікачів, які повернулися з Польщі. 1735 р. 9 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5797
Донесення сержанта Данила Гурьєва і особистий список плотників, мулярів, шклярів, відправлених з Стародубського полку до Переволочні. 21.10-24.11.1737р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5834
Донесення і відомості сержанта Данила Гурьєва про закуплений в м. Стародуб провіант для російського війська. 30.09.1737р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5959
Донесення і відомості сержанта Данила Гур’єва про кількість провіанту і фуража, купленного в м. Стародубі для російського війська. 16.03.1737р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 6931
Відомості Стародубської полкової канцелярії про волів, закуплених для російського війська у жителів полку. 1738 р. 96 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7032
Особові відомості набору волів для російського війська у жителів міст і сіл Стародубського полку. квітня 1738 р. 70 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7157
Поіменний список піших козаків Стародубського полку, відправлених у військовий похід в команду стародубського полкового осавула Стефана Якимовича до м. Азов. 15.04.1738 р. 4 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7258
Донесення та іменні списки старшини, козаків і полкової артилерії Стародубського полку відправлених у військовий похід під командою генерал-фельдмаршала фон-Лессі. 16.04.1738 р. 32 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 5 Дело 7660
Іменна відомість набору волів для російського війська у жителів міст і сіл Стародубського полку. 1739 р. 51 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8395
Справа про клопотання почеповського коменданта майора Ушакова звільнити жителів Почеповської волості Стародубського полку від горілчаного податку. 1742 р. 12 арк.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 9420
Справа про захоплення бунчуковим товаришем Василем Гудовичем грунту в с. Басихин першої полкової сотні Стародубського полку полкового канцеляриста Єлисея Гарбуза. червень 1748р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9628
Справа про пошук трубачів для військової музики серед полкових музикантів Гадяцького і Стародубського полків. 1749 р. 6 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9644
Справа про самовільне виловлення риби в ставку с. Лучковичі полкової сотні Стародубського полку маєтності генерального осавула Петра Валкевича, відставним писарем Київського полку Іваном Покорським та його людьми. 1749 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 9646
Справа про намагання жителя с. Огородники Почепської сотні Стародубського полку Федоса Тащиліна довести своє украєнське походження для уникнення виселення на Українську лінію. 1749-1750 рр. 20 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10016
"Росположенія" про кількість оподаткованих дворів в Прилуцькому, Стародубському, Київському і Гадяцькому полках, їх належність, майновий і становий поділ та про величину зібраного з них консистенського податку. 1748-1749 рр. 163 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 10591
Про військово-адміністративну службу старшини і козаків Лівобережної України. 1750-1757 рр. 554 л.
л. 16 Ведомость в (Г)енеральную войсковую канцелярию о старшине (Г)енеральной войсковой артилерии учиненая кто именно с каких званий и с каких годов в чина определен и у каких дел находится значит ниже 1751 году апреля 24. /4 чел. Шишкевич, Кологривей, Яновский, Юркевич/
л. 23-23об. В Генеральную войсковую канцелярию с полковой Третоохочеломонского полку канцелярии ведомость с показанием кто в оном полку полковник, полковая старшина и сотники в каком году в те чини определени какого звания и где нине обретаются явствует 1750 года декабря 10.
л. 26-26об. Именная ведомость в Генеральную войсковую канцелярию с полковой Охочеломонного Старого Чесникова полку канцелярии
л. 29-29об. В Генеральную канцелярию от полковника Первого Охочоконного компанейского полка Павлова список именной кто именно в оном полку полковник, полковая старшина и сотники, с какого звания и с какого года в те чини определены…
л. 34-37 Нежинский полк
л. 57-57об. Янпольская сотня Нежинского полка
л. 62-62об. Воронежская сотня Нежинского полка
л. 76 Лубенский полк
л. 124 Миргородский полк
л. 134-134об. Стародубовский полк. Ведомость бунчуков. и войск. товарищей.
л. 206-214 Именно список полку Стародубовского о чиновниках кто с каких званий и с каких годов в те чини определени..  кто где и у какого дела а кто при командировках и в домах…1751 года
л. 233 Стародубовский полк. Ведомость перечневая раскомандированных /фамилий нет/
л. 511 Ведомость полку Полтавского о полковнике, полковой старшине, сотниках и значковых товарищах… 1750 г.

Фонд 51 Опись 3 т. 7 Дело 11273
Справа про стягнення недоїмок з біглих селян-кріпаків Трубчевського повіту, які оселились у селах Карбовщина, Березівка і П’яний Ріг Почепської сотні Стародубського полку. 1752 р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 8 Дело 11477
Справа про спір за землю між козаком с. Стригова Почепівської сотні Стародубського полку і І.Гелдіним і підданим Д.Губкою. 1753 р.

Фонд 127 Опись 138 Дело 116
По доношению Стародубского полку солдата, о просвещении святым крещением. 2 л.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.