Новгородская сотня Стародубского полка

Центральный государственный исторический архив, г. Киев

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 34
Справа про майнові спори родини Трусевичів, міщан м. Новгород-Сіверського Стародубського полку з жителями полку. 1704-1732рр. 62 л.

Фонд 51 Опись 2 Дело 4
Донесення абшитованого прилуцького полковника Гната Галагана про відправку в м. Глухів повіреного для відповіді по позову новгородського сотника, бувшого придворного співака, Хоми Петрова. Оригінал. 1744 р. 1 арк.

Фонд 51 Опись 3 т. 1 Дело 189
Справа про майнові, цивільні і церковні спори міщанської громади м. Новгород-Сіверського Стародубського полку. 1716-1734рр. 63 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1521
Донесення козака с. Ковалева Бакланської сотні Стародубського полку Григорія Стасенка і указ Канцелярії поміщиці Парасці Заруцькій про невиплату боргу підданим с. Ковпинці Новгородської сотні Стародубського полку Прохором Колядою. 1725 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 1856
Справа про з’ясування походження з Почепських та Новгород-Сіверських сотень Стародубського полку селян-кріпаків Севьского, Рильского та Путивльського повітів Білгородської губернії. 1725-1727 рр. 74 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 2 Дело 2568
Донесення намісника Глухівської протопопії Никифора Івановича про видачу універсалу на підтвердження володіння млином і грунтами під с. Собичевим Новгородської сотні Стародубського полку. 1727 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 2734
Справа про звільнення від підданства курського поміщика Петра Блядного та запис у козаки жителя с. Середина Буда Новгородської сотні Стародубського полку Івана Кіндрат'єва. 03.-09.11.1728 р. 10 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 2979
Справа про надання козаку с. Середина-Буда Новгородської сотні Стародубського полку Федору Соколику дозволу на будівництво млина. 21-22.03.1729р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4057
Супліка козаків Новгородської сотні Стародубського полку з скаргою на козаків с. Рикове за захоплення грунтів. 1732 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4159
Супліка жителя с. Студенки Новгородської сотні Стародубського полку Якима Куленка з скаргою на Івана Стеслявського за побиття та ув’язнення у льоху. 1732 р. 2 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 3 Дело 4164
Супліка жителів с. Каменка Новгородської сотні Стародубського полку Кирила Коваленка і Івана Павленка з скаргою на прикажчика гр. Гаврила Головкіна з села Журавки Григорія Андрієвича за неповернення коней. 1732 р. 3 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 4 Дело 5091
Справа про звільнення від військового походу козака с. Погребки Новгородської сотні Стародубського полку Гната Мальченка, син якого був співаком у кн. Олексія Шаховського. 06-08.02.1735р. 7 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8015
Ревізькі відомості Новгородської сотні Стародубського полку за 1740 р. 1740р. 113 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8419
Ревізькі відомості про кількість населення, його соціальний та майновий стан у Новгородській сотні Стародубського полку та в Сорочинській сотні Миргородського полку. 1742 р. 58 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8436
Справа про роботу комісії по розслідуванню ревізії 1740 р. в Новгородській сотні Стародубського полку. 1742 р. 225 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 6 Дело 8513
Справа про покарання за відмову прийняти присягу Івана Мокриду, козака с. Журавка Новгородської сотні Стародубського полку. 1743 р. 5 л.

Фонд 51 Опись 3 т. 8 Дело 11448
Справа про передачу на розгляд Генеральному військовому судові донесення архимандрита Гамаліївського монастиря Пафнутія про спір за риболовні озера під с. Лісконогами Новгород-Сіверської сотні. 1752 р.

Copyright © ukrfamily.com.ua 2013 - 2022. All rights reserved.